Tilpasse skrivebordet: anbefalte koblinger


Skrivebordet er arbeidsområdet på en dataskjerm som simulerer et virkelig skrivebord. Skrivebordet inneholder Papirkurven og andre ikoner (snarveier til programmer, filer, mapper og ulike typer dokumenter som brev, rapporter eller bilder) som du kan ordne på det elektroniske skrivebordet på samme måte som du ville ordnet virkelige gjenstander på et skrivebord.Trenger du mer hjelp?