Konfigurere flere gatewayer på et nettverk


Hvis du har flere nettverkskort i datamaskinen din, og konfigurerer en standard gateway (som oppretter en standardrute i IP-rutingstabellen for alle destinasjoner som ikke befinner seg på delnettet) for hvert kort, kan det være at informasjon på nettverket ikke rutes til riktig destinasjon hvis du kobler til usammenhengende nettverk, altså separate nettverk som ikke er utformet for å kommunisere direkte med hverandre. Bare én enkelt gateway brukes for alle destinasjoner som ikke befinner seg på delnettet, selv når du konfigurerer flere standardgatewayer. Et eksempel på dette er når en datamaskin er koblet til både et intranett med flere delnett og til Internett. Når det er konfigurert en standard gateway for begge kortene, kan du enten kommunisere med alle datamaskinene på Internett eller alle datamaskinene på intranettet, men ikke begge deler.

Løs problemet ved å gjøre følgende:

 • Konfigurer en standard gateway for nettverkskortet som er koblet til nettverket med flest ruter (vanligvis nettverkskortet som er koblet til Internett.

 • Ikke konfigurer en standard gateway andre nettverkskort. Bruk i stedet statiske ruter eller dynamiske rutingsprotokoller for å legge til rutene for de andre usammenhengende nettverkene til den lokale IP-rutingstabellen. Hvis rutingsinfrastrukturen bruker Routing Information Protocol (RIP) for IPv4, kan du aktivere RIP Listener i Windows. Dette gjør det mulig for datamaskinen å lære andre regler på nettverket ved å "lytte" til kringkastede RIP-meldinger, og deretter legge til IPv4-ruter i rutingstabellen. Hvis rutingsinfrastrukturen ikke bruker RIP, kan du ikke bruke RIP-lytting. Alternativet er å bruke kommandoen route add -p for å legge til de enkelte rutene manuelt i IPv4-rutingstabellen. For IPv6 må du bruke kommandoen netsh interface ipv6 add route.

Slik konfigurerer du en standard gateway

 1. Åpne Nettverkstilkoblinger ved å klikke StartBilde av startknappen og deretter klikke Kontrollpanel. Skriv adapter i søkeboksen, og klikk deretter Vis nettverkskoblinger under Nettverks- og delingssenter.

 2. Høyreklikk nettverkskortet du vil konfigurere en standard gateway for, og klikk deretter Egenskaper. Administratortillatelse kreves Hvis du blir bedt om å oppgi et administratorpassord eller en bekreftelse, skriver du inn passordet eller gir bekreftelse.

 3. Klikk kategorien Nettverk.

 4. Klikk Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) eller Internet Protocol Version 6 (TCP/IPv6) under Denne tilkoblingen bruker følgende elementer, og klikk deretter Egenskaper.

 5. I dialogboksen som vises velger du enten Motta IP-adresse automatisk eller Bruk følgende IP-adresse.

  Bilde av dialogboksen Egenskaper for Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)
  Dialogboksen Egenskaper for Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)

  Hvis du konfigurerer nettverkskortet til å motta en IP-adresse automatisk, tilordnes standard gateway av DHCP-serveren. Hvis du angir en alternativ konfigurasjon (bare IPv4), er standard gateway IP-adressen i Standard gateway-boksen i kategorien Alternativ konfigurasjon. Du kan bare angi én standard gateway.

  Hvis du angir en IP-adressekonfigurasjon manuelt, er standard gateway IP-adressen i Standard gateway-boksen i kategorien Generelt.

Aktivere RIP Listener

 1. Åpne Programmer og funksjoner ved å klikke StartBilde av startknappen, klikke Kontrollpanel, klikke Programmer og deretter klikke Programmer og funksjoner.

 2. Klikk Slå Windows-funksjoner på eller av i venstre rute. Administratortillatelse kreves Hvis du blir bedt om å oppgi et administratorpassord eller en bekreftelse, skriver du inn passordet eller gir bekreftelse.

 3. Merk av for RIP Listener, og klikk deretter OK.

Slik legger du til ruter for IPv4 manuelt

 1. Åpne ledetekstvinduet ved å klikke StartBilde av startknappen. Skriv Ledetekst i søkeboksen, og klikk deretter Ledetekst i resultatlisten.

 2. Ved ledeteksten skriver du inn route -p add [mål] [maske <nettverksmaske>] [gateway] [metrisk verdi <metrisk verdi>] [if <grensesnitt>].

  I tabellen nedenfor beskrives parameterne for kommandoen route -p add.

