Opprette eller endre en vanlig spilleliste i Windows Media Player


En spilleliste er en liste over digitale medieelementer som du oppretter og lagrer selv. Spillelister er en praktisk fremgangsmåte for å gruppere elementer som du ønsker å lytte til eller ofte vil se. Du kan også bruke spillelister til å gruppere elementer som du vil brenne på en CD eller synkronisere med en bærbar enhet. Det finnes to typer spillelister i Windows Media Player: automatiske spillelister og vanlige spillelister.

En automatisk spilleliste er en liste over kontinuerlig oppdateringer som automatisk baseres på hvilken type musikk som ligger i Player-biblioteket, og inneholder alle endringer i medieinformasjon. Hvis du vil ha mer informasjon om automatiske spillelister Opprette eller endre en automatisk spilleliste i Windows Media Player. En vanlig spilleliste er en lagret liste som inneholder én eller flere filer fra digitale medier, inkludert en hvilken som helst kombinasjon av sanger, videoer eller bilder i Player-biblioteket.

Se Komme i gang med Windows Media Player hvis du vil ha mer informasjon om spillerbiblioteket.

Se denne videoen for å lære hvordan du oppretter eller endrer en vanlig spilleliste i Windows Media Player (1.46)
Vis alle

Slik oppretter du en vanlig spilleliste:

 1. Klikk startknappenBilde av startknappen, klikk Alle programmer, og klikk deretter Windows Media Player.
  Hvis spilleren er åpen og du er i avspillingsmodus, klikker du Bytt til bibliotekBilde av knappen Bytt til bibliotek øverst til høyre i spilleren.
 2. I Player-biblioteket klikker du om nødvendig kategorien Spill av for å åpne listeruten.

  Hvis du trenger å tømme listeruten før du oppretter spillelisten, klikker du Tøm listerute.

 3. Dra elementer fra detaljruten til listeruten for å legge dem til i den nye spillelisten.

  Trykk og hold nede Skift-tasten mens du merker flere påfølgende elementer. Hvis du vil merke ikke-påfølgende elementer, trykker du og holder nede Ctrl-tasten mens du merker.

 4. Du kan endre rekkefølgen på elementene ved å dra dem opp eller ned i listeruten.

 5. Hvis du vil lagre listen, klikker du Lagre liste øverst i listeruten, skriver inn navnet på spillelisten, og deretter trykker du Enter.

  Spillelister lagres som standard med filtypen .wpl i Spillelister-mappen, som er plassert i standard lagringsmappe i musikkbiblioteket. Du kan også lagre spillelister med filtypen .m3u eller .asx. Dette gjøres ved å klikke Alternativer for liste øverst i listeruten Bilde av knappen Vis liste over alternativer, klikke Lagre liste som og deretter endre filtypen i dialogboksen Filtype. Når du har lagret spillelisten, legges den til i kategorien Spillelister i navigasjonsruten.
  Hvis du vil spille av spillelisten i listeruten, klikker du Spill avBilde av Spill av-knappen.
 6. Hvis du vil gå til spillelisten senere, dobbeltklikker du visningen Spillelister i navigasjonsruten eller klikker pilen ved siden av Spillelister for å utvide visningen.

Slik redigerer du en vanlig spilleliste:

 1. Klikk startknappenBilde av startknappen, klikk Alle programmer, og klikk deretter Windows Media Player.
  Hvis spilleren er åpen, og du er i avspillingsmodus, klikker du Bytt til bibliotekBilde av knappen Bytt til bibliotek øverst til høyre i spilleren.
 2. I Player-biblioteket klikker du om nødvendig kategorien Spill av for å åpne listeruten.

 3. I navigasjonsruten klikker du pilen ved siden av Spillelister for å utvide visningen.

 4. Dobbeltklikk spillelisten Bilde av ikonet for en vanlig spilleliste du vil redigere, for å vise den i listeruten.
 5. Gjør ett av følgende:

  • Hvis du vil fjerne et element, høyreklikker du det i listeruten, og deretter klikker du Fjern fra liste.

   Trykk og hold nede Skift-tasten mens du merker flere påfølgende elementer. Hvis du vil merke ikke-påfølgende elementer, trykker du og holder nede Ctrl-tasten mens du merker.

  • Du kan endre rekkefølgen på elementene ved å dra dem opp eller ned i listeruten.

  • Hvis du vil spille av hele listen i tilfeldig rekkefølge, klikker du Alternativer for listeBilde av knappen Vis liste over alternativer øverst i listeruten, og deretter klikker du Spill av liste i tilfeldig rekkefølge.
  • Hvis du vil legge til elementer, blar du til elementene ved hjelp av navigasjons- og detaljrutene, og deretter drar du elementene til listeruten.

 6. Når du er ferdig med å redigere spillelisten, klikker du Lagre liste øverst i listeruten, og deretter skriver du inn et navn på spillelisten.

Slik bestemmer du hvordan elementer hoppes over i en spilleliste:

Spilleren registrerer hvilke sanger du hopper over når du spiller av en liste. Dette gir deg en rask fremgangsmåte for å revidere en spilleliste, for eksempel en spilleliste opprettet av en tjeneste for musikkabonnement eller en annen person, slik at den bare inneholder favorittelementene dine.

Når du lagrer en liste som inneholder elementer som er hoppet over, som en spilleliste, blir du spurt om du vil fjerne eller beholde dem i spillelisten. Du kan slå av denne meldingen. Du kan også konfigurere spilleren slik at elementer som er hoppet over, ikke spilles av under gjentatt avspilling. Når du gjør dette, vises elementene som er hoppet over, nedtonet i listeruten.

 1. Klikk startknappenBilde av startknappen, klikk Alle programmer, og klikk deretter Windows Media Player.
  Hvis spilleren er åpen, og du er i avspillingsmodus, klikker du Bytt til bibliotekBilde av knappen Bytt til bibliotek øverst til høyre i spilleren.
 2. I Player-biblioteket klikker du om nødvendig kategorien Spill av for å åpne listeruten.

 3. Spill av en liste over sanger.

 4. Hvis du vil hoppe over et spor, klikker du Neste-knappen Bilde av Neste-knappen mens sporet spilles.
 5. Gjør følgende for å fjerne elementer som er hoppet over, fra en lagret spilleliste:

  1. Klikk knappen Alternativer for liste øverst i listeruten Bilde av knappen Vis liste over alternativer, og klikk deretter Lagre liste som.
  2. Angi et navn for spillelisten, og klikk deretter Lagre.

  3. Klikk Fjern fra spillelisten når du blir spurt.

 6. (Valgfritt) Hvis du vil endre innstillinger for overhopping, klikker du knappen Alternativer for liste øverst på listeruten, peker på Elementer som har blitt hoppet over, og utfører én eller begge av følgende operasjoner:

  • Hvis du ikke lenger vil vise meldinger om å fjerne en spilleliste, klikker du for å fjerne merket ved sien av Be om bekreftelse for fjerning ved lagring.

  • Du kan hindre at elementer som er hoppet over, avspilles når gjentatt avspilling er på, ved å klikke Hopp over under avspilling.

  Obs!

  • Et merke ved kommandoen betyr at funksjonen er på og at elementer som du hopper over, kommer til å vises nedtonet i listeruten. Du kan føre et element tilbake til normal avspilling ved å dobbeltklikke på det i listeruten.Trenger du mer hjelp?