Finne elementer i Windows Media Player-biblioteket


Du kan bruke Windows Media Player til raskt å finne og spille av musikk-, video- og bildefilene. Du kan også finne ut hvor mediefilene er lagret på datamaskinens mediebibliotek eller hoppe til musikk i samme album.

Obs!

 • Selv om du kan få tilgang til medieelementene i Windows Media Player-biblioteket, finner du de virkelige mediefilene i Windows-biblioteker (Musikk, Videoer, Bilder og TV-opptak) på datamaskinen. Hvis du vil ha mer informasjon om Player-biblioteket, se Komme i gang med Windows Media Player.

Vis alle

Slik søker du etter elementer i Player-biblioteket:

Hvis du vil sikre at du lett finner elementer i Player-biblioteket, er det viktig at filene har nøyaktig og komplett medieinformasjon. Du kan om nødvendig legge til eller redigere medieinformasjon selv. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du endrer medieinformasjon, se Legge til eller endre medieinformasjon i Windows Media Player.

 1. Klikk startknappenBilde av startknappen, klikk Alle programmer, og klikk deretter Windows Media Player.
  Hvis spilleren er startet, og du er i Spiller nå-modus, klikker du Bytt til bibliotekBilde av knappen Bytt til bibliotek øverst i høyre hjørne av spilleren.
 2. Skriv inn teksten du vil søke etter, i Søk-boksen. Legg merke til at det ikke er mulig å bruke jokertegn, for eksempel * og ?, i søk.

  Obs!

  • Hvis du vil tømme søkeboksen for tidligere søkekriterier, klikker du Tøm søkBilde av Tøm søk-knappen.

Slik finner du ut hvor på datamaskinen en fil en lagret:

Gjør følgende for å søke etter en mediefil på datamaskinen, slik at du kan flytte eller kopiere den:

 1. Klikk startknappenBilde av startknappen, klikk Alle programmer, og klikk deretter Windows Media Player.
  Hvis spilleren er åpen og du er i avspillingsmodus, klikker du Bytt til bibliotekBilde av knappen Bytt til bibliotek øverst til høyre i spilleren.
 2. Bla til filen du vil finne på datamaskinen, i Player-biblioteket.

 3. Høyreklikk filen, og klikk deretter Åpne filplassering.

Slik søker du etter alle mappene på datamaskinen der en medietype er lagret:

Gjør følgende for å finne ut hvor alle filene for en medietype (for eksempel musikk) er lagret:

 1. Klikk startknappenBilde av startknappen, klikk Alle programmer, og klikk deretter Windows Media Player.
  Hvis spilleren er åpen og du er i avspillingsmodus, klikker du Bytt til bibliotekBilde av knappen Bytt til bibliotek øverst til høyre i spilleren.
 2. I Player-biblioteket klikker du Organiser, og deretter klikker du Tilpass navigasjonsrute.

 3. Merk av for Mappe for en medietype (for eksempel musikk), og klikk deretter OK.

 4. I navigasjonsruten klikker du Mappe.

  En kolonne i detaljruten viser banen til alle filene i denne kategorien.

Slik finner du filer du har lastet ned fra en nettbutikk

Hvis du vil se hvilke nettbutikker som ble brukt til å kjøpe medieelementene, gjør du følgende:

 1. Klikk startknappenBilde av startknappen, klikk Alle programmer, og klikk deretter Windows Media Player.
  Hvis spilleren er åpen og du er i avspillingsmodus, klikker du Bytt til bibliotekBilde av knappen Bytt til bibliotek øverst til høyre i spilleren.
 2. Klikk Organiser, og klikk deretter Tilpass navigasjonsrute.

 3. Merk av for Nettbutikker for en medietype (for eksempel musikk), og klikk deretter OK.

 4. I navigasjonsruten klikker du Nettbutikker.

  I detaljruten grupperes filene i Player-biblioteket etter nettbutikkene der de ble kjøpt.

  Obs!

  • Filer som ikke er kjøpt fra en nettbutikk (for eksempel sanger rippet fra en CD), blir kategorisert som Ukjent.Trenger du mer hjelp?