Helse

Hvordan sporer jeg treningsinformasjon i treningssporeren?

Med treningssporeren kan du spore den daglige treningsaktiviteten og vedlikeholde et register over de daglige treningene dine. Du kan synkronisere sporingsdataene på flere enheter ved å koble til HealthVault, en gratis, nettbasert tjeneste fra Microsoft.

 1. Sveip ned fra øvre kant av skjermen eller høyreklikk, og velg deretter Exercise Tracker under Trackers.

 2. Du kan trykke eller klikk knappen + øvelse basert på om du vil legge til hjerteaktivitet eller styrketrening.

 3. Du kan enten velge en øvelse fra listen over favoritter eller angi et navn på en øvelse i søkeboksen og velge fra forslagene. Du kan også trykke ENTER for å vise flere resultater.

 4. Du kan endre detaljene for øvelsen, som kan variere, basert på om det er en hjerteaktivitet eller en styrketreningsøvelse.

 5. Du kan også legge til et sett med øvelser som en sirkel ved å trykke i avmerkingsboksen Lagre som ny sirkel nederst.

 6. Du kan også redigere øvelsene senere.

Analysefanene inneholder mer informasjon om øvelsene du har lagt til i sporeren.

Medisinsk

Vis alle

Hvordan endrer jeg eller endrer rekkefølgen til sporere i Health Tracker-delen?

Med Health Tracker kan du spore vekten din, kolesterol, blodtrykk og vaksinasjonsplaner, ved å samle all informasjonen på ett sted, slik at du lett kan finne og spore den.

 1. Sveip nedover fra den øvre kanten av skjermen, eller høyreklikk, og velg deretter Health Tracker under Trackers-delen.

 2. Trykk eller klikk knappen Manage Trackers øverst i høyre hjørne, og velg / opphev valget av en bestemt sporer ved å trykke eller klikke sporernavnet.

 3. Trykk eller klikk hvor som helst utenfor rullegardinlisten for å lukke den og vise listen over sporere.

Du kan gjøre følgende for å endre rekkefølgen til sporerne:

 1. Fjerne alle sporerne fra rullegardinlisten Manage Trackers som beskrevet i den forrige delen.

 2. Velg sporerne du vil bruke i den rekkefølgen du vil vise dem på siden, fra venstre mot høyre. Hvis du for eksempel vil vise blodtrykkssporing etterfulgt av kolesterolsporing, må du deretter fjerne merkingen av alle sporerne og trykke eller klikke Blood Pressure etterfulgt av Kolesterol.

 3. Trykk eller klikk hvor som helst utenfor rullegardinlisten for å lukke den og vise listen over sporere.

Hvordan kan jeg begrense til en bestemt sykdom på en effektiv måte fra Symptom Checker?

Med symptomsjekk kan du velge en bestemt kroppsdel, velge fra en liste over tilknyttede symptomer, og deretter begrense til en liste over mulige sykdommer, før du leser om de enkelte sykdommene.

 1. Sveip nedover fra den øvre kanten av skjermen eller høyreklikk, og velg deretter Symptom Checker fra listen.

 2. Trykk eller klikk rullegardinmenyen Kjønn for å velge den riktige kroppsmodellen som ligner mest på personen med symptomene. Dette hjelper deg med å vise et mer relevant sett med symptomer basert på modellen som er valgt.

 3. Trykk eller klikk en relevant kroppsdel, eller velg fra Ikke-spesifikke symptomer.

 4. Trykk eller klikk ett eller flere symptomer fra listen over symptomer.

 5. Trykk eller klikk Symptomer i det andre nivået med symptomer, for å begrense listen over mulige sykdommer.

 6. Velg en sykdom fra den endelige listen over sykdommer for å lese og forstå mer om den.

Du kan også bruke funksjonen 3D Human Body for å kunne bedre forstå en bestemt kroppsdel som er berørt av sykdommen du søkte etter.

Hvordan kan jeg bla til en bestemt kroppsdel ved hjelp av 3D-kroppen?

Med funksjonen for 3D-kropp kan du velge blant forskjellige organsystemer i kroppen, og velge spesifikke kroppsdeler for å lese mer om dem.

