Hvis du bruker en Tablet PC, får du her noen tips om hvordan du kan bruke den mer effektivt.

Obs!

 • For å kunne se Tablet PC-innstillinger og Penn og berøring, må du bruke en Tablet PC eller datamaskin med berøringsskjerm.

Bruke tavlepennen

På en Tablet PC kan du bruke en tavlepenn til å samhandle med elementer på skjermen. Slik kan du bruke tavlepennen:

Sørg for at Tablet PC-skjermen og -pennen er kalibrert riktig.

Kalibrering sikrer at Tablet PC-en gjenkjenner pennes posisjon riktig. I Windows 7, når du kalibrerer for første gang, bruker skjermen 16 ulike referansepunkter. Denne første kalibreringen gjelder alle brukerne av Tablet PC. Hvis du kalibrerer på nytt, brukes bare fire punkter, og kalibreringen gjelder bare din brukerkonto.

Vis alle

Slik justerer du kalibreringen

 1. Åpne Tablet PC-innstillinger ved å tappe Start-knappen Bilde av startknappen og deretter tappe Kontrollpanel. Skriv inn Tablet PC-innstillinger i søkeboksen, og tapp deretter Tablet PC-innstillinger i resultatlisten.
 2. Åpne kategorien Visning og velg Visningsalternativer. Tapp Kalibrer. Administratortillatelse kreves Hvis du blir bedt om å oppgi et administratorpassord eller en bekreftelse, skriver du inn passordet eller gir bekreftelse.

 3. Følg instruksjonene på skjermen, og tapp deretter Ja for å lagre kalibreringsinnstillingene.

Obs!

 • Hvis du vil utføre en 16-punkts kalibrering på nytt, åpner du Tablet PC-egenskaper og tapper Tilbakestill. Administratortillatelse kreves Hvis du blir bedt om å oppgi et administratorpassord eller en bekreftelse, skriver du inn passordet eller gir bekreftelse. Tapp OK-menyen, og tapp deretter Kalibrer.

 • Hvis du starter en 16-punkts kalibrering og skjermen er satt til stående skjermretning, vil den midlertidig endres til liggende skjermretning under kalibreringen.

Bruk tavlepennen også når du bruker en konverterbar Tablet PC i bærbar datamaskin-modus.

Du vil kanskje oppleve at dette føles mer naturlig enn å bruke en mus eller pekeenheten på tastaturet.

Aktivere penneflikk

Bruk penneflikk til å utføre vanlige handlinger raskt og enkelt med pennen. Du kan utføre navigasjonsflikk (dra opp, dra ned, flytt bakover og flytt fremover) og redigeringsflikk (kopier, lim inn, angre og slett). Du kan også tilpasse flikker for å utføre handlinger du bruker ofte. Hvis du for eksempel ofte bruker hurtigtaster, for eksempel F5 eller Ctrl+B, kan du tilordne penneflikk for å gjøre dette. Hvis du vil ha mer informasjon, se Hva er flikker? og Tilpasse flikker.

Slik aktiverer og tilpasser du penneflikk:

 1. Åpne Penn og berøring ved å tappe Start-knappen Bilde av startknappen og deretter tappe Kontrollpanel. Skriv penn og berøring i søkeboksen, og tapp deretter Penn og berøring i resultatlisten.
 2. Klikk kategorien Flikker, og gjør deretter ett av følgende:

  • Hvis du vil slå på penneflikk, merker du av for Bruk flikk for å utføre vanlige oppgaver raskt og enkelt , tapper enten Navigasjonsflikk eller Navigasjons- og redigeringsflikk , og deretter tapper du OK.

  • Hvis du vil tilpasse penneflikk, tapper du Navigasjons- og redigeringsflikk , og deretter tapper du Tilpass. I dialogboksen Tilpass penneflikk gjør du de endringene du ønsker. Deretter tapper du OK to ganger.

Tips!

 • Hvis berøring som inndata er tilgjengelig på din datamaskin, kan du også utføre penneflikk med en finger.

Bruke klippeverktøyet til å ta bilder av deler av skjermen

Når du har brukt klippeverktøyet, kan du bruke bildet i en e-postmelding, en Windows Journal-fil eller hvor som helst der du kan lime inn et bilde. Bruk for eksempel klippeverktøyet til å fremheve viktig informasjon i et regneark, og send det via e-post. Eller bruk det til å fange en interessant overskrift på et webområde for å bruke den i en presentasjon. Du kan også skrive på bildet med tavlepennen.

Bruk avmerkingsbokser til å merke flere elementer

Med avmerkingsboksene kan du velge mange elementer på en gang, for eksempel filer og mapper, med tavlepennen. Du bare peker på hvert element og merker av i boksen.

