Hvis du vil koble datamaskinen til en TV, må datamaskinen ha en port som samsvarer med en av inngangene på TVen.

Bilde av VGA-, DVI-, komposittvideo-, S-Video-, HDMI- og komponentvideotilkoblinger
Vis alle

Hva du trenger hvis du har en HDTV

Siden de aller fleste datamaskiner har en utgang, kan du bruke en kabel til å koble datamaskinen til HDTVen (High Definition-TV). De fleste datamaskiner har en VGA-utgang (så det er svært vanlig å bruke VGA-kabler). Andre har DVI- (Digital Visual Interface), HDMI- (High-definition Multimedia Interface) eller komponentvideoutganger, og alle disse krever ulike typer kabler.

Følgende scenarioer viser hvordan du kan koble en datamaskin til en HDTV:

Hvis datamaskinen har denne typen utgang
Skal den fungere med denne typen TV-innganger
Med denne typen kabel

HDMI

HDMI

HDMI til HDMI

DVI

DVI eller HDMI

DVI til DVI eller DVI til HDMI

VGA

VGA

VGA til VGA

Hvis du vil ha mer informasjon, se HDTV: vanlige spørsmål.

Hva du trenger hvis du har en vanlig TV

De fleste vanlige TVer støtter bare komposittvideo- eller S-Video-tilkoblinger. Hvis datamaskinen støtter en av disse, kan det hende du kan koble den til TVen. Vær imidlertid oppmerksom på at disse tilkoblingstypene vil gi en visning som ikke er så skarp som det du får med en HDTV eller en vanlig dataskjerm.

Følgende scenarioer viser hvordan du kan koble en datamaskin til en vanlig TV:

Hvis datamaskinen har denne typen utgang
Skal den fungere med denne typen TV-innganger
Med denne typen kabel

Komposittvideo

Komposittvideo

Komposittvideo til komposittvideo

S-Video

S-Video

S-Video til S-Video

Koble datamaskinen til TVen

Når du har riktig kabel, gjør du følgende for å koble datamaskinen til TVen:

  1. Slå av datamaskinen, og plasser den innenfor rekkevidden til TVen. Koble fra skjermen, men la musen og tastaturet være tilkoblet.

  2. Koble riktig videokabel fra utgangen på datamaskinen til TVen.

  3. Slå på TVen, og skift til inngangen som samsvarer med utgangen på datamaskinen. Det kan hende du må se i brukerhåndboken som fulgte med TVen, for instruksjoner om hvordan du gjør dette.

  4. Slå på datamaskinen.

    Windows skal vises på TVen. Hvis bildet ser strekt ut, eller deler av bildet er kuttet vekk, må du sannsynligvis justere skjermoppløsningen i Windows. Hvis du vil ha mer informasjon, se Få best mulig visning på skjermen.

    Hvis du ikke ser Windows på TVen, kan det hende du må koble datamaskinen til skjermen på nytt og justere skjermoppløsningen før du kobler til TVen.

Obs!

  • Kabler for VGA-, DVI- og komponentvideo støtter ikke lydsignaler. HDMI-kabler støtter imidlertid lydsignaler, men ikke alle HDMI-aktiverte skjermkort har støtte for lyd. Hvis HDTVen din har en lydinngang, kan det hende du kan koble til en separat lydkabel fra datamaskinens lydkort direkte til TVen. Hvis ikke må du koble lydsignalene til en annen enhet, for eksempel eksterne datamaskinhøyttalere eller hjemmestereoanlegget. Hvis du vil ha mer informasjon om lydkort, se Lydkort: ofte stilte spørsmål.

  • Hvis datamaskinen ikke støtter den typen videotilkobling du trenger, kan det hende du kan installere et nytt skjermkort som har riktig tilkobling.Trenger du mer hjelp?