Deling av filer og skrivere: vanlige spørsmål


Her er svar på noen vanlige spørsmål om deling av filer og skrivere i Windows 7.

Vis alle

Hvilke delingsalternativer finnes det i Windows?

Windows tilbyr tre hovedalternativer for deling av filer direkte fra din datamaskin: Deling av fellesmapper, deling av enkeltmapper og hjemmegrupper.

Fordelen ved Fellesmappen er enkelhet. Alle datamaskiner som kjører Windows har Fellesmapper. Alle med en brukerkonto og passord på en datamaskin har tilgang til fellesmappene. Ulempen? Akkurat det. Alle har tilgang til dem.

Hvis du ønsker å ha mer kontroll over hvem som har tilgang til en spesifikk fil eller mappe, kan du velge å kun dele den filen eller mappen. Denne typen deling er litt mer krevende å konfigurere, men du kan bestemme akkurat hvem som kan se eller endre dine filer eller mapper. Hvis du bruker denne metoden, behøver du ikke å bruke tid på å kopiere eller flytte filer; du kan dele dem fra der de befinner seg på din datamaskin.

Den enkleste måten å dele filer på i et hjemmenettverk på, er å opprette eller bli med i en hjemmegruppe. En hjemmegruppe er en gruppe datamaskiner som deler bilder, musikk, videoer, dokumenter, og t.o.m. skrivere. Datamaskinene må kjøre Windows 7 for å kunne bli med i en hjemmegruppe.

Hvis du vil ha mer informasjon hvert alternativ, se Viktig om fildeling.

Hvordan deler jeg filer som er lagret i enkeltmapper?

Du kan dele enkelte filer og mapper, og t.o.m. hele biblioteker med andre personer ved bruk av den nye Del med-menyen. Alternativene du ser, avhenger av filen du deler og typen nettverk datamaskinen er tilkoblet – hjemmegruppe , arbeidsgruppe eller domene. Hvis du vil ha en oversikt, se Dele filer med andre.

For mer informasjon om forskjellige nettverkstyper, se Hva er forskjellen mellom et domene, en arbeidsgruppe og en hjemmegruppe?

Hvordan deler jeg filer som er lagret i Fellesmappen?

Fellesmappene er en praktisk måte å dele filer på din datamaskin. Du kan dele filene i Fellesmappee med andre personer som bruker samme datamaskin, og med personer som bruker datamaskiner i ditt eget nettverk. Filer eller mapper du legger i en fellesmappe, deles automatisk med personer som har tilgang til dine Fellesmapper.

Bilde av Fellesmapper
Fellesmappene i Windows-bibliotekene

Hvis du vil ha mer informasjon, se Dele filer ved hjelp av Fellesmapper.

Hvordan bruker jeg en hjemmegruppe til å dele filer?

Når du konfigurerer en datamaskin med denne versjonen av Windows, opprettes det en hjemmegruppe automatisk hvis det ikke allerede finnes en på hjemmenettverket.

Hvis det allerede finnes en hjemmegruppe, kan du bli medlem av den. Når du har opprettet eller blitt med i en hjemmegruppe, kan du velge bibliotekene du vil dele. Du kan hindre at bestemte filer og mapper blir delt, og du kan dele flere biblioteker senere. Du kan beskytte hjemmegruppen med et passord, som du kan endre når som helst.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du bruker en hjemmegruppe, se Hjemmegruppe: anbefalte koblinger.

Hva er skriverdeling og hvordan gjør jeg det?

Ved bruk av skriverdeling kan flere datamaskiner i ett nettverk bruke én enkelt skriver.

Det er noen få ting du må gjøre for å dele en skriver. Først må du aktivere deling av filer og skrivere, og deretter må du dele din skriver. Når andre ønsker å bruke din skriver kan de følge et par steg for å legge til din skriver i sine datamaskiner.

Hvis du vil ha mer informasjon, se Del en skriver.

Merk