 1. Sveip nedover fra den øvre kanten av skjermen eller høyreklikk, og velg deretter 3D Human Body fra listen.

 2. Velg det riktige kjønnet til kroppsmodellen ved å trykke kjønnsikonet under kroppen.

 3. Velg det relevante organsystemet, for eksempel nervesystemet eller muskelsystemet om nødvendig, basert på hva du søker etter.

 4. Roter og bla til den relevante delen av kroppen. Du kan også trykke eller klikke et bestemt område for å zoome inn.

 5. Trykk eller klikk en bestemt kroppsdel eller et bestemt organ for å utheve det, og vis den tilknyttede artikkelen som inneholder mer informasjon.

 6. Du kan også bruke fanene Related Anatomy og Related Systems for å vise tilknyttede artikler.

 7. Du kan når som helst oppdatere visningen til standard ved å trykker eller klikke oppdateringsknappen under kroppen.

Du kan også bruke funksjonen Symptom Checker til å sjekke mulige symptomer og tilknyttede sykdommer.

Ernæring

Vis alle

Hvordan tilpasser jeg mitt daglige kalorimål?

Det daglige kalorimålet er det daglige kaloriinntaket for deg basert på livsstilen din, vektmålet ditt og annen profilinformasjon. Du kan bruke det beregnede anbefalte kalorimålet eller angi et egendefinert kalorimål i Personalization-ruten.

 1. Sveip nedover fra den øvre kanten av skjermen eller høyreklikk, velg Trackers, og velg deretter Diet Tracker.

 2. Trykk eller klikk kategorien Find your recommended daily calorie target eller trykk My Profile under Quick Access for å åpne Personalization-ruten.

 3. Fyll ut delen My Profile og My Calorie Target i Personalization-ruten for å beregne det anbefalte daglige kalorimålet basert på vektmålet ditt, eller angi et egendefinert kalorimål etter eget valg.

 4. Trykk eller klikk utenfor Personalization-ruten, så oppdateres det tilpassede kalorimålet.

Hvordan finner jeg og legger til mal i Diet Tracker?

Du kan spore kostholdet og telle kalorier med Diet Tracker.

 1. Sveip nedover fra den øvre kanten av skjermen eller høyreklikk, velg Trackers, og velg deretter Diet Tracker.

 2. Legg til en matvareartikkel under den relevante matvaredelen.

 3. Du kan søke etter mat ved å skrive inn spørringen i søkeboksen. Velg et alternativ fra forslagslisten, eller trykk Enter for flere resultater.

 4. Når du legger til flere matvarer i Diet Tracker, kan du bruke kategoriene Recent og Favorite til å legge til mat raskere. Du kan også legge til egendefinert mat ved hjelp av kategorien Custom.

 5. Trykk eller klikk Done for å legge til valgte matvarer i sporingen. Du kan avbryte tilleggingen av mat ved å trykke eller klikke utenfor popup-ruten Add Food.

Hvordan legger jeg til tilpassede matvarer i den eksisterende listen over matvarer, og hvilke detaljer kan jeg legge til?

I tillegg til en omfattende liste over matvarer du kan velge mellom mens du sporer kostholdet ditt, kan du også bruke appen Bing Helse og trening til å legge til dine egne tilpassede matvarer og ernæringsinformasjon.

 1. Sveip ned fra øvre kant eller høyreklikk, og velg Diet Tracker under Trackers.

 2. Legg til en matvareartikkel under den relevante matvaredelen.

 3. Rull til kategorien Custom under Add Food.

 4. Trykk eller klikk overskriften Enter Custom Food i den delen.

 5. Hvis du angir en søkespørring og trykker ENTER, vises i tillegg Add this as a custom food nederst i listen over søkeresultater.

 6. Angi de tilpassede matvaredetaljene, inkludert Navn på matvare, Størrelse på porsjon og Kalorier.

 7. Trykk eller klikk Lagre når du har angitt detaljene. Den tilpassede matvaren skal nå vises under fanen Custom.

Du kan også angi fett-, protein- og karbohydratinnholdet i den tilpassede matvaren i gram. Dette hjelper med å spore prosentforbruket på en bestemt dag sammen med antall kalorier som er forbrukt.

