Her er svar på noen vanlige spørsmål om ledetekst.

Vis alle

Hva er ledetekst?

Ledetekst lar deg skrive inn og kjøre MS‑DOS-kommandoer (Microsoft Disk Operating System) og andre datamaskinkommandoer. Ved å skrive inn kommandoer kan du utføre oppgaver på PCen uten mus eller berøring. Ledetekst brukes vanligvis bare av avanserte brukere.

Når du bruker ledetekst, vil uttrykket ledetekst også vise til høyre vinkelparentes (>). Ledeteksten kan også omfatte annen viktig informasjon som gjeldende arbeidsmappe der kommandoen blir kjørt. Hvis du for eksempel åpner ledetekstvinduet og ser C:\> med en blinkende markør til høyre for dette, blir kommandoen du skriver inn, kjørt på hele C-stasjonen på PCen.

Hvordan kommer jeg til en ledetekst?

Hvis du vil åpne en ledetekst, følger du denne fremgangsmåten:

 1. Sveip inn fra høyre kant av skjermen, og trykk deretter Søk.
  (Hvis du bruker en mus, peker du på høyre hjørne øverst på skjermen, flytter musepekeren nedover og klikker deretter Søk.)

 2. Angi cmd i søkeboksen, og trykk eller klikk deretter Ledetekst.

Hvilke kommandoer kan jeg kjøre ved hjelp av Ledetekst?

Du kan kjøre MS‑DOS-kommandoer og andre datamaskinkommandoer.

Hvis du vil vise en liste over vanlige kommandoer, skriver du inn help ved ledeteksten og trykker ENTER.

Hvis du vil vise mer informasjon om de enkelte kommandoene, skriver du inn help<kommandonavn>, der du skriver inn navnet på kommandoen du vil ha mer informasjon om, i stedet for <kommandonavn>.

Hvordan endrer jeg ledetekstvinduet?

Du kan endre utseendet på ledetekstvinduet ved å angi alternativer for ledeteksten.

Slik angir du ledetekstalternativer

 1. Når du har åpnet ledeteksten, høyreklikker eller trykker du og holder nede tittellinjen, og gjør ett av følgende:

  • Hvis du vil endre innstillingene for alle ledetekstvinduene, trykker eller klikker du Standarder.

  • Hvis du vil endre innstillingene for det gjeldende ledetekstvinduet, trykker eller klikker du Egenskaper.

 2. Velg alternativene du vil ha, og trykk eller klikk OK når du er ferdig.

Hvordan kjører jeg en kommando med høyere tillatelsesnivå?

Enkelte kommandoer som du kan kjøre fra ledeteksten, krever utvidede eller administrative tillatelser. Når du skal kjøre disse kommandoene, kan du bruke kommandoen Kjør som Administrator.

 1. Sveip inn fra høyre kant av skjermen, og trykk deretter Søk.
  (Hvis du bruker en mus, peker du på høyre hjørne øverst på skjermen, flytter musepekeren nedover og klikker deretter Søk.)

 2. Skriv inn cmd i søkeboksen, og høyreklikk eller trykk og hold nede Ledetekst.

 3. Trykk eller klikk Kjør som Administrator.

Hvordan fester jeg ledetekst til startskjermen?

Hvis du vil lære hvordan du fester ledetekst til startskjermen, kan du se opplæringen Startskjerm.

Hvordan fester jeg ledetekst til oppgavelinjen?

Hvis du vil lære hvordan du fester ledetekst til oppgavelinjen, kan du se Bruke oppgavelinjen.
Trenger du mer hjelp?