Hvordan bestemmes kategorier for nettinnhold?

Først bruker vi datamaskinanalyse til å kategorisere nettsteder og deretter kontrollører som kontrollerer disse resultatene.

Hvis et nettsted er populært og innholdet er stabilt, lagrer vi i en innholdsvurderingsliste. Hvis et nettsted ikke er populært nok til å ha en oppføring i denne listen, eller hvis innholdet endres ofte, ber vi en innholdsvurderingstjeneste om å bestemme kategorien. Innholdsvurderingstjenesten forteller oss om nettstedet tilhører sin kategori over nettsteder som er uegnet for barn, eller om det er et sted av generell interesse, eller at nettstedet er ukjent.

Selv med den nyeste teknologien kan ingen systemer av denne typen være 100 % nøyaktige. Nettfiltrering kan innimellom kategorisere et nettsted annerledes enn foresatte eller utgiveren av nettstedet mener er riktig.

Trenger du mer hjelp?