  Parameter
  Beskrivelse

  mål

  Angir nettverksmålet for ruten. Målet kan være en IP-adresse eller et delnettverksprefiks (kalles også nettverksadresse eller nettverksidentifikator) (der vertsbitene for prefikset er satt til 0), en IP- adresse for en vertsrute eller 0.0.0.0 for standardruten.

  maske

  Angir nettverksmasken som er knyttet til nettverksmålet. Nettverksmasken kan være gjeldende nettverksmaske for en IP-adresse eller et delnettverksprefiks, 255.255.255.255 for en vertsrute eller 0.0.0.0 for standardruten. Hvis dette utelates, brukes delnettverksmasken 255.255.255.255. På grunn av forholdet mellom målet og delnettverksmasken når ruter defineres, kan ikke målet være mer spesifikt enn den tilsvarende delnettverksmasken . En bit kan med andre ord ikke settes til 1 i målet hvis den tilsvarende biten i delnettverksmasken er 0.

  gateway

  Angir IP-adressen for videresending eller neste mellomstasjon som settet med adresser definert av nettverksmålet og delnettverksmasken kan nås over. For lokalt tilknyttede delnettruter er gatewayadressen IP-adressen som er tilordnet grensesnittet som er knyttet til delnettet. For eksterne ruter, som er tilgjengelige over én eller flere rutere, er gatewayadressen en IP-adresse som kan nås direkte og som er tilordnet til en ruter som står ved siden av.

  metric

  Angir en metrisk verdi for kostnad i heltall (med rekkevidde fra 1 til 9999) for ruten, som brukes når du velger mellom flere ruter i rutingstabellen som svarer best til måladressen for pakken som sendes. Ruten med lavest metrisk verdi velges. Den metriske verdien kan avspeile antall mellomstasjoner, banens hastighet, pålitelighet eller gjennomstrømning, eller administrative egenskaper.

  gs

  Angit grensesnittindeksen for grensesnittet målet kan nås over. Hvis du vil vise en liste over grensesnitt og tilsvarende grensesnittindekser, bruker du visningen for route print-kommandoen. Du kan bruke desimale eller heksadesimale verdier for grensesnittindeksen. Ved heksadesimale verdier skriver du 0x foran det heksadesimale tallet. Når if-parameteren er utelatt, bestemmes grensesnittet ut i fra gatewayadressen.

  Med -p-parameteren legges den angitte ruten til i registeret og brukes til å starte IP-rutingstabellen når TCP/IP-protokollen startes.

Slik legger du til ruter for IPv6 manuelt

 1. Åpne ledetekstvinduet ved å klikke StartBilde av startknappen. Skriv Ledetekst i søkeboksen, og klikk deretter Ledetekst i resultatlisten.

 2. I kommandolinjen skriver du netsh interface ipv6 add route [prefix=]<IPv6-adresse>/<integer> [interface=]<streng> [[nexthop=]<IPv6-adresse>] [[siteprefixlength=]<integer>] [[metric=]<integer>] [[publish=]<verdi>] [[validlifetime=]<integer>|infinite] [[preferredlifetime=]<integer>] [[store=]<verdi>].

  I tabellen nedenfor beskrives parameterne for kommandoen netsh interface ipv6 add route.

  Parameter
  Beskrivelse

  prefiks

  Adresse eller delnettverksprefiks det skal legges til en rute for.

  grensesnitt

  Grensesnittnavn eller -indeks.

  nexthop

  Gatewayadresse, hvis prefikset er uten kobling.

  siteprefixlength

  Prefikslengde for hele området, hvis det er med kobling.

  metric

  Rutemetrikk.

  publish

  Representerer en av følgende verdier:

  • no: Annonseres ikke ved ruteannonsering (standard)

  • age: Annonseres ved ruteannonsering med minkende levetid

  • yes: Annonseres ved ruteannonsering med uendret levetid

  Når publiser er satt til "alder" vil ruteannonseringen inneholde gyldig levetid som gjenstår før sletting. Når publiser er satt til "ja", vil ruten aldri slettes, uansett hvilken levetidsverdi som er angitt. Hver rute- annonsering vil inneholde den (samme) spesifiserte gyldige levetiden. Når publiser er satt til "nei" eller "alder", vil ruten slettes, når levetiden har utløpt.

  validlifetime

  Levetiden som ruten er gyldig i, uttrykt i dager, timer, minutter og sekunder (for eksempel: 1d2t3m4s). Standardverdien er "infinite."

  preferredlifetime

  Levetiden som ruten er foretrukket i. Standarden er lik gyldig levetid.

  store

  Representerer en av følgende verdier:

  • active: Endringer varer bare til neste omstart

  • persistent: Endringen er fast (standard)Trenger du mer hjelp?