Du kobler til Internett ved hjelp av en Internett-leverandør (Internet Service Provider) og maskinvare:

 • ISP: En Internett-leverandør er et selskap som gir deg tilgang til Internett. Du registrerer en konto hos en Internett-leverandør på samme måte som du registrerer deg for telefontjenester eller andre tjenester. Internett-leverandører er vanligvis telefonselskaper (for en DSL-tilkobling eller fiberoptisk tilkobling) eller TV-leverandører (for en kabel- eller satellittilkobling).

 • Maskinvare: Når det gjelder en bredbåndstilkobling, for eksempel DSL, fiberoptikk eller kabel, trenger du et bredbåndsmodem. Dette kan være med som en del av en pakkeløsning fra Internett-leverandøren når du bestiller en bredbåndskonto, eller du vil kanskje leie eller kjøpe et modem separat. Hvis du har tenkt å fordele Internett-tilgangen på flere PCer ved hjelp av et hjemmenettverk, trenger du også en ruter. (Noen ganger er et modem og en ruter kombinert i én enhet.)

Vis alle

Koble til ved hjelp av bredbånd

Etter at du har fått tak i en Internett-leverandør og du har koblet til maskinvaren ved å følge instruksjonene fra Internett-leverandøren, er du kanskje allerede koblet til Internett. Det finner du ut ved å åpne nettleseren og forsøke å gå til et nettsted. Hvis nettstedet ikke vises, prøver du følgende:

 • Koble til et nettverk ved å dra fra høyre kant av skjermen, trykke Innstillinger (eller, hvis du bruker mus, peke på nedre høyre hjørne av skjermen, flytte musepekeren opp og klikke Innstillinger) og deretter trykke eller klikke nettverksikonet (Ikon for trådløst nettverk eller Ikon for kabelbasert nettverk). Trykk eller klikk nettverket du vil koble til, og trykk eller klikk deretter Koble til.

Se Hvorfor kan jeg ikke koble til Internett? hvis du fremdeles har problemer med å koble til Internett.

Koble til ved hjelp av mobilt bredbånd

Med teknologi for mobilt bredbånd, også kalt WWAN-teknologi (Wireless Wide Area Network), kan du koble til Internett når du ikke er innen rekkevidde av et vanlig koblet eller trådløst nettverk. Du bruker mobilt bredbånd ved hjelp av maskinvare som fungerer med mobilt bredbånd (innebygd eller ekstern), og en dataplan med en leverandør av mobilt bredbånd.

Vis alle

Slik konfigurerer du en mobil bredbåndstilkobling for første gang

 1. Aktiver SIM-kortet (subscriber identity module) og tjenesten for det mobile bredbåndet for SIM-kortet. Mobiloperatøren eller enhetsforhandleren gir deg informasjon om hvordan du gjør dette.

 2. Hvis du har en ekstern mobil bredbåndsenhet, kontrollerer du at det er riktig satt inn i PC-en i henhold til produsentens instruksjoner, og deretter kontrollerer du at den trådløse bryteren er slått på. Den trådløse bryteren er vanligvis plassert på framsiden eller baksiden av en bærbar PC eller et nettbrett.

 3. Vis en liste over tilgjengelige nettverk ved å sveipe inn fra høyre kant av skjermen, trykke Innstillinger (eller, hvis du bruker en mus, peke på nedre høyre hjørne av skjermen, flytte musepekeren opp og klikke Innstillinger) og deretter trykke eller klikke nettverksikonet (Ikon for trådløst nettverk eller Ikon for kabelbasert nettverk).

 4. Trykk eller klikk Nettverk, og trykk eller klikk deretter navnet på nettverket for mobilt bredbånd.

  Obs!

  • Du må kanskje oppgi en tilgangsstreng eller et tilgangspunkt for raskere identifisering av det mobile nettverket ditt. Informasjonen som fulgte med abonnentidentitetsmodulen (SIM-kortet) eller abonnementet, skal inneholde tilgangsstreng (for CDMA-enheter) eller APN (for GSM-enheter).

