Endre voluminnstillinger i Windows Media Player


Du har flere alternativer for volumkontroll i Windows Media Player, inkludert justering av volumnivået, demping av lyden og reduksjon av volumforskjeller i en sang eller mellom ulike sanger. Vær oppmerksom på at andre program- og maskinvarekontroller kan virke inn på innstillingene for volumet og lydeffektene i spilleren.

Hvis du støter på problemer, kan du prøve å justere dine Windows-lydinnstillinger, de fysiske kontrollene på høyttalerne, subwooferen (høyttaler for bassfrekvenser) eller forsterkeren, eller innstillingene i en annen programvare du bruker for å konfigurere lydkortet på datamaskinen. Se Justere lydnivået på datamaskinen hvis du vil ha informasjon om hvordan du justerer høyttalervolumet i Windows.

Vis alle

Slik justerer du volumet eller kobler ut lyden

 • Flytt Volum-glidebryteren Bilde av glidebryteren Volum for å øke eller senke volumet i spilleren. For å dempe lyden klikker du DempBilde av Demp-knappen. Klikk Demp på nytt for å gjenopprette lyden.

Slik reduserer du volumforskjeller i en sang

Du kan unngå skarpe volumsvingninger i et musikkstykke ved å bruke stille modus, som reduserer forskjellen mellom de høyeste og de laveste lydene. Denne funksjonen er kun tilgjengelig med filer som er blitt kodet med kodekeneWindows Media Audio 9 Lossless, Windows Media Audio Lossless 10 eller Professional.

 1. I avspillingsmodus høyreklikker du en åpen plass i spilleren (som til venstre for knappen Stopp), velger Forbedringer og klikker deretter Stille modus.

  Hvis du er i spillerbiblioteket, klikker du Bytt til avspillingBilde av knappen Bytt til avspilling i nederste høyre hjørne av spilleren.
 2. Klikk koblingen Slå på, og gjør deretter ett av følgende:

  • Klikk Middels forskjell for å få mindre forskjell mellom høye og lave lyder.

  • Klikk Liten forskjell for å få minst forskjell mellom høye og lave lyder.

 3. Hvis du vil skjule innstillingene, klikker du LukkBilde av knappen for å lukke forbedringer i dialogboksen Stille modus.

  Se Komme i gang med Windows Media Player hvis du vil ha mer informasjon om avspillingsmodus.

Slik reduserer du volumforskjeller mellom sanger

Hvis sangene spilles med forskjellige volumnivåer, kan du få spilleren til å utjevne (eller "normalisere") volumet, slik at du ikke trenger å justere volumet manuelt når en ny sang starter. Spilleren gjør dette ved å lese en volumutjevningsverdi i en lydfil og deretter justere volumet tilsvarende ved avspilling.

Volumutjevning er kun tilgjengelig med filer i formatet Windows Media Audio (WMA) eller MP3 som inneholder en volumutjevningsverdi. Denne verdien legges automatisk til i filene som opprettes ved ripping. I tillegg kan du legge denne verdien til filer på datamaskinen som du har lagt til i spillerbiblioteket. Ved å legge til denne verdien endres verken kvaliteten på en fil eller fremgangsmåten for avspilling av filen i andre spillere eller bærbare medieenheter. Slik aktiverer du volumutjevning:

 1. I avspillingsmodus høyreklikker du en åpen plass i spilleren (som til venstre for knappen Stopp), velger Forbedringer og klikker deretter Overtoning og automatisk volumutjevning.

  Hvis du er i spillerbiblioteket, klikker du Bytt til avspillingBilde av knappen Bytt til avspilling i nederste høyre hjørne av spilleren.
 2. Klikk koblingen Slå på automatisk volumutjevning.

  Spill av hele filen med automatisk utjevning aktivert for å legge volumutjevningsverdien til en fil. Spilleren vil så jevne ut volumet for denne filen når du spiller den i fremtiden.

 3. Hvis du vil skjule innstillingene, klikker du LukkBilde av lukkeknappen i dialogboksen Overtoning og automatisk volumutjevning.

  Se Komme i gang med Windows Media Player hvis du vil ha mer informasjon om avspillingsmodus.Trenger du mer hjelp?