Endre visningen av elementer i Windows Media Player-biblioteket


Windows Media Player organiserer filene i Player-biblioteket automatisk i henhold til medieinformasjonen som er tilgjengelig for filene.

Det er viktig at filene inneholder komplett og nøyaktig medieinformasjon, slik at Player-biblioteket er godt organisert og elementene er lette å finne. Hvis de ikke gjør det, kan du legge til informasjonen.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du legger til medieinformasjon, se Legge til eller endre medieinformasjon i Windows Media Player. Hvis du vil ha mer informasjon om Player-biblioteket, se Komme i gang med Windows Media Player.

Når du har nøyaktig medieinformasjon i filene, har du flere alternativer for å ordne dem i Player-biblioteket, slik at det blir lettere å finne dem. Du kan velge mellom flere forskjellige visninger i Player-biblioteket. Velg rutene og kolonnene du vil vise.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du finner elementer i Player-biblioteket, se Finne elementer i Windows Media Player-biblioteket.

Vis alle

Slik endrer du hvordan elementene vises i detaljruten

Ved hjelp av visningsalternativer kan du vise mediene i flere forskjellige formater.

 1. Klikk startknappenBilde av startknappen, klikk Alle programmer, og klikk deretter Windows Media Player.
  Hvis spilleren er åpen og du er i avspillingsmodus, klikker du Bytt til bibliotekBilde av knappen Bytt til bibliotek øverst til høyre i spilleren.
 2. I Player-biblioteket klikker du VisningsalternativerBilde av Visningsalternativer-knappen, og deretter klikker du visningsalternativet du vil ha.

Slik viser eller skjuler du visninger i navigasjonsruten

Navigasjonsruten på venstre side av spilleren kontrollerer mange av visningene i detaljruten. Det finnes flere visningskategorier som standard, inkludert: Musikk, Videoer, Bilder og TV-opptak. Hvis du dobbeltklikker en kategori, kan det hende at det finnes flere mer spesifikke visninger tilgjengelige under kategorien. Hvis du vil legge til eller endre de tilgjengelige visningene i navigasjonsruten, gjør du følgende:

 1. Klikk startknappenBilde av startknappen, klikk Alle programmer, og klikk deretter Windows Media Player.
  Hvis spilleren er åpen, og du er i avspillingsmodus, klikker du Bytt til bibliotekBilde av knappen Bytt til bibliotek øverst til høyre i spilleren.
 2. I Player-biblioteket klikker du Organiser, og deretter klikker du Tilpass navigasjonsrute.

 3. Gjør ett eller begge av følgende:

  • Merk av i avmerkingsboksene for visningene du vil vise i navigasjonsruten.

  • Fjern merket i avmerkingsboksene for visningene du ikke vil vise i navigasjonsruten.

 4. Når du er ferdig, klikker du OK.

 5. Klikk ønsket visning i navigasjonsruten.

  Klikk f.eks. Mappe hvis du ønsker å se hvilke elementer som er lagret på datamaskinen.

Slik viser eller skjuler du listeruten

I listeruten kan du spille musikk eller opprette en spilleliste, brenne en CD eller en DVD eller synkronisere en bærbar medieenhet. Gjør følgende for å åpne eller lukke listeruten:

 1. Klikk startknappenBilde av startknappen, klikk Alle programmer, og klikk deretter Windows Media Player.
  Hvis spilleren er åpen, og du er i avspillingsmodus, klikker du Bytt til bibliotekBilde av knappen Bytt til bibliotek øverst til høyre i spilleren.
 2. Hvis du vil vise listeruten i Player-biblioteket, klikker du kategorien som representerer handlingen du vil utføre: Spill av, Brenn eller Synkroniser.

  Hvis du vil lukke listeruten, klikker du kategorien som er åpen.

Slik endrer du kolonnene som vises i Player-biblioteket

 1. Klikk startknappenBilde av startknappen, klikk Alle programmer, og klikk deretter Windows Media Player.
  Hvis spilleren er åpen, og du er i avspillingsmodus, klikker du Bytt til bibliotekBilde av knappen Bytt til bibliotek øverst til høyre i spilleren.
 2. I Player-biblioteket klikker du Organiser, peker på Oppsett, og deretter klikker du Velg kolonner.

 3. Merk av for eller fjern avmerkingen ved siden av kolonnekategoriene.

 4. Du endrer rekkefølgen på kolonnene ved å merke et kolonnenavn og deretter klikke Flytt opp eller Flytt ned.

 5. Hvis du vil endre størrelsen på en kolonne, klikker du kolonnen og skriver deretter inn en bredde i boksen Bredde på valgt kolonne (i piksler).

  Du kan også endre størrelsen på kolonnene i detaljruten i Player-biblioteket ved å klikke høyrekanten av kolonneoverskriften og deretter flytte grensen til høyre eller venstre.

 6. Som standard skjules enkelte kolonner automatisk når du endrer størrelsen på spilleren - dermed holdes de større kolonnene synlige. Hvis du vil at alle kolonner skal forbli synlige når du endrer størrelsen på spilleren, fjerner du merket for Skjul kolonner automatisk.

  Hvis du vil endre visningen av de egendefinerte kolonnene tilbake til standardvisningen, høyreklikker du en hvilken som helst kolonneoverskrift i Player-biblioteket, og deretter klikker du Gjenopprett kolonner.Trenger du mer hjelp?