Korrigere skjermflimmer (oppdateringsfrekvens)


Flimmer kan være et problem på CRT-skjermer. LCD-skjermer (også kalt flatskjermer) flimrer ikke.

En flimrende CRT-skjerm kan føre til overanstrengelse av øynene og hodepine. Du kan redusere eller fjerne flimmer ved å øke oppdateringsfrekvensen til skjermen. En oppdateringsfrekvens på minst 75 hertz gir vanligvis mindre flimmer. (Siden LCD-skjermer ikke flimrer, trenger de ikke stilles inn med høyre oppdateringsfrekvenser.) Hvis du vil ha mer informasjon om å velge den beste oppdateringsfrekvensen for skjermen, se Få best mulig visning på skjermen.

Slik retter du flimmer:

  1. Åpne Skjermoppløsning ved å klikke StartBilde av startknappen, klikke Kontrollpanel og deretter klikke Skjermoppløsning under Utseende og personalisering.

  2. Klikk Avanserte innstillinger.

  3. Klikk kategorien Skjerm, og klikk deretter oppdateringsfrekvensen for skjermen du vil ha, under Skjermoppdateringsfrekvens. Det vil ta et litt tid før skjermen justeres. Hvis du vil beholde endringene, klikker du Bruk. Hvis ikke du tar i bruk endringene innen femten sekunder, går oppdateringsfrekvensen tilbake til den opprinnelige innstillingen.

Obs!

  • Hvis du merker flimmer på en CRT-skjerm, kan det hende du må endre skjermoppløsningen før du endrer oppdateringsfrekvensen. Jo høyere oppløsning, jo høyere bør oppdateringsfrekvensen være. Ikke alle skjermoppløsninger er imidlertid kompatible med alle oppdateringsfrekvenser. Hvis du vil ha mer informasjon, se Endre skjermoppløsning.

  • Endringer i oppdateringsfrekvensen får virkning for alle brukere som logger seg på datamaskinen.Trenger du mer hjelp?