Hvis du bruker en stasjonær datamaskin, vet du kanskje allerede at det ikke finnes noen enkeltenhet som kan kalles "datamaskin". En datamaskin er egentlig et system av mange deler som arbeider sammen. De fysiske delene som du kan se og berøre, kalles med et samlenavn maskinvare. (Programvare refererer derimot til instruksjonene, eller programmene, som forteller maskinvaren hva den skal gjøre.)

Illustrasjonen nedenfor viser maskinvaren som er vanligst i et stasjonært datamaskinsystem. Ditt system ser kanskje litt annerledes ut, men det har sannsynligvis de fleste av disse delene. En bærbar datamaskin har lignende deler, men kombinerer dem i én enkelt pakke på størrelse med en notatblokk.

Bilde av et stasjonært datamaskinsystem
Stasjonært datamaskinsystem

La oss ta en titt på hver av disse delene.

Systemenhet

Systemenheten er kjernen i et datamaskinsystem. Den er vanligvis en firkantet boks som står på eller under skrivebordet ditt. Inne i denne boksen er det mange elektroniske komponenter som behandler informasjon. De viktigste av disse komponentene er prosessorenheten (CPU), eller mikroprosessoren, som fungerer som datamaskinens hjerne. En annen komponent er RAM (Random Access Memory), hvor den informasjonen som prosessoren bruker mens datamaskinen er slått på, lagres midlertidig. Informasjon som er lagret i RAM, blir slettet når datamaskinen slås av.

Nesten alle de andre delene av datamaskinen kobles til systemenheten med ledninger. Ledningene kobles til spesielle porter (åpninger), vanligvis på baksiden av systemenheten. Maskinvare som ikke er en del av systemenheten, kalles noen ganger en ekstern enhet eller enhet.

Bilde av en systemenhet
Systemenhet

Lagringsplass

Datamaskinen har én eller flere diskstasjoner, det vil si enheter hvor informasjon lagres på en metall- eller plastplate. Platen bevarer informasjonen selv om datamaskinen er slått av.

Harddisk

På datamaskinens harddiskstasjon lagres informasjon på en harddisk, en stiv plate eller platestabel med en magnetisk overflate. Fordi harddisker kan inneholde store mengder informasjon, utgjør de vanligvis datamaskinens primære lagringsenhet som nesten alle programmene og filene er lagret på. Harddisken er vanligvis plassert i systemenheten.

Bilde av en harddiskstasjon
Harddisk

CD- og DVD-stasjoner

Nesten alle dagens datamaskiner er utstyrt med en CD- eller DVD-stasjon, vanligvis plassert på forsiden av systemenheten. CD-stasjoner bruker laserstråler til å lese (hente) data fra en CD-plate, og mange CD-stasjoner kan også skrive (spille inn) data til CD-plater. Hvis du har en innspillbar platestasjon, kan du lagre kopier av filene dine på tomme CD-plater. Du kan også bruke en CD-stasjon til å spille musikk-CDer på datamaskinen.

Bilde av en CD
CD

DVD-stasjoner kan gjøre alt som CD-stasjoner kan, pluss lese DVD-plater. Hvis du har en DVD-stasjon, kan du se filmer på datamaskinen. Mange DVD-stasjoner kan registrere (brenne) data til tomme DVD-plater.

Tips!

  • Hvis du har en innspillbar CD- eller DVD-stasjon, kan du jevnlig sikkerhetskopiere (kopiere) de viktigste filene dine til CD- eller DVD-plater. På den måten er du sikker på at du aldri vil miste dataene dine, selv om harddisken feiler.

Diskettstasjon

I diskettstasjoner lagres informasjon på disketter. Sammenlignet med CD- og DVD-plater, er det lite data som kan rommes på disketter. De henter også informasjonen saktere og skades lettere. Derfor er diskettstasjoner mindre populære enn de var før, selv om de fremdeles finnes på noen datamaskiner.

Bilde av en diskett
Diskett

Hvorfor kalles disketter (floppy disks) bøybare ("floppy")? Utsiden er laget av hardplast, men det er bare omslaget. Selve disketten innenfor er laget av et tynt, fleksibelt vinylmateriale.