Hvordan sammenligner jeg matvareartikler?

Hvis du sammenligner matvareartikler, kan du bedre forstå hva du forbruker, og dermed ta en mer informert beslutning når det er snakk om å velge mellom forskjellige matvareartikler og porsjonsstørrelser. Med funksjonen kan du sammenligne all kostholdsinformasjonen for to matvarer.

 1. Velg Food under Quick Access.

 2. Søk etter en bestemt matvare, og trykk eller klikk ett av de forståtte alternativene.

 3. På siden for matvaredetaljer trykker eller klikker du Sammenlign.

 4. Søk etter den andre matvareartikkelen, og velg blant forslagene.

 5. Velg passende porsjoner og porsjonsstørrelser for de to matvareartiklene som skal sammenlignes.

 6. Du kan også vise alle matvaredetaljene for en av de to matvarene ved å trykke eller klikke See Full Nutritional Info nederst.

 7. Hvis du vil returnere til den opprinnelige siden for matvaredetaljer, kan du når som helst trykke eller klikke utenfor hurtigmenyen Sammenlign matvarer.

Hvordan tolker jeg verdiene som anbefales av verktøyet for daglig kalorimål?

Verktøyet for daglig kalorimål anbefaler et kaloriinntak basert på livsstilen din, vektmålene og annen profilinformasjon. Det er visse ting du må være oppmerksom på når du bruker denne informasjonen i kostholdssporingen:

 • Verdiene er tilpasset deg, og anbefales ved å ha det beregnede vektmålet i tankene. Hvis du endrer profilinformasjonen, for eksempel kjønn, høyde, vekt og alder, kan det påvirke disse verdiene.

 • Et minimum på 1 200 kalorier anbefales for et sunt næringsinntak. En anbefalt kaloriverdi som er mindre enn 1 200 kalorier, bør ikke overholdes.

 • Appen Bing Helse og trening er laget for personer som er over 14 år. Personer som er under 14 år, bør ikke prøve å beregne det daglige anbefalte kalorimålet med dette verktøyet.

 • Du kan også lese gjennom fraskrivelsen.

Generelt

Vis alle

Hvordan endrer jeg skriftstørrelse og skriftstil i artikler?

Du kan velge blant fire forskjellige skriftstørrelser – liten, middels, stor eller ekstra stor skrift – og to tekststiler i en artikkel du leser.

 1. Sveip inn fra den nedre kanten av skjermen for å se appkommandoene.
  (Hvis du bruker en mus, høyreklikker du i appen.)

 2. Trykk eller klikk Tekststørrelse, og velg en passede tekststørrelse.

 3. Trykk eller klikk Tekststil for å veksle mellom de to tekststilene når du viser artikkelteksten.

Hvordan bruker jeg en mus og et tastatur med denne appen?

Windows 8 og mer er optimalisert for bruk på berøringsenheter, men du kan oppnå den samme opplevelsen med tastaturet og musen.

 1. Vise de øverste og nederste navigasjonsfeltene: Høyreklikk med musen, eller trykk Windows-tasten Windows-logotast + Z på tastaturet.
 2. Lukke appen: Klikk og hold nede appen øverst på midten av skjermen ved hjelp av musen. Dra den til bunnen av skjermen, og slipp for å lukke den. Du kan også trykke ALT+F4 på tastaturet.

 3. Bla gjennom innhold: Hvis du vil bla gjennom innhold vannrett som i artikler, kan du bruke rullefeltet nederst på skjermen eller rullehjulet på musen. Hvis du vil bla gjennom innhold loddrett i et avsnitt, kan du bruke rullefeltet på siden eller rullehjulet på musen. Hvis du vil bla gjennom innhold ved hjelp av tastaturet, bruker du Tab til å flytte gjennom deler og Mellomrom eller Enter til å fullføre handlinger i en del.

Hvordan gir jeg tilbakemelding om appen Bing Helse og trening?

