Endre visning av datoer, klokkeslett, valuta og mål


Du kan endre formatet som brukes i Windows til visning av datoer, klokkeslett, valuta og måleverdier. Du kan også endre sorteringsrekkefølgen for tekst, slik at den passer til sorteringsregler som brukes i et bestemt land eller en bestemt region.

 1. Åpne Region og språk ved å klikke StartBilde av startknappen, klikke Kontrollpanel, klikke Klokke, språk og område og deretter klikke Region og språk.

 2. Klikk kategorien Formater. I listen Format velger du den nasjonale innstillingen som skal brukes ved visning av dato, klokkeslett, valuta og mål.

  Obs!

  • I denne versjonen av Windows kan administratorer konfigurere egendefinerte nasjonale innstillinger. Det finnes to typer egendefinerte nasjonale innstillinger: supplerende nasjonale innstillinger og erstatningsinnstillinger. Supplerende lokale innstillinger inneholder nasjonale data som ikke er tilgjengelige med noen av de nåværende nasjonale innstillingene og som har unike navn. En bedrift kan for eksempel opprette en supplerende nasjonal innstilling for å tilfredsstille de spesifikke behovene til sine ansatte. Erstatningsinnstillinger er tilpasninger av de nasjonale innstillingene som følger med denne versjonen av Windows. Hvis en bedrift for eksempel vil gjøre en liten endring i en eksisterende nasjonal innstilling, for eksempel sørge for at alle de ansatte bruker 24-timersklokken, kan bedriften gjøre denne endringen ved hjelp av en erstatningsinnstilling. Hvis du bruker enten en supplerende nasjonal innstilling eller en erstatningsinnstilling, har navnet på den nasjonale innstillingen en stjerne ved siden av seg i formatlisten.

 3. Velg dato- og klokkeslettformatene du vil bruke. Windows bruker følgende notasjoner for å angi hvordan dato og klokkeslett vises:

  Tidsnotasjoner Dette Viser
  TidsnotasjonerDette

  t

  Viser

  Time (tt viser timen med innledende null)

  TidsnotasjonerDette

  m

  Viser

  Minutt (mm viser minuttet med innledende null)

  TidsnotasjonerDette

  s

  Viser

  Sekund (ss viser sekundet med innledende null)

  TidsnotasjonerDette

  tt

  Viser

  A.M. eller P.M.

  TidsnotasjonerDette

  t/T

  Viser

  12 eller 24 timers tidsvisning

  TidsnotasjonerDette
  Datonotasjoner Dette
  Viser
  Viser
  TidsnotasjonerDette

  d, dd

  Viser

  Dag

  TidsnotasjonerDette

  ddd, dddd

  Viser

  Ukedag

  TidsnotasjonerDette

  M

  Viser

  Måned

  TidsnotasjonerDette

  å

  Viser

  År

 4. Hvis du vil tilpasse visningen av datoer, klokkeslett, valuta og mål videre, klikker du Tilleggsinnstillinger, og gjør deretter ett av følgende:

  • Klikk kategorien Tall for å endre måten tall vises på. Elementene det kan være aktuelt å endre basert på formatspråket du velger, inkluderer desimaltegn og listeskilletegn, format for negative tall og innledende nuller, samt målesystem (amerikansk eller metrisk).

  • Klikk kategorien Valuta for å endre måten valutaverdier vises på. Elementene det kan være aktuelt å endre basert på formatspråket du velger, inkluderer valutasymbolet, formatene for positive eller negative beløp, og skilletegn mellom tall.

  • Klikk kategorien Klokkeslett for å endre måten klokkeslett vises på. Hvis du vil ha mer informasjon om å stille klokken, se Stille klokken.

  • Klikk kategorien Dato for å endre måten datoer vises på.

   Obs!

   • Hvis du velger en nasjonal innstilling som bruker perioder til å representere datoer, brukes "gg" til å indikere en periode i de korte og lange datoinnstillingene.Trenger du mer hjelp?