Opprette eller redigere en faksforside


Windows Faksing og skanning, som er inkludert i denne versjonen av Windows, leveres med fire forhåndsdefinerte forsider. Du kan også bruke programmet til å opprette egne forsider.

Hvorfor bør du sende en forside?

 • For å forklare hvem du er og hvorfor du sender faksen.

 • For å hindre at uvedkommende ser innholdet i faksen.

 • For å angi faksens prioritet.

Se denne videoen for å lære hvordan du oppretter og redigerer en faksforside (2.27)
Vis alle

Slik oppretter du en forside i Windows Faksing og skanning

 1. Klikk Start-knappen Bilde av startknappen, Alle programmer og deretter Windows Faksing og skanning.
 2. Forsikre deg om at du er i faksvisning ved å klikke Faks nederst i venstre rute.

 3. Klikk ForsiderVerktøy-menyen, og klikk deretter Ny.

 4. Hvis du vil legge til ofte brukte etiketter og tekstbokser på forsiden, klikker du Sett inn-menyen og gjør ett eller flere av følgende:

  • Klikk Mottaker og deretter den typen mottakeropplysninger du vil at forsiden skal vise.

  • Klikk Avsender og deretter den typen avsenderinformasjon du vil ha på forsiden.

  • Klikk Melding og deretter den typen meldingsinformasjon du vil ha på forsiden.

 5. Hvis du vil legge til tekst, klikker du Tekst-knappen Bilde av Tekst-knappen på verktøylinjen og drar pekeren for å tegne en tekstboks. Skriv inn teksten du vil ha på forsiden (for eksempel firmaets navn eller e-postadresse).
 6. Hvis du vil legge til en figur, klikker du en av figurknappene på verktøylinjen, klikker der du vil ha figuren og drar pekeren til figuren har riktig størrelse. Du kan for eksempel bruke figurer til å skille tekstbokser.

 7. Hvis du vil legge til en firmalogo eller et annet bilde, kopierer du det og limer det inn i et tomt område på forsiden.

 8. Ordne tekstboksene slik du vil ha dem.

 9. Hvis du vil se hvordan forsiden kommer til å se ut på utskrift, klikker du ForhåndsvisningFil-menyen. (Klikk Lukk når du er ferdig med forhåndsvisningen.)

 10. Hvis du er fornøyd med resultatet, klikker du LagreFil-menyen, angir et filnavn for den nye forsiden og klikker Lagre.

Slik redigerer du en forside i Windows Faksing og skanning

 1. Klikk Start-knappen Bilde av startknappen, Alle programmer og deretter Windows Faksing og skanning.
 2. Forsikre deg om at du er i faksvisning ved å klikke Faks nederst i venstre rute.

 3. Klikk ForsiderVerktøy-menyen.

 4. Velg forsiden du vil redigere, og klikk Åpne.

 5. Gjør de ønskede endringene på forsiden.

 6. Når du har redigert siden, kan du se hvordan den kommer til å se ut ved å klikke ForhåndsvisningFil-menyen. (Klikk Lukk når du er ferdig med forhåndsvisningen.)

 7. Klikk LagreFil-menyen for å lagre endringene.

I Windows Faksing og skanning kan du også bruke forsider du har opprettet i andre programmer, for eksempel Microsoft Word. Klikk Start-knappen Bilde av startknappen, klikk Dokumenter, dobbeltklikk Faks-mappen, og kopier forsidefilen du har opprettet, til mappen Personlige forsider.


Trenger du mer hjelp?