Mapper: vanlige spørsmål


Her er svar på noen vanlige spørsmål om å bruke mapper i Windows 7.

Vis alle

Hva er en mappe og på hvilken måte er mapper annerledes enn biblioteker?

En mappe kan beskrives som en beholder for filer. Alle filer er lagret i en mappe eller en undermappe (en mappe som ligger i mappen). Du får tilgang til alle mapper ved å klikke Datamaskin i navigasjonsruten (venstre rute) i en mappe som er åpen.

Et bibliotek er på enkelte måter veldig likt en mappe. Når du åpner et bibliotek vil du få se en eller flere filer. Du kan imidlertid ikke lagre filer eller mapper i et bibliotek. Dette er en viktig forskjell. I biblioteker kan du inkludere mapper fra ulike plasseringer slik at du kan se filene på ett sted. Dette er en fin måte å organisere filene på. Da slipper du å søke på mange steder for å finne det du leter etter.

Bilde av navigasjonsruten, som viser bildebiblioteket med tre inkluderte mapper
Navigasjonsruten, som viser bildebiblioteket med tre inkluderte mapper

Hvis du vil ha mer informasjon om inkludering av mapper, se Inkluder mapper i bibliotek.

Bør jeg lagre filene i en mappe eller i et bibliotek?

Det spiller ingen rolle. Hvis du lagrer en fil i en mappe, fremkommer den i alle biblioteker som inneholder denne mappen. Hvis du lagrer en fil i et bibliotek, lagres filen på standard lagringssted for dette biblioteket. Hvis du for eksempel lagrer tekstfiler i biblioteket Dokumenter, lagres de egentlig i mappen Mine dokumenter, ikke i biblioteket.

Hvis du vil finne ut hvilken mappe som er standard lagringssted for et bibliotek, se Tilpasse et bibliotek.

Kan jeg bytte ikonet som brukes på en mappe?

Ja, du kan endre et mappeikon fra standardbildet.

 1. Høyreklikk mappen du vil endre, og klikk deretter Egenskaper.

 2. Klikk fanen Tilpass i dialogboksen Egenskaper.

 3. Klikk Endre ikon under Mappeikoner og gjør så ett av følgende:

  • Klikk et ikon på standardlisten og klikk OK og deretter OK en gang til.

  • Klikk Bla gjennom, gå til en ikonfil, klikk Åpne, klikk OK og klikk deretter OK en gang til.

  • Klikk Bla gjennom. På listen Ikonfiler klikker du Alle filer. Gå deretter til en kompatibel fil (f.eks. en Bitmap-fil), klikk Åpne, klikk OK og klikk deretter OK en gang til.

  • Hvis du vil endre mappeikonet tilbake til standardbildet, klikker du Bruk standard. Klikk deretter OK og OK en gang til.

Obs!  

 • Enkelte alternativer, blant annet muligheten til å endre et mappeikon, vil ikke være tilgjengelige når du åpner en mappe fra et bibliotek.

Hvor er menyene som vanligvis ble vist øverst i mappene i tidligere versjoner av Windows?

Menyer er som standard skjult fordi de vanligste menykommandoene nå kan nås fra verktøylinjen. Hvis du vil vise menyer, trykker du ALT, eller du kan klikke Organiser. Deretter velger du Oppsett og klikker deretter Menylinjen.

Hvor ble det av mappelisten?

Mappelisten (også kalt mappetreet) finner du under Datamaskin i navigasjonsruten (venstre rute) i en mappe som er åpen.

Bilde av mappelisten i navigasjonsruten
Mappelisten i navigasjonsruten

Hvis du ikke ser navigasjonsruten, klikker du Organiser, peker på Oppsett og klikker deretter Navigasjonsrute. Hvis du vil ha mer informasjon, se Arbeide med navigasjonsruten.

Hvorfor husker ikke Windows vindusstørrelsen og skrivebordsplasseringen til en mappe?

I Windows Vista, åpnes et mappevindu med samme størrelse og skrivebordsplassering den hadde forrige gang du lukket den, basert på plasseringen der mappen lagres. Hvis du for eksempel endrer størrelsen på musikkmappevinduet og deretter lukker det, har det samme størrelse neste gang du åpner det.

Windows 7 husker én størrelses- og plassseringsinnstilling for alle mapper og biblioteker. Så hver gang du åpner Windows Utforsker, åpnes den med samme størrelse og skrivebordsplassering som den gjorde sist gang du lukket den, uansett hvilken folder eller bibliotek du åpner.

Hva er adresselinjen, og hvilken informasjon viser den?

Adresselinjen finner du ved siden av søkeboksen øverst i alle åpne vinduer. Den viser din nåværende plassering. Klikk en plassering på adresselinjen for å gå direkte til plasseringen.

Bilde av adresselinjen
Adresselinjen

Hvis du vil ha mer informasjon, se Navigere ved hjelp av adresselinjen.Trenger du mer hjelp?