Velge utskriftsalternativer


Dobbeltsidig eller enkeltsidig. Gråtone eller farge. Stående eller liggende.

Dette er bare noen av valgene du kanskje ser når du skriver ut. Denne artikkelen beskriver vanlige utskriftsalternativer i Windows og hvordan du velger dem.

Husk at utskriftsvalgene dine avhenger fullstendig av skrivermodellen og programvaren du bruker. Se brukerhåndboken som fulgte med skriveren eller programmet, for mer informasjon.

Se denne videoen for å lære hvordan du velger utskriftsalternativer (1:18)

Grunnleggende om utskrift

Når du skriver ut i Windows, trenger du ofte bare å klikke Fil-menyen som finnes i de fleste programmer, og deretter klikke Skriv ut.

Da åpnes dialogboksen Skriv ut. Her kan du endre grunnleggende innstillinger som hvilken skriver du vil bruke, og hvor mange kopier som skal skrives ut. (Dialogboksen du ser, kan se annerledes ut en den som vises her, avhengig av programvaren og skriveren.)

Bilde av dialogboksen Skriv ut i WordPad
Dialogboksen Skriv ut i WordPad
Dette ser du
Definisjon

Velg skriver

Viser skrivere som er tilgjengelig på datamaskinen. Du kan for eksempel også velge å skrive ut en faks eller en Microsoft XPS-fil. (Se XPS-dokumenter: vanlige spørsmål.)

Søk etter skriver

Hjelper til med å finne nettverksskrivere. Dette alternativet er nyttig på kontoret og for hjemmenettverk. Hvis du vil ha mer informasjon om å installere nettverksskrivere, kan du se Installer en skriver.

Skriv til fil

Lar deg lagre et dokument som en PRN-fil. Dette alternativet er nyttig hvis du vil skrive ut noe på et senere tidspunkt, men det fungerer ikke alltid med moderne USB-skrivere. Hvis du har en USB-skriver, kan du imidlertid velge å skrive ut til Microsoft XPS-dokumentskriver. Hvis du vil ha mer informasjon, se Skrive ut til Microsoft XPS-dokumentskriver.

Innstillinger

Åpner dialogboksen Utskriftsinnstillinger, der du kan velge alternativer som papirstørrelse og oppsett.

Sideområde

Forteller Windows hva som skal skrives ut. Klikk Merket område for bare å skrive ut uthevet tekst eller grafikk. Klikk Gjeldende side for å bare skrive ut det du ser.

Hvis du vil skrive ut en del av et dokument, klikker du Sider og angir deretter sidenumrene atskilt med bindestrek. Du kan for eksempel skrive 5–7 for å skrive ut sidene 5 til 7. Noen programmer lar deg også velge sider som ikke er kommer etter hverandre. I så fall kan du skrive 1, 4, 8 for å for eksempel bare skrive ut sidene 1, 4 og 8.

Antall eksemplarer

Skriv ut flere eksemplarer av et dokument, en fil eller et bilde. Merk av for Kollater for å skrive ut alle sidene i et dokument i rekkefølge før du skriver ut ekstra eksemplarer.

Valg og egenskaper

Alle skriverprodusenter og programvareutgivere har sin egen måte å gjøre ting på. Dobbeltsidig utskrift og fargeutskrift kan kreve at du klikker en knapp som "Valg", "Egenskaper" eller til og med "Avansert".

Når det er sagt, finnes det to standard skriverrelaterte alternativer du vil se ofte: utskriftsinnstillinger og skriveregenskaper. Her forklarer vi hva de gjør:

Utskriftsinnstillinger

Utskriftsinnstillinger er alternativene som er tilgjengelige på skriveren.

Slik åpner du dialogboksen Utskriftsinnstillinger:

 1. Åpne Enheter og skrivere ved å klikke StartBilde av startknappen og deretter klikke Enheter og skrivere på Start-menyen.

 2. Høyreklikk skriveren du vil bruke, og klikk deretter Utskriftsinnstillinger.

 3. Gjør valgene dine og klikk OK.

I denne dialogboksen finner du vanlige valg som disse:

 • Sideretning eller oppsett. Velg mellom høy (portrett) eller bred (liggende).

 • Papirstørrelse. Letter-, legal-, A4- eller konvoluttstørrelse er vanlige alternativer.

 • Papirkilde. Velger en papirskuff. Skrivere lagrer papir i forskjellige skuffer.

 • Dobbeltsidig utskrift. Skriv ut på den ene eller begge sidene av et ark.

 • Skrive ut i farger. Farge- og svart-hvitt-utskrifter (gråtone).

 • Stifting. Et vanlig alternativ på skrivere på arbeidsplassen.

Skriveregenskaper

I dialogboksen Skriveregenskaper finner du vanligvis alternativer for selve skriveren, som oppdatering av drivere, konfigurering av porter og andre maskinvarerelaterte tilpasninger.

Slik åpner du dialogboksen Skriveregenskaper:

 1. Åpne Enheter og skrivere ved å klikke StartBilde av startknappen og deretter klikke Enheter og skrivere på Start-menyen.

 2. Høyreklikk skriveren du vil bruke, og klikk deretter Skriveregenskaper.

 3. Velg ønskede alternativer, og klikk OK.

Hvis du vil vite mer om utskrift, kan du se Skrive ut et dokument eller en fil og Skrive ut et bilde.

Hvis du vil se en annen video, se Bilde av en Spill av-knappVideo: Printing with Windows 7.


Trenger du mer hjelp?