Slik aktiverer og deaktiverer du avmerkingsbokser

Avmerkingsbokser er som standard bare aktivert når du bruker en Tablet PC. Slik slår du på eller av avmerkingsbokser:

 1. Åpne mappealternativer ved å tappe StartBilde av startknappen, tappe Kontrollpanel, tappe Utseende og personalisering og deretter tappe Mappealternativer.

 2. Tapp kategorien Vis.

 3. Merk av for eller fjern merket for Bruk avmerkingsbokser til å velge elementer under Avanserte innstillinger, og tapp OK.

Få mest mulig utbytte av Inndatapanel

Med Tablet PC Inndatapanel kan du skrive inn og rette tekst uten å bruke tastaturet. Her følger noen tips som gjør det enklere å bruke Tablet PC Inndatapanel:

 • Tilpasse hvordan du får tilgang til Inndatapanel. Du kan endre hvor, hvordan og om Inndatapanel skal vises på skjermen. Hvis du vil ha mer informasjon, se Åpne og flytte Tablet PC Inndatapanel.

 • Du kan bruke bevegelser til å slette, dele og slå sammen ord du skriver, og til å styre innsettingspunktet. Bevegelser er handlinger du utfører eller symboler du tegner med tavlepennen. Hvis du vil ha mer informasjon, se Hvordan bruker jeg bevegelser i Tablet PC Inndatapanel?

 • Endre hvordan du bruker Innsetting-knappen. Du kan konfigurere Innsetting-knappen slik at den fungerer når du peker på den med pennen. Da kan du skrive inn tekst raskere fordi du bare fører pennen over den i stedet for å tappe knappen.

Slik setter du inn tekst ved å peke på Innsetting-knappen:

 1. Åpne Tablet PC Inndatapanel ved å klikke StartBilde av startknappen. Skriv Tablet PC Inndatapanel i søkeboksen, og tapp deretter Tablet PC Inndatapanel i resultatlisten.

 2. Tapp Verktøy.

 3. Tapp Alternativer.

 4. Tapp Pek på innsettingsknappen i Innsetting-kategorien i Alternativer-dialogboksen, og tapp deretter OK.

Bedre nøyaktigheten til håndskriftgjenkjenning

Det kan være frustrerende hvis håndskriften din ikke gjenkjennes riktig av Tablet PC-en. Her får du noen tips om hvordan du kan bedre mulighetene for at håndskrift gjenkjennes riktig:

 • Angi en del håndskrifteksempler i Håndskrifttilpasning.

  Åpne Håndskrifttilpasning ved å tappe StartBilde av startknappen. Skriv tilpass håndskriftgjenkjenning i søkeboksen, og tapp deretter Tilpass håndskriftgjenkjenning i resultatlisten.

 • Du kan forbedre håndskriftgjenkjenningen for ord som egennavn, akronymer, tekniske begreper og forkortelser ved å legge dem til i håndskriftordlisten.

 • Prøv å skrive i kursiv i stedet for vanlig håndskrift. Kursiv håndskrift har en tendens til å bli gjenkjent mer nøyaktig enn vanlig håndskrift (selv om du skriver pent).

Hvis du vil ha mer informasjon, se Strategier for å forbedre håndskriftgjenkjenning.

Bruke tavleknapper

Du kan bruke knapper på Tablet PC-en (kalt tavleknapper til å utføre vanlige oppgaver. Hvis du for eksempel ofte åpner Windows Journal, kan du angi at en tavleknapp skal gjøre dette for deg.

Bilde av tavleknapper på en tavle-PC
Tavleknapper

Du kan tilordne to handlinger til de fleste tavleknappene. Trykk en knapp raskt én gang for å utføre en handling. Trykk og hold inne knappen for å utføre den andre handlingen.

Slik endrer du hva tavleknapper gjør:

 1. Åpne Tablet PC-innstillinger ved å tappe Start-knappen Bilde av startknappen og deretter tappe Kontrollpanel. Skriv inn Tablet PC-innstillinger i søkeboksen, og tapp deretter Tablet PC-innstillinger i resultatlisten.
 2. Tapp kategorien Knapper. Navnene på tavleknappene som du kan tilpasse, vises i Tavleknapp-listen.

  Obs!

Skrive et notat

I Windows kan du skrive håndskrevne notater på to måter:

Ta den med deg

I tillegg til alle Tablet PC-spesifikke ting du kan gjøre, kan du også bruke alle mobile funksjoner som du finner på en vanlig bærbar datamaskin. Hvis du vil ha mer informasjon, se Utnytt potensialet i den bærbare datamaskinen din.Trenger du mer hjelp?