Tilbakemeldingen din er viktig for oss, slik at vi kan tjene deg bedre og forbedre appopplevelsen for alle våre brukere, i tillegg til å hjelpe oss med å legge til nye funksjoner som tar seg av dine behov.

 1. Sveip inn fra høyre kant av skjermen, og trykk deretter Innstillinger.
  (Hvis du bruker mus, peker du på nedre høyre hjørne av skjermen, flytter musepekeren opp og klikker deretter Innstillinger.)

 2. Trykk eller klikk About, og trykk eller klikk deretter Feedback.

 3. Angi tilbakemeldingen i skjemaet, og trykk eller klikk Send inn.

Hvordan endrer jeg appspråket og innholdet til et område jeg selv velger?

Appen Bing Helse og trening har lokalisert innhold i 36 forskjellige markeder.

 1. Sveip inn fra høyre kant av skjermen, og trykk deretter Innstillinger.
  (Hvis du bruker mus, peker du på nedre høyre hjørne av skjermen, flytter musepekeren opp og klikker deretter Innstillinger.)

 2. Trykk eller klikk Options, og velg ønsket språk fra rullegardinlisten.

Vær oppmerksom på hvis du endrer markedet, slettes det nyeste innholdet fra appen.

Hvordan søker jeg etter og blar gjennom innholdet i appen?

Appen Bing Helse og trening kobler rikt innhold med storslått brukeropplevelse når det gjelder trening, ernæring og medisinsk informasjon. Denne appen inneholder mye informasjon for bruker, fra interaktive kroppskart til treningsvideoer i flere vinkler, fra en ekstremt omfattende matvaredatabase til en avansert symptomsjekk. En kraftig søkefunksjon er tilgjengelig for deg, slik at du kan få hjelp til å bla gjennom og finne innhold i appen.

 1. Skriv inn et hvilket som helst søk i den globale søkeboksen øverst i høyre hjørne på en hvilken som helst side. Du kan begynne å skrive hvor som helst i appen, og søket vises automatisk i søkeboksen.

 2. Bing-søkemotoren vil levere resultater på tvers av de fire vertikalene (Fitness, Nutrition, Medical og Articles/News) på en generell søkeresultatside, eller et mer detaljert resultat via en dedikert søkeside, basert på søket ditt. Søk etter ordet "hjerte" vil for eksempel vise generiske søkeresultater, mens et søk etter "utfall med vektstang" vil gi en dedikert treningssøkeopplevelse.

 3. På søkesidene kan du filtrere innhold basert på forhåndsdefinerte filtre som blir aktivert basert på innholdet det søkes etter. Flere valg av filtre og verdier i disse filtrene støttes.

Du kan også gjøre ett av følgende for å finne relevant innhold i appen:

 1. Sveip nedover fra toppen av skjermen, eller høyreklikk startsiden, og velg blant en av de mange flisene i toppteksten.

 2. Sveip mot høyre over hovedpanoramaet, og velg blant en rik samling av innhold som vises.

 3. Trykk eller klikk en bestemt flis i QUICK ACCESS-feltet.

Når du legger til en oppføring under Exercise Tracker og Diet Tracker, kan du søke etter treningsøvelser eller matvarer ved å skrive inn et ord i søkeboksen. Du kan velge et resultat fra rullegardinlisten eller trykke ENTER for å finne flere søkeresultater.

Hvordan tilpasser jeg opplevelsen min, og hva blir tilpasset?

Du kan tilpasse appopplevelsen ved å fullføre profilen din og velge innholdsinnstillingene i tilpasningsruten. Dette vil tilpasse treningsinnholdet som finnes på startsiden, søkeopplevelsen i appen, beregne kaloriforbrenningsrater og anbefalte kalorimål, i tillegg til synkronisering av kontoen med HealthVault. Du kan åpne Personalization-ruten ved å trykke eller klikke My Profile i QUICK ACCESS-feltet.

Tilpasningsruten har fire deler, og det anbefales at alle delene fylles ut for å nyte en sømløs tilpasningsopplevelse. Delen My Calorie Target krever at delen Min profil fylles ut for å beregne det anbefalte daglige kalorimålet. Synkronisering med HealthVault hjelper bare å synkronisere og holde orden på sporingsinformasjonen, men synkroniserer eller oppdaterer ikke profilinformasjonen.

