Når du åpner websider, lagrer Internet Explorer informasjon om webområdene du besøker og opplysninger som du ofte blir bedt om å oppgi (slik som navn og adresse). Internet Explorer lagrer følgende typer informasjon:

 • Midlertidige Internett-filer

 • Informasjonskapsler

 • En logg over webområdene du har besøkt

 • Informasjon som du har skrevet inn på websider eller i adressefeltet

 • Lagrede webpassord

Det er som regel nyttig å ha slik informasjon lagret på datamaskinen—det kan øke webleserhastigheten og også spare deg fra å måtte skrive inn den samme informasjonen igjen og igjen. Men det kan være lurt å slette den informasjonen hvis du, for eksempel, bruker en offentlig datamaskin, og du ikke vil etterlate noen personlig informasjon.

Se denne videoen for å lære hvordan du sletter en websidelogg

Hvis du vil slette hele eller deler av leserloggen din.

 1. Åpne Internet Explorer ved å klikke StartBilde av startknappen. Skriv inn Internet Explorer i søkeboksen, og klikk deretter Internet Explorer i listen over resultater.

 2. Klikk Sikkerhetsknappen, og klikk deretter Slett leserloggen.

 3. Velg avmerkningsboksen ved siden av hver informasjonskategori som du vil slette.

 4. Merk av for alternativet Bevar data fra favorittwebsider hvis du ikke vil slette informasjonskapsler og filer som assosieres med websider på favoritter-listen din.

 5. Klikk Slett. (Dette kan ta en stund, hvis du har mange filer og stor logg.)

Obs!

 • Når du er ferdig, bør du lukke Internet Explorer for å slette informasjonskapslene som fremdeles ligger i minnet etter den siste webleserøkten. Dette er spesielt viktig når du bruker en offentlig tilgjengelig datamaskin.

 • Du beholder listen over favoritter og feedabonnement selv om du sletter webleserloggen.

 • Du kan bruke Internet Explorer-funksjonen InPrivate-visning for å unngå å etterlate deg en logg mens du søker på weben. Hvis du vil ha mer informasjon, se Hva er InPrivate-visning?

 • Du kan slette alle innstillinger som har endret seg siden Internet Explorer først ble installert, inkludert leserloggen. Hvis du vil ha mer informasjon, se Tilbakestille innstillingene for Internet Explorer.Trenger du mer hjelp?