Endre innstillinger for ripping av musikk


Du kan bruke Windows Media Player til å rippe (eller kopiere) spor fra lyd-CDene dine til datamaskinen. Etter at du har rippet sporene, blir de til filer på datamaskinen. Det finnes flere innstillinger som kan tilpasses, slik at ripping fungerer bedre for deg.

Bilde av "ripping pågår"
Rippe en musikk-CD

Det er to måter å endre rippeinnstillingene på når du er i spillerbiblioteket. Du kan sette inn en CD i CD-stasjonen og klikke Rippeinnstillinger, eller du kan klikke kategorien Ripp musikk i dialogboksen Alternativer. Kategorien Ripp musikk i dialogboksen Alternativer har ytterligere alternativer som ikke er tilgjengelige i menyen Rippeinnstillinger.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du ripper musikk til Windows Media Player-biblioteket, se Rippe musikk fra en CD. Hvis du vil ha mer informasjon om Player-biblioteket, se Komme i gang med Windows Media Player.

Se denne videoen for å lære hvordan du endrer innstillinger for ripping av musikk (1.04)
Vis alle

Slik endrer du rippeinnstillingene i menyen Rippeinnstillinger

 1. Klikk StartknappenBilde av startknappen, klikk Alle programmer, og klikk deretter Windows Media Player.
  Hvis spilleren er åpen og du er i avspillingsmodus, klikker du Bytt til bibliotekBilde av knappen Bytt til bibliotek øverst til høyre i spilleren.
 2. Sett inn en CD i CD-stasjonen.

 3. Klikk Rippeinnstillinger.

 4. Klikk ett eller flere av følgende menyelementer:

  Bilde av "ripping pågår"
  Menyen Rippeinnstillinger
  • Format. Velg et format for filene som opprettes under ripping. Standardformatet er Windows Media Audio. Andre tilgjengelige alternativer er:

   • Windows Media Audio Pro. Dette formatet kan brukes til mange ulike formål, fra lyddata i flere kanaler, i full oppløsning, til surroundlydsystemer, til svært effektiv lydkomprimering ved lave bithastigheter for bærbare enheter. Ikke alle enheter har støtte for dette formatet.

   • Windows Media Audio (variabel bithastighet). Dette formatet kan redusere filstørrelsen, men rippingen kan også ta lengre tid.

   • Windows Media Audio (uten datatap). Dette formatet gir best lydkvalitet, men filene kan bli større.

   • MP3. Dette formatet er eldre enn Windows Media Audio-formatet, og det støttes av de fleste medieenheter.

   • WAV (uten datatap). Dette formatet gir veldig store, ukomprimerte filer.

   Obs!

   • Valgene dine gjelder for spor du ripper i fremtiden, du kan ikke bruke spilleren til å endre formatet på et spor du allerede har rippet. Hvis du ikke er sikker på hvilket format som passer best for deg, kan du prøve å rippe til ulike formater og kvalitetsinnstillinger, og deretter lytte til de ulike sporene for å finne ut hva du ønsker å bruke.

  • Lydkvalitet. Du kan justere komprimeringskvaliteten som brukes når du ripper musikk. Velg en kvalitetsinnstilling som representerer en balanse mellom kvalitet og filstørrelse som du ønsker. Hvis du ikke er sikker på hvilken innstilling du skal bruke, kan du prøve å rippe til ulike formater og bithastigheter og deretter spille av filene. Vær oppmerksom på at du ikke kan justere kvaliteten hvis du bruker et format uten datatap, som Windows Media Audio (uten datatap) eller WAV (uten datatap).

  • Ripp CD automatisk. Hvis du velger dette alternativet, begynner rippingen med én gang du setter inn en CD. Du blir ikke bedt om å bekrefte innstillingene for ripping av musikk, alle sporene velges, og rippingen startes enten du har en Internett-tilkobling eller ikke. Hvis det ikke ble funnet medieinformasjon under rippeprosessen, vil du bli anbefalt å skrive inn medieinformasjon manuelt når rippingen er fullført.

  • Løs ut CD etter ripping. Hvis du vil rippe flere CDer etter hverandre, kan du merke av for dette alternativet i tillegg til å velge Ripp CD automatisk.

  • Flere alternativer. Dette åpner dialogboksen Alternativer for å se flere innstillinger.