Hvordan kobler jeg til med dataene mine i Microsoft HealthVault?

Hvis du har en HealthVault-konto, kan du synkronisere den med Bing Helse og trening, slik at du ser HealthVault-dataene i helsesporerne, og data du legger til i Bing Helse og trening, lagres i HealthVault-posten. Hvis du kobler til HealthVault, kan du synkronisere data i helse-, kostholds- og treningssporeren med flere enheter.

Før du starter:

Bing Helse og trening kobler til HealthVault-kontoen ved hjelp av Microsoft-kontoen.

 • Hvis du koblet Windows-brukerkontoen til en Microsoft-konto (anbefales), må du kontrollere at det er den samme som brukes for HealthVault-kontoen. Du kan ikke logge på HealthVault med en annen Microsoft-konto.

 • Hvis du ikke har koblet Windows-kontoen til en Microsoft-konto, blir du bedt om å angi Microsoft-kontoen i de neste trinnene.

Hvis du må legge til Microsoft-kontoen din i HealthVault, kan du legge den til nå ved å følge fremgangsmåten i denne kunnskapsbaseartikkelen.

Slik kobler du til Bing Helse og trening med dataene dine i HealthVault:

 1. I appen Bing Helse og trening sveiper du ned fra øverste kant eller høyreklikker, velger Trackers, og deretter velger du Diet Tracker, Exercise Tracker eller Health Tracker.

 2. Trykk eller klikk Synkroniser HealthVault.

 3. Les bruksvilkårene og personvernerklæringen. Vær også oppmerksom på at navnet på personen som HealthVault-posten brukes for i appen Bing Helse og trening, vises her.

 4. Trykk eller klikk Jeg godtar.

Jeg synkroniserte Bing Helse og trening med HealthVault, men jeg ser ikke dataene mine

Her er et par ting du kan sjekke når du tror at dataene dine mangler:

 1. Har du logget på den riktige kontoen?

  Kontroller at du har logget på den riktige HealthVault-kontoen. Du finner mer informasjon under Hvordan kobler jeg til med dataene mine i Microsoft HealthVault? Hvis du allerede har en HealthVault-konto, blir du ikke bedt om å opprette en ny konto når du synkroniserer den med Bing Helse og trening.

 2. Ser du på data for den riktige personen?

  Når du synkroniserer dem med HealthVault, får Bing Helse og trening dataene fra "standardpersonen", eller personen det vises informasjon for, først når du logger på HealthVault, vanligvis deg selv. Du kan ikke bruke Bing Helse og trening for en annen person.

 3. Er datamaskinen din koblet til Internett?

  Bing Helse og trening kan fungere frakoblet. Den vil synkronisere dataene med HealthVault neste gang du kobler til Internett.

Hvordan stopper jeg synkronisering med HealthVault?

Hvis du vil koble fra HealthVault, sveiper du oppover fra den nedre kanten av skjermen eller høyreklikker, og deretter velger du Koble fra HealthVault. Vær oppmerksom på at alle data som ble synkronisert fra HealthVault før du koblet fra, fremdeles vil være tilgjengelige i Bing Helse og trening, men dataene vil ikke lenger være synkronisert.

Obs!  

 • Du trenger ikke å koble fra hver gang du er ferdig å bruke Bing Helse og trening. Du kan i stedet koble fra bare hvis du har bestemt deg for at du ikke lenger ønsker å holde HealthVault og Bing Helse og trening synkronisert. Du kan beskytte de sensitive dataene dine ved å låse eller logge deg av Windows når du ikke bruker PCen.

Hvor kan jeg få kundestøtte for Bing Helse og trening?

Hvis du vil ha mer hjelp med å bruke Bing Helse og trening, kan du gå til Bing-appfellesskapet.

Hvis du må løse et problem med HealthVault-tilkobling, kan du gå til HealthVault Kundestøtte.

Hvis du trenger hjelp med Microsoft-kontoen, for eksempel tilbakestilling av passordet ditt, kan du gå til Microsoft-kontostøtte.

Trenger du mer hjelp?