Windows gir deg tilgang til flere måter å søke etter filer og mapper på. Det finnes ikke én måte som er best. Du kan bruke ulike måter i ulike situasjoner.

Bruke søkeboksen på Start-menyen

Du kan bruke søkeboksen på Start-menyen til å finne filer, mapper, programmer og e-postmeldinger som er lagret på datamaskinen.

Slik finner du et element ved å bruke Start-menyen:

 • Klikk Start-knappen Bilde av startknappen, og skriv inn et ord eller uttrykk i søkeboksen.
  Bilde av søkeresultater på Start-menyen
  Søkeresultater vises så snart du begynner å skrive inn i søkeboksen.

  Mens du skriver, vises elementer som samsvarer med teksten, på Start-menyen. Søkeresultatene er basert på teksten i filnavnet, teksten i filen, koder og andre filegenskaper.

Obs!

Bruke søkeboksen i en mappe eller et bibliotek

Sannsynligvis vil du ofte lete etter en fil som du vet er lagret i en bestemt mappe eller bibliotek, for eksempel Dokumenter eller Bilder. Hvis du skal gjøre dette ved å bla etter filen, kan det innebære at du må bla i hundrevis av filer og undermapper. Du sparer både tid og krefter på å bruke søkeboksen øverst i det åpne vinduet.

Bilde av søkeboksen i en mappe eller et bibliotek
Søk-boksen i en mappe eller et bibliotek

Søkeboksen filtrerer gjeldende visning basert på teksten du skriver inn. Søket leter etter teksten i filnavnet og innholdet samt i filegenskapene, så som merker. I et bibliotek inkluderer søket alle mapper i biblioteket, i tillegg til undermapper i disse mappene.

Slik søker du etter en fil eller mappe ved hjelp av søkeboksen:

 • Skriv inn et ord eller en del av et ord i søkeboksen.

  Mens du skriver filtreres innholdet i mappen eller biblioteket for å gjenspeile hvert påfølgende tegn du skriver inn. Når du ser filen du leter etter, kan du slutte å skrive.

Anta at biblioteket Dokumenter ser slik ut:

Bilde av innholdet i et bibliotek før du begynner å skrive i søkeboksen
Innholdet i Dokumenter før du skriver noe i søkeboksen

Tenk deg at du leter etter fakturafiler og derfor skriver inn "faktura" i søkeboksen. Mens du skriver filtreres visningen automatisk, og du ser noe slik som dette:

Bilde av innholdet i et bibliotek etter at du har skrevet "faktura" i søkeboksen
Innholdet i biblioteket Dokumenter etter at du har skrevet "faktura" i søkeboksen

Du kan også bruke andre teknikker i søkeboksen for å raskt begrense et søk. Hvis du for eksempel søker etter en fil basert på en eller flere av filens egenskaper (for eksempel et merke eller datoen da filen sist ble endret), kan du bruke søkefiltre til å angi egenskapen i søket. Eller du kan skrive inn nøkkelord i søkeboksen for å begrense resultatene enda mer. Hvis du vil lære hvordan du bruker søkefiltre og nøkkelord, kan du se Avanserte tips for søk i Windows.

Utvide et søk utover et bestemt bibliotek eller mappe

Hvis du ikke finner det du ser etter i et bestemt bibliotek eller mappe, kan du utvide søket til å ta med ulike plasseringer.

 1. Skriv inn et ord i søkeboksen

 2. Bla ned til bunnen av listen over søkeresultater. Under Søk på nytt i gjør du ett av følgende:

  • Klikk Biblioteker for å søke i alle bibloteker.

  • Klikk Datamaskin for å søke på hele datamaskinen. Slik søkes det etter filer som ikke er indeksert (for eksempel system- eller programfiler). Vær imidlertid klar over at søket vil ta lengre tid.

  • Klikk Tilpass for å søke etter spesifikke plasseringer.

  • Klikk Internett for å søke på nettet ved hjelp av standard nettleser og standard søkemetode.Trenger du mer hjelp?