Slik endrer du rippeinnstillingene i dialogboksen Alternativer

 1. Klikk startknappenBilde av startknappen, klikk Alle programmer, og klikk deretter Windows Media Player.
  Hvis spilleren er åpen og du er i avspillingsmodus, klikker du Bytt til bibliotekBilde av knappen Bytt til bibliotek øverst til høyre i spilleren.
 2. I spillerbiblioteket klikker du Organiser og deretter Alternativer.

 3. Klikk kategorien Ripp musikk.

 4. Gjør én eller flere av følgende endringer:

  • Ripp musikk til denne plasseringen. Klikk dette alternative, og klikk deretter Endre hvis du vil lagre rippede filer i en annen mappe.

  • Filnavn. Klikk dette alternativet hvis du vil bruke en annen navnekonvensjon for rippede filer. Hvis du vil ha informasjon om hvordan du bruker endringer du har gjort i navnekonvensjonen eller lagringsmappen på filer du har rippet tidligere, kan du se Ripping av musikk: vanlige spørsmål.

  • Format. Hvis du vil endre formatet på filene som opprettes under rippingen, velger du et format. Standardformatet er Windows Media Audio. Andre tilgjengelige alternativer er:

   • Windows Media Audio Pro. Dette formatet kan brukes til mange ulike formål, fra lyddata i flere kanaler, i full oppløsning, til surroundlydsystemer, til svært effektiv lydkomprimering ved lave bithastigheter for bærbare enheter. Ikke alle enheter har støtte for dette formatet.

   • Windows Media Audio (variabel bithastighet). Dette formatet kan redusere filstørrelsen, men det kan også ta lengre tid å rippe et spor.

   • Windows Media Audio (uten datatap). Dette formatet gir den beste lydkvaliteten, men det øker filstørrelsen.

   • MP3. Dette alternativet er eldre enn Windows Media Audio-formatet, og det støttes av de fleste medieenheter.

   • WAV (uten datatap). Dette er et ukomprimert format som gir veldig store filer.

   Valgene dine gjelder for spor du ripper i fremtiden, du kan ikke bruke spilleren til å endre formatet på et spor du allerede har rippet. Hvis du ikke er sikker på hvilket format som passer best for deg, kan du prøve å rippe til ulike formater og kvalitetsinnstillinger, og deretter lytte til de ulike sporene for å finne ut hva du ønsker å bruke.

  • Kopibeskytte musikk. Velg dette alternativet hvis du vil at rippede filer skal beskyttes av mediebruksrettigheter. Hvis du vil har mer informasjon om kopibeskyttelse, se Ripping av musikk: vanlige spørsmål.

  • Ripp CD automatisk. Hvis du velger dette alternativet, begynner rippingen med én gang du setter inn en CD. Du blir ikke bedt om å bekrefte innstillingene for musikkripping, alle spor velges for ripping, og rippingen starter uansett om du er koblet til Internett for å få medieinformasjon eller ikke. Hvis det ikke ble funnet medieinformasjon under rippeprosessen, vil du bli anbefalt å skrive inn medieinformasjon manuelt når rippingen er fullført.

  • Løs ut CD etter ripping. Hvis du vil rippe flere CDer etter hverandre, kan du merke av for dette alternativet i tillegg til å velge Ripp CD automatisk.

  • Lydkvalitet. Du kan justere komprimeringskvaliteten som brukes når du ripper musikk. Velg en kvalitetsinnstilling som representerer en balanse mellom kvalitet og filstørrelse som passer for deg. Hvis du ikke er sikker på hvilken innstilling du skal bruke, kan du prøve å rippe til ulike formater og bithastigheter og deretter spille av filene. Vær oppmerksom på at du ikke kan justere kvaliteten hvis du bruker et format uten datatap, som Windows Media Audio (uten datatap) eller WAV (uten datatap).

Obs!

 • Uautorisert bruk og/eller kopiering av opphavsrettsbeskyttet materiale kan være brudd på lovgivningen om opphavsrett i USA og/eller andre land/regioner. Opphavsrettsbeskyttet materiale omfatter, men er ikke begrenset til, programvare, dokumentasjon, grafikk, tekster, fotografier, utklippsbilder, animasjoner, film og videoklipp, samt lyd og musikk (inkludert MP3-kodet materiale). Brudd på amerikanske og internasjonale lover om opphavsrett kan føre til og alvorlig sivil- og/eller strafferettslig forfølgelse.Trenger du mer hjelp?