Endre sikkerhetsinnstillinger for Internet Explorer


Under kategorien Sikkerhet i Internet Explorer kan du angi og endre alternativer som kan bidra til å beskytte datamaskinen mot potensielt skadelig eller ondsinnet innhold på Internett.

Vis alle

Hvor finner jeg sikkerhetsinnstillingene i Internet Explorer?

Hvis du ikke allerede ser på sikkerhetsinnstillingene i Internet Explorer, gjør du følgende for å finne dem:

Slik finner du sikkerhetsinnstillingene i Internet Explorer

  1. Åpne Internet Explorer ved å klikke StartBilde av startknappen. Skriv inn Internet Explorer i søkeboksen, og klikk deretter Internet Explorer i listen over resultater.

  2. Klikk Verktøy-knappen, og klikk deretter Alternativer for Internett.

  3. Klikk kategorien Sikkerhet.

Hva er sikkerhetssoner?

Internet Explorer tilordner alle webområder til en av de fire sikkerhetssonene: Internett, Lokalt intranett, Klarerte områder eller Begrensede områder. Sikkerhetsinnstillingene som brukes for et webområde, bestemmes av sonen som området er tilordnet til.

Tabellen nedenfor beskriver de fire sikkerhetssonene i Internet Explorer.

Sone
Beskrivelse

Internett

Som standard brukes sikkerhetsnivået som er angitt for sonen Internett, for alle webområder. Sikkerhetsnivået for denne sonen er satt til Middels (men du kan endre det til enten Middels lavt eller Høyt). De eneste webområdene som denne sikkerhetsinnstillingen ikke brukes for, er de i sonen Lokalt intranett eller områder som du har lagt inn i sonene Klarerte områder eller Begrensede områder.

Lokalt intranett

Sikkerhetsnivået som angis for sonen Lokalt intranett, brukes for webområder og innhold som er lagret på et bedriftsnettverk. Sikkerhetsnivået for sonen Lokalt intranett er satt til Middels lavt (men du kan endre det til hvilket som helst nivå).

Klarerte områder

Sikkerhetsnivået som angis for sonen Klarerte områder, brukes for områder som du har angitt at du stoler på at ikke vil skade datamaskinen eller informasjonen din. Sikkerhetsnivået for Klarerte områder er satt til Middels lavt (men du kan endre det til hvilket som helst nivå).

Begrensede områder

Sikkerhetsnivået som angis for Begrensede områder, brukes for områder som potensielt kan skade datamaskinen eller informasjonen din. Hvis du legger til områder i sonen Begrensede områder, blokkeres de ikke, men de kan ikke bruke skript eller eventuelt aktivt innhold. Sikkerhetsnivået for Begrensede områder er satt til Høyt, og kan ikke endres.

Obs! 

Hvordan tilordner jeg et webområde til en sikkerhetssone?

Hvis du vil ha informasjon om hvordan du legger til eller fjerner webområder fra sikkerhetssoner, se Sikkerhetssoner: legge til eller fjerne webområder.

Kan jeg endre personverninnstillinger under denne kategorien?

Nei. Innstillinger for personvern og informasjonskapsler endres under fanen Personvern.Trenger du mer hjelp?