Velge COM-port for en Bluetooth-aktivert enhet


Noen programmer krever en COM port (også kalt en seriellport) for å kommunisere med en Bluetooth-enhet. Dette kan omfatte:

  • Et program som synkroniserer kontakter med en mobiltelefon

  • Et program som trekker ut GPS-koordinater (Global Positioning System) fra en GPS-mottaker.

Når du legger til en Bluetooth-enhet på datamaskinen, oppretter dette ofre en innkommende COM-port og en utgående COM-port. Den innkommende COM-porten lar enheten kople seg til et program på datamaskinen din, mens den utgående COM-porten lar et program på datamaskinen kople seg til enheten din. Vanligvis trenger du bare bruke én av COM-portene. Hvis du vil ha mer informasjon, se Legge til en Bluetooth-aktivert enhet på datamaskinen.

Opplysninger om hvilken COM-port du skal bruke, kan du se i dokumentasjonen som fulgte med programvaren eller Bluetooth-enheten, eller på produsentens webområde. De fleste Bluetooth-enheter velger en COM-port selv, slik at du ikke trenger å gjøre dette. Du kan selv undersøke om en enhet allerede bruker en COM-port på fanen med COM-porter i Bluetooth-innstillingene. For instruksjoner om hvordan du skal åpne denne fanen, se nedenfor.

Hvis du må velge en COM-port og ikke er sikker på hvem du skal bruke, forsøker du hver COM-port og bruker den som gir programmet og enheten muligheten til å kommunisere med hverandre.

For å endre hvilken COM-port datamaskinen din bruker for å kommunisere med Bluetooth-enheter

  1. Åpne Kontrollpanel ved å klikke StartBilde av startknappen og deretter klikke Kontrollpanel.

  2. I søkeboksen i Kontrollpanelet skriver du Bluetooth, deretter klikker du på Endre Bluetooth-innstillinger.

  3. I dialogboksen for Bluetooth-innstillinger, klikk på fanen for COM-porter , velg en port, og klikk deretter på OK.

    Dersom ingen COM-port er oppført, bruker ikke Bluetooth-enheten din noen COM-port. Klikk Legg til dersom du vil legge til en COM-port som du vil at enheten din skal bruke.Trenger du mer hjelp?