Skrivebordet er hovedområdet du ser på skjermen, når du har startet datamaskinen og logget på Windows. Som platen på et vanlig skrivebord, tjener den som plate for alt arbeidet ditt. Når du åpner et program eller en mappe, vises den på skrivebordet. Du kan også legge ting på skrivebordet, for eksempel filer og mapper, og du kan ordne dem slik du vil.

Skrivebordet defineres noen ganger litt videre for å inkludere oppgavelinjen. Oppgavelinjen ligger nederst på skjermbildet Den viser hvilke programmer som kjører og gjør det mulig å bytte mellom dem. Den inneholder også startknappen Bilde av startknappen, som du kan bruke til å åpne programmer, mapper og datamaskininnstillinger.

Hvis du vil ha mer informasjon om oppgavelinjen, se Oppgavelinjen (oversikt).

Bruke skrivebordsikoner

Ikoner er små bilder som representerer filer, mapper, programmer og andre elementer. Når du starter Windows første gang, vises minst ett ikon på skrivebordet: papirkurven (mer om denne senere). Datamaskinprodusenten kan ha lagt til andre ikoner på skrivebordet. Nedenfor vises noen eksempler på skrivebordsikoner.

Bilde av skrivebordsikoner
Eksempler på skrivebordsikoner

Når du dobbeltklikker et skrivebordsikon, starter eller åpnes elementet det representerer.

Legge til og fjerne ikoner på skrivebordet

Du kan velge hvilke ikoner du vil skal vises på skrivebordet, og du kan legge til eller fjerne ikoner når som helst. Enkelte liker rene og ryddige skrivebord med få ikoner. Andre legger dusinvis av ikoner på skrivebordet slik at de får rask tilgang programmer, filer og mapper som brukes mye.

Hvis du vil ha rask tilgang til favorittprogrammer og filer fra skrivebordet, kan du opprette snarveier til dem. En snarvei er et ikon som representerer en kobling til et element, snarere enn elementet selv. Når du dobbelklikker en snarvei, åpnes elementet. Hvis du sletter en snarvei, slettes bare selve snarveien, ikke det originale elementet. Du gjenkjenner snarveier på pilen på ikonet.

Bilde av et typisk filikon og det tilknyttede snarveisikonet
Et filikon (venstre) og et snarveisikon (høyre)

Hvis du vil ha mer informasjon om skrivebordsikoner, se Vise, skjule eller endre størrelsen på skrivebordsikoner

Vis alle

Slik legger du til en snarvei på skrivebordet

  1. Fin elementet du vil opprette en snarvei for. (Hvis du vil ha hjelp til å finne en fil eller mappe, se Søke etter en fil eller mappe. Hvis du vi ha hjelp til å finne et program, se Start-menyen (oversikt).)

  2. Høyreklikk elementet, klikk Send til og klikk deretter Skrivebord (lag snarvei). Snarveisikonet vises på skrivebordet.

Legge til eller fjerne vanlige skrivebordsikoner

Vanlige skrivebordsikoner er Datamaskin, din personlige mappe, Papirkurv og Kontrollpanel.

  1. Høyreklikk et tomt område på skrivebordet og klikk Tilpass.

  2. Klikk Endre skrivebordsikoner i venstre rute.

  3. Under Skrivebordsikoner merker du av i avmerkingsboksen for hvert ikon du vil legge til på skrivebordet, eller fjerner haken for hvert ikon du vil fjerne fra skrivebordet. Deretter klikker du OK.

Slik flytter du en fil fra en mappe til skrivebordet

  1. Åpne mappen som inneholder filen.

  2. Dra filen til skrivebordet.

Slik legger du til og fjerner ikoner på skrivebordet

  • Høyreklikk ikonet og velg deretter Slett. Hvis ikonet er en snarvei, slettes bare selve snarveien, ikke det originale elementet.

Flytte på ikoner

Windows stabler ikonene i kolonner på venstre side av skrivebordet. Men du er ikke bundet til det oppsettet. Du kan flytte et ikon ved å dra det til et nytt sted på skrivebordet.

Du kan også få Windows til å ordne ikonene automatisk. Høyreklikk et tomt område på skrivebordet, klikk Vis og klikk deretter Ordne ikoner automatisk. Windows stabler ikonene i øvre venstre hjørne og låser dem på plass. For å låse opp ikoner slik at du kan flytte dem igjen, klikker du Ordne ikoner automatisk på nytt og fjerner haken ved siden av.

Obs!

  • Som standard lager Windows lik avstand mellom ikonene, på et usynlig rutenett. For å plassere ikoner nærmere hverandre eller mer presist må du slå av rutenettet. Høyreklikk et tomt område på skrivebordet, pek på Vis og klikk deretter Juster ikoner til rutenett for å fjerne haken. Gjenta fremgangsmåten for å slå på rutenettet.

Merke flere ikoner

For å flytte eller slette en gruppe ikoner samtidig må du først merke dem alle. Klikk et tomt område på skrivebordet og dra musen. Omgi ikonene du vil merke, med rektanglet som vises. Slipp deretter museknappen. Nå kan du dra ikongruppen eller slette den.

Bilde av flere skrivebordsikoner som merkes
Merk flere skrivebordsikoner ved å dra et rektangel rundt dem

Skjule skrivebordsikoner

Hvis du vil skjule alle skrivebordsikonene midlertidig, uten å fjerne dem, høyreklikker du et tomt område på skrivebordet, og klikker så Vis og klikker deretter Vis skrivebordsikoner for å fjerne haken fra dette alternativet. Nå vises ingen ikoner på skrivebordet. Du får dem tilbake ved å klikke Vis skrivebordsikoner på nytt.

Papirkurven

Når du sletter en fil eller en mappe, slettes den ikke fullstendig med det samme. I stedet sendes den til papirkurven. Det er praktisk, for hvis du ombestemmer deg og finner ut at du trenger en slettet fil, kan du hente den tilbake. Hvis du vil ha mer informasjon, se Gjenopprette filer fra papirkurven.

Bilde som sammenligner papirkurven når den er tom og full
Papirkurven når den er tom (venstre) og full (høyre)

Hvis du føler deg sikker på at du ikke trenger de slettede elementene senere, kan du tømme papirkurven. Elementene slettes da permanent, og plassen de la beslag på, gjenvinnes. Hvis du vil ha mer informasjon, se Slette filer permanent fra papirkurven.Trenger du mer hjelp?