Angi hurtigtaster for å åpne programmer


Du kan angi nye hurtigtaster for å åpne programmer. Før du begynner, må du lage en snarvei til programmet som du vil angi en hurtigtast til. Gjør dette ved å åpne mappen som inneholder programmet, høyreklikke programmets kjørbare fil og deretter klikke Lag snarvei. Hvis du vil ha mer informasjon om å lage snarveier til programmer, se Opprette eller slette en snarvei.

  1. Finn snarveien til programmet du ønsker å angi en hurtigtast til.

  2. Høyreklikk snarveien, og deretter klikk Egenskaper.

  3. Klikk kategorien Snarvei i dialogboksen Snarveisegenskaper.

  4. Klikk i boksen Hurtigtast, trykk tasten på tastaturet du vil skal brukes i kombinasjon med Ctrl+Alt (hurtigtaster begynner automatisk med Ctrl+Alt), og deretter klikker du OK. Administratortillatelse kreves Hvis du blir bedt om å oppgi et administratorpassord eller en bekreftelse, skriver du inn passordet eller gir bekreftelse.

    Hvis du bruker et program som også har en hurtigtast som bruker samme tastekombinasjon som snarveien du nettopp opprettet, vil snarveien din kanskje ikke fungere.

Hvis du vil vite mer om hurtigtaster i Windows 7, kan du se Tastesnarveier.

Obs!

  • Ordet Ingen vises i boksen for hurtigtast til du trykker en tast. Da erstattes ordet med Ctrl+Alt+tasten du trykte.

  • Du kan ikke bruke tastene ESC, ENTER, TAB, Mellomrom, PrtScn, SKIFT eller Tilbake til å angi hurtigtaster.