Velge en nettverksplassering


Første gangen du kobler til et nettverk, må du velge en nettverksplassering. Dette angir automatisk riktige brannmur- og sikkerhetsinnstillinger for nettverkstypen du kobler til. Hvis du kobler til nettverk på forskjellige steder (for eksempel et nettverk der du bor, på en lokal kafé eller på arbeidsplassen), kan det å velge en nettverksplassering bidra til å sikre at det alltid er angitt riktig sikkerhetsnivå for datamaskinen.

Det finnes fire nettverksplasseringer:

 • Velg Hjemmenettverk for hjemmenettverk eller når du vet du kan stole på menneskene og enhetene på nettverket. Datamaskiner på et hjemmenettverk kan tilhøre en hjemmegruppe. Nettverksgjenkjenning er påslått for hjemmenettverk. Dette gjør deg i stand til å se andre datamaskiner og enheter på nettverket, og det lar andre nettverksbrukere se datamaskinen din. Hvis du vil ha mer informasjon, se Hva er nettverksgjenkjenning?

 • Velg Arbeidsnettverk for små kontorer eller andre nettverk på arbeidsplassen. Nettverksgjenkjenning, som gjør deg i stand til å se andre datamaskiner og enheter på et nettverk og lar andre nettverksbrukere se datamaskinen din, er påslått som standard, men du kan ikke opprette eller bli med i en hjemmegruppe. Hvis du vil ha mer informasjon, se Hva er nettverksgjenkjenning?

 • Velg Offentlig nettverk for nettverk på offentlige steder (for eksempel kaféer eller flyplasser). Denne plasseringen er utformet for å hindre at datamaskinen din er synlig for andre datamaskiner rundt deg, og for å bidra til å beskytte den mot skadelig programvare fra Internett. Hjemmegruppe er ikke tilgjengelig på offentlige nettverk, og nettverksgjenkjenning er slått av. Du bør også bruke dette alternativet hvis du er koblet direkte til internett uten at du bruker en ruter, eller hvis du har en mobil bredbåndstilkobling.

 • Plasseringen for domenenettverk brukes for domenenettverk, for eksempel på arbeidsplassen. Denne typen nettverksplassering styres av nettverksansvarlig og kan ikke velges eller endres.

Merk!  

 • Hvis du vet at du ikke trenger å dele filer eller skrivere, er det sikreste alternativet offentlig nettverk.

Se denne videoen for å lære hvordan du velger en nettverksplassering (0.48)

Slik velger du nettverksplassering

 1. Åpne Nettverks- og delingssenter ved å klikke StartBilde av startknappen og deretter klikke Kontrollpanel. Skriv nettverk i søkeboksen, og klikk deretter Nettverks- og delingssenter.

 2. Klikk Arbeidsnettverk, Hjemmenettverk eller Offentlig nettverk, og klikk deretter på den nettverksplasseringen du ønsker.

  Bilde av Nettverks- og delingssenter
  Nettverks- og delingssenter

Advarsel!

Hva er det som gjør det sikkert å koble til et hjemme- eller firmanettverk?

For å forsikre deg om at et hjemme- eller arbeidsnettverk er trygt å koble seg til bør du undersøke at nettverket har følgende:

 • For trådløse nettverk: En trådløs tilkobling som er kryptert med Wi-Fi Protected Access (WPA eller WPA2). (WPA2 anbefales, siden dette er sikrere enn WPA).

 • For alle nettverk: En brannmur eller en annen enhet med NAT (network address translation) tilkoblet mellom datamaskinen din eller det trådløse tilgangspunktet og kabel- eller DSL-modemet ditt.

Illustrasjon av et nettverk med en brannmur eller en enhet med NAT i den anbefalte posisjonen
Et nettverk med en brannmur eller en enhet med NAT i den anbefalte posisjonen

Se Konfigurere et trådløst nettverk i Windows 7, Gjøre nettverket sikrere, og Hvilke sikkerhetsmetoder finnes for trådløse nettverk? for mer informasjon.

Slik blir nettverksplasseringer påvirket av Windows-brannmur

Offentlig sted-plasseringen blokkerer kjøring av enkelte programmer og tjenester. Dette for å bidra til å beskytte datamaskinen din mot uautorisert tilgang mens du er koblet til et nettverk på et offentlig sted. Hvis du er koblet til et nettverk på et offentlig sted og Windows brannmur er aktivert, kan det være at enkelte programmer eller tjenester ber deg om å tillate at de kommuniserer gjennom brannmuren slik at de kan fungere.

Når du tillater at et program skal kommunisere gjennom brannmuren, tillates det for alle nettverk med samme plassering som det nettverket du er tilkoblet. Hvis du for eksempel er tilkoblet et nettverk på en kafé, velger Offentlig nettverk som plassering og deretter opphever blokkeringen av et direktemeldingsprogram, vil blokkeringen for det programmet være opphevet for alle offentlige nettverk du kobler deg til.

Hvis du planlegger å oppheve blokkeringen av flere programmer mens du er koblet til et offentlig nettverk, kan du vurdere å endre nettverksplassering til Hjemmenettverk eller Arbeidsnettverk. Det kan være tryggere å endre dette ene nettverket enn å påvirke alle offentlige nettverk du kobler til i fremtiden. Husk at hvis du gjør den endringen, er datamaskinen din synlig for andre på nettverket. Dette innebærer en sikkerhetsrisiko.Trenger du mer hjelp?