 5. Endre tilkoblingsinnstillinger, og trykk eller klikk deretter Koble til.

 6. Hvis du blir spurt om det, velger eller skriver du inn navnet på tilgangspunktet (APN) eller tilgangsstrengen, brukernavnet, passordet og typen påloggingsinformasjon. (Du finner disse i informasjonen som fulgte med maskinvaren eller tjenesten for det mobile bredbåndet.) Du kan også kjøpe en plan fra leverandøren i dette vinduet.

 7. Trykk eller klikk Neste.

Merknader

 • Hvis SIM-kortet ditt er låst, angis standard-PIN-koden av mobiloperatøren. Når enheten er låst, kan den ikke brukes, og du trenger PIN-koden for å låse den opp. Kontroller informasjonen som fulgte med SIM-kortet eller abonnementet.

 • Hvis du skriver inn feil PIN-kode tre ganger, kan det føre til at kontoen blokkeres til du mottar en PUK-kode fra mobiloperatøren. Hvis du er tilkoblet på tidspunktet kontoen din blokkeres, avsluttes den eksisterende tilkoblingen.

 • Hvis du har problemer med å koble til Internett, kan du kontakte mobiloperatøren.

Slik kobler du til Internett (etter at tilkoblingen allerede er konfigurert)

 1. Vis en liste over tilgjengelige nettverk ved å sveipe inn fra høyre kant av skjermen, trykke Innstillinger (eller, hvis du bruker en mus, peke på nedre høyre hjørne av skjermen, flytte musepekeren opp og klikke Innstillinger) og deretter trykke eller klikke nettverksikonet (Ikon for trådløst nettverk eller Ikon for kabelbasert nettverk).

 2. Trykk eller klikk navnet på nettverket for mobilt bredbånd, og trykk eller klikk deretter Koble til.

Slik endrer du profilegenskaper

Hvis du vil endre profilegenskaper for tilkoblingen, for eksempel navnet på tilgangspunktet (APN), tilgangsstrengen, brukernavnet, passordet eller innstillingene for automatisk tilkobling, gjør du følgende:

 1. Sveip inn fra høyre kant av skjermen, trykk Innstillinger, og trykk deretter Endre PC-innstillinger.
  (Hvis du bruker en mus, peker du på nedre høyre hjørne av skjermen, flytter musepekeren opp, klikker Innstillinger og klikker deretter Endre PC-innstillinger.)

 2. Trykk eller klikk Nettverk, trykk eller klikk Tilkoblinger, og trykk eller klikk deretter navnet på det mobile bredbåndsnettverket.

 3. Endre tilgangspunktet (APN) eller tilgangsstrengen, brukernavnet og passordet etter behov. (Du finner disse i informasjonen som fulgte med maskinvaren eller tjenesten for det mobile bredbåndet.)

Slik endrer du innstillinger for valg av nettverk

 1. Sveip inn fra høyre kant av skjermen, trykk Innstillinger, og trykk deretter Endre PC-innstillinger.
  (Hvis du bruker en mus, peker du på nedre høyre hjørne av skjermen, flytter musepekeren opp, klikker Innstillinger og klikker deretter Endre PC-innstillinger.)

 2. Trykk eller klikk Nettverk, og trykk eller klikk deretter navnet på nettverket for mobilt bredbånd.

 3. Trykk eller klikk Skann.

 4. Hvis du vil la Windows velge et nettverk automatisk, velger du Velg automatisk (anbefales). Hvis du vil velge et nettverk selv, velger du nettverksnavnet fra listen, og deretter trykker eller klikker du Registrer.

  Merknader

  • Ekstra kostnader kan påløpe hvis du tillater roaming.

  • Hvis Windows ikke kan koble til nettverket du har angitt, blir det valgt et nettverk automatisk.
Trenger du mer hjelp?