Komme i gang med Windows Media Player


Windows Media Player har et intuitivt, brukervennlig grensesnitt som du kan bruke til å spille av filer fra digitale medier, organisere samlingen av digitale medier, brenne CDer med favorittmusikken din, rippe musikk fra CDer, synkronisere digitale mediefiler til en bærbar enhet og kjøpe digitalt medieinnhold fra nettbutikker.

Starte Windows Media Player

Du starter Windows Media Player ved å klikke startknappenBilde av startknappen, klikke Alle programmer og deretter klikke Windows Media Player .

To måter å dra nytte av mediene på: Player-biblioteket og avspillingsmodus

Med Windows Media Player kan du veksle mellom to modi: Player-biblioteket, der du har omfattende kontroll over de mange funksjonene i spilleren, og avspillingsmodus, som gir en forenklet visning av mediene, og som er ideell for avspilling.

Fra spillerbiblioteket kan du gå til avspillingsmodus ved å klikke Bytt til avspillingBilde av modusknappen Bytt til avspilling i nederste høyre hjørne av spilleren. Du kan gå tilbake til Player-biblioteket ved å klikke Bytt til bibliotekBilde av knappen Bytt til bibliotek i øverste høyre hjørne av spilleren.
Bilde av Player-biblioteket
Player-bibliotek

I Player-biblioteket får du tilgang til og kan organisere den digitale mediesamlingen. I navigasjonsruten kan du velge en kategori, for eksempel Musikk, Bilder eller Videoer, som vises i detaljruten. Hvis du for eksempel vil se all musikken organisert etter sjanger, dobbeltklikker du Musikk og klikker deretter Sjanger. Deretter drar du elementer fra detaljruten til listeruten for å opprette spillelister, brenne CDer eller DVDer eller synkronisere med enheter, for eksempel bærbare musikkspillere.

Når du bytter mellom de ulike visningene i Player-biblioteket, kan du bruke frem- og tilbakeknappene i øverste venstre hjørne av spilleren for å følge trinnene dine frem eller tilbake.

Bilde av knappene Tilbake og Frem
Knappene Tilbake og Frem

I avspillingsmodus kan du vise DVDer og videoer og se hvilken musikk som spilles for øyeblikket. Du kan angi om du vil vise bare elementet som spilles av, eller du kan høyreklikke spilleren og deretter klikke Vis liste for å vise et utvalg tilgjengelige elementer.

Bilde av avspillingsmodus
Avspillingsmodus

Klikk koblingene under følgende deler for å finne ut mer om oppgavene du kan utføre i Player-biblioteket og avspillingsmodus:

Spille av fra oppgavelinjen

Du kan også kontrollere spilleren når den er minimert. Du kan spille av gjeldende element eller stanse det midlertidig, gå videre til neste element og gå tilbake til forrige element ved å bruke kontrollene i miniatyrforhåndsvisningen. Miniatyrforhåndsvisningen vises når du peker på Windows Media Player-ikonet på oppgavelinjen.

Bygge et mediebibliotek

Windows Media Player søker etter filer i bestemte Windows-biblioteker på datamaskinen som kan legges til i Player-biblioteket: musikk, videoer, bilder og opptak av TV-sendinger.

Når du skal bygge et mediebibliotek, kan du inkludere mapper i bibliotekene fra andre plasseringer på datamaskinen eller eksterne enheter, for eksempel en bærbar harddisk. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du legger til filer i Player-biblioteket, kan du se Legge til elementer i Windows Media Player-biblioteket.

Rippe CDer for å lage digitale musikkfiler

Du kan legge til musikk i Player-biblioteket ved å bruke datamaskinens CD-stasjon til å kopiere CDer og lagre dem som digitale filer på datamaskinen. Dette kalles ripping.

Bilde av ripping som pågår
Rippe en musikk-CD

Hvis du vil ha mer informasjon om ripping av CDer, kan du se Rippe musikk fra en CD.

Bruke kategorier til å utføre nøkkeloppgaver

Kategoriene øverst til høyre i spilleren åpner listeruten i Player-biblioteket, slik at det blir enklere å fokusere på bestemte oppgaver, som å oppretter spillelister med favorittsangene dine, brenne egendefinerte lister med sanger på en skrivbar CD eller synkronisere spillelister i mediebiblioteket til en bærbar mediespiller.

Bilde av kategoriene Spill av, Brenn og Synkroniser
Kategoriene Spill av, Brenn og Synkroniser

Gå til kategorien i Player-biblioteket som tilsvarer oppgaven du vil utføre, for å komme i gang. Klikk kategorien som er åpen, for å skjule listeruten.

Klikk koblingene under følgende deler for å finne ut hva du kan gjøre i de enkelte kategoriene:

Spill av

Listen under kategorien Spill av viser elementene som spilles nå, og elementene du har valgt for avspilling i Player-biblioteket. Hvis du for eksempel valgte å spille et bestemt album, vises hele albumet i kategorien Spill av.

Du kan også bruke kategorien Spill av til å opprette og lagre egendefinerte spillelister. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du oppretter spillelister, kan du se Opprette eller endre en vanlig spilleliste i Windows Media Player.

Brenn

Hvis du vil høre på en blanding av musikk når du er borte fra datamaskinen, kan du brenne CDer som inneholder en hvilken som helst kombinasjon av musikk. Du kan for eksempel brenne lyd-CDer med spilleren og spille dem av i alle standard CD-spillere. I kategorien Brenn kan du utføre følgende oppgaver:

Bilde av brenning av CD
Brenne en CD

Synkroniser

Du kan bruke spilleren til å synkronisere musikk, videoer og bilder med en lang rekke bærbare enheter, inkludert bærbare mediespillere, lagringskort og enkelte mobiltelefoner. Du kan enkelt gjøre dette ved å koble en enhet som støttes, til datamaskinen. Deretter velger spilleren synkroniseringsmetoden som passer best for enheten (automatisk eller manuelt). Deretter kan du synkronisere filer og spillelister i Player-biblioteket med enheten. Bruk denne kategorien til å gjøre følgende:

Hvis du har problemer med å bruke Windows Media Player, kan du prøve å bruke feilsøking for Windows Media Player-innstillinger for å finne og løse vanlige problemer automatisk.

Åpne feilsøking for Windows Media Player-innstillinger ved å klikke StartBilde av startknappen og deretter Kontrollpanel. Skriv feilsøking i søkeboksen, og klikk deretter Feilsøking. Klikk Vis alle og deretter Windows Media Player-innstillinger.Trenger du mer hjelp?