Mus

En mus er en liten enhet som brukes til å peke på og merke elementer på dataskjermen. Selv om datamus kommer i mange former, har den vanligste musen et utseende som ligner litt på en faktisk mus. Den er liten, avlang og koblet til systemenheten med en lang ledning som ser ut som en hale. Noen nyere mus er trådløse.

Bilde av en datamaskinmus
Mus

En mus har vanligvis to knapper: en primær knapp (vanligvis venstre museknapp) og en sekundær knapp. Mange mus har også et hjul mellom de to knappene, som kan brukes til å rulle jevnt gjennom skjermene med informasjon.

Bilde av musepekere
Musepekere

Når du flytter musen med hånden, flyttes en peker på skjermen i samme retning. (Pekerens utseende kan endres, avhengig av hvor den er på skjermen.) Når du skal merke et element, peker du på elementet og klikker (trykker og slipper) den primære knappen. Peking og klikking med musen er den viktigste måten å samhandle med datamaskinen på. Hvis du vil ha mer informasjon, se Bruke musen.

Tastatur

Et tastatur brukes først og fremst til å skrive inn tekst på datamaskinen. I likhet med tastaturet på en skrivemaskin, har det taster for bokstaver og tall, men også spesialtaster:

  • Med funksjonstastene som ligger i den øverste raden, utfører du forskjellige funksjoner avhengig av hvor de brukes.

  • Med det numeriske tastaturet, som ligger til høyre på de fleste tastaturene, kan du raskt skrive inn tall.

  • Med navigasjonstastene, for eksempel piltastene, kan du endre plassering i dokumenter eller på websider.

Bilde av et tastatur
Tastatur

Du kan også bruke tastaturet til å utføre mange av de samme oppgavene som med en mus. Hvis du vil ha mer informasjon, se Bruke tastaturet.

Skjerm

En skjerm (monitor) viser informasjon i visuell form ved hjelp av tekst og grafikk. Den delen av dataskjermen (monitoren) hvor informasjonen vises, kalles skjermen. På samme måte som en fjernsynsskjerm, kan en dataskjerm vise stillbilder eller bevegelige bilder.

Det finnes to hovedtyper av skjermer: CRT-skjerm (Cathode Ray Tube - katodestrålerør) og nyere LCD-skjermer (Liquid Crystal Display). Begge typene gir skarpe bilder, men fordelen med LCD-skjermer er at de er mye smalere og lettere.

Bilde av en LCD-skjerm og en CRT-skjerm
LCD-skjerm (venstre), CRT-skjerm (høyre)

Skriver

En skriver overfører data fra en datamaskin til papir. Du trenger ikke en skriver for å bruke datamaskinen, men ved hjelp av den kan du skrive ut e-postmeldinger, kort, invitasjoner, annonseringer og annet. Mange liker også å kunne skrive ut sine egne fotografier hjemme.

De to hovedtypene av skrivere er blekkskrivere og laserskrivere. Blekkskrivere er mest brukt av hjemmebrukere. De kan skrive ut i sort-hvitt eller farger, og brukt med spesialpapir kan de gi fotografier med høy kvalitet. Laserskrivere er raskere og tåler generelt hardere bruk.

Bilde av en blekkskriver og en laserskriver
Blekkskriver (venstre), laserskriver (høyre)

Høyttalere

Høyttalere brukes til å spille av lyd. De kan være innebygd i systemenheten eller koblet til med ledninger. Med høyttalere kan du lytte til musikk og høre lydeffekter fra datamaskinen.

Bilde av datamaskinhøyttalere
Datamaskinhøyttalere

Modem

Hvis du skal koble datamaskinen til Internett, trenger du et modem. Et modem er en enhet som sender og mottar datamaskininformasjon over en telefonlinje eller et bredbånd. Modemer blir noen ganger bygd inn i systemenheten, men modem med høyere hastigheter er vanligvis atskilte komponenter.

Bilde av et kabelmodem
Kabelmodem


Trenger du mer hjelp?