Endre hvordan Windows installerer eller varsler deg om oppdateringer


Du kan angi at viktige og anbefalte oppdateringer skal installeres automatisk, eller at bare viktige oppdateringer skal installeres automatisk. Viktige oppdateringer gir betydelige fordeler, for eksempel forbedret sikkerhet og stabilitet. Anbefalte oppdateringer kan løse ikke-kritiske problemer og forbedre bruken av datamaskinen. Valgfrie oppdateringer blir ikke lastet ned eller installert automatisk. Hvis du vil vite mer om hvilke typer oppdateringer Microsoft utgir, kan du gå til denne Knowledge Base-artikkelen på Microsofts webområde for hjelp og støtte.

Hvis du ikke ønsker at oppdateringer skal installeres automatisk, kan du velge at du bare skal varsles om oppdateringer som er aktuelle for datamaskinen. Deretter kan du laste ned og installere dem selv. Du kan også angi at Windows automatisk skal laste ned oppdateringer og deretter varsle deg slik at du kan installere dem selv. Slik endrer du hvordan Windows skal installere eller varsle deg om oppdateringer:

 1. Åpne Windows Update ved å klikke StartBilde av startknappen. Skriv Update i søkeboksen, og klikk deretter Windows Update i resultatlisten.

 2. Klikk Endre innstillinger i venstre rute.

 3. Under Viktige oppdateringer velger du ett av følgende alternativer:

  • Installer oppdateringer automatisk (anbefales)

  • Last ned oppdateringer, men la meg velge om de skal installeres

  • Søk etter oppdateringer, men la meg velge om de skal lastes ned og installeres

  • Søk aldri etter løsninger (anbefales ikke).

 4. Hvis du vil planlegge automatiske oppdateringer, angir du dag og tidspunkt for oppdateringene ved siden av Installer nye oppdateringer.

 5. Hvis du vil laste ned anbefalte oppdateringer til datamaskinen merker du av for Gi meg anbefalte oppdateringer på samme måte som jeg mottar viktige oppdateringer under Anbefalte oppdateringer.

 6. Hvis du vil la alle som bruker datamaskinen, ha mulighet til å installere oppdateringer, merker du av for Tillat at alle brukere installerer oppdateringer på denne datamaskinen. Dette gjelder bare oppdateringer og programvare som installeres manuelt. Automatiske oppdateringer installeres uavhengig av bruker.

 7. Klikk OK. Administratortillatelse kreves Hvis du blir bedt om å oppgi et administratorpassord eller en bekreftelse, skriver du inn passordet eller gir bekreftelse.

Obs!

 • Hvis datamaskinen er i hvilemodus på et planlagt oppdateringstidspunkt, starter installasjonen neste gang du starter datamaskinen. Du vil få en melding som spør om du vil utsette installasjonen. Klikk meldingen og følg instruksjonene for å angi hvor lenge du vil at Windows skal vente.

 • Pass på å se etter nye oppdateringer regelmessig hvis du deaktiverer automatisk oppdatering. Hvis du vil ha mer informasjon, se Installere Windows-oppdateringer i Windows 7.

Microsoft tilbyr et tilleggsprogram for Windows som heter Microsoft Update. Med dette tilleggsprogrammet kan du få oppdateringer til andre Microsoft-produkter, og du kan bli varslet om ny programvare fra Microsoft som du kan laste ned og installere gratis. Slik henter du oppdateringer og varsler om ny programvare:

 1. Åpne Windows Update ved å klikke StartBilde av startknappen. Skriv Update i søkeboksen, og klikk deretter Windows Update i resultatlisten.

 2. Hvis du ikke har søkt etter oppdateringer tidligere, klikker du Søk etter oppdateringer i venstre rute. Vent til Windows Update er ferdig med å søke etter oppdateringer.

 3. I dialogboksen Windows Update klikker du Få vite mer under Hent oppdateringer til andre Microsoft-produkter. Følg instruksjonene på skjermen når du skal begynne å bruke Microsoft Update.

 4. Klikk Endre innstillinger i ruten til venstre.

 5. Under Microsoft Update merker du av for Gi meg oppdateringer for Microsoft-produkter og se etter ny valgfri Microsoft-programvare når jeg oppdaterer Windows Windows.

 6. Hvis du vil bli varslet om ny programvare fra Microsoft, merker du av for Vis meg detaljerte varsler når ny Microsoft-programvare er tilgjengelig.

 7. Klikk OK. Administratortillatelse kreves Hvis du blir bedt om å oppgi et administratorpassord eller en bekreftelse, skriver du inn passordet eller gir bekreftelse.Trenger du mer hjelp?