Se en video om hvordan du kan bruke Skjermleser til å høre tekst lest opp høyt. (Hvis du vil vise bildetekster på ditt språk, trykker eller klikker du knappen Teksting for hørselshemmede Knappen Teksting for hørselshemmede.)

Skjermleser er en funksjon som leser tekst på skjermen høyt og beskriver for eksempel feilmeldinger, slik at du kan bruke PC-en uten en skjerm.

Obs!  

 • Skjermleser er tilgjengelige på engelsk (USA, Storbritannia og India), fransk, italiensk, tysk, japansk, koreansk, mandarin (forenklet og tradisjonell kinesisk), kantonesisk (tradisjonell kinesisk), spansk (Spania og Mexico), polsk, russisk, og portugisisk (Brasil).

Starte Skjermleser

Du kan starte Skjermleser på flere måter. Nedenfor vises de fire metodene de fleste foretrekker:

 • Trykk Windows-logotasten Windows-logotasten + Enter på et tastatur.
 • Fra et nettbrett: Trykk Windows-logoknappen Windows-logotasten og Volum opp-knappen samtidig.
 • På påloggingsskjermen: Trykk eller klikk Hjelpemiddel-knappen Hjelpemiddel-knappen i nedre venstre hjørne av skjermen, og velg Skjermleser.
 • Sveip inn fra høyre kant av skjermen, trykk Innstillinger, og trykk deretter Endre PC-innstillinger.
  (Hvis du bruker en mus, peker du på høyre hjørne øverst på skjermen, flytter musepekeren nedover, klikker Innstillinger, og klikker deretter Endre PC-innstillinger.)
  Trykk eller klikk Hjelpemiddel, trykk eller klikk Skjermleser og beveg deretter på glidebryteren under Skjermleser for å aktivere den.

Tips! 

 • Hvis du vil komme i gang straks, trykker du CAPS LOCK+F1 etter at du har åpnet Skjermleser, eller trykker tre ganger på berøringsskjermen med fire fingre. Dermed vises alle Skjermleser-kommandoene. Hvis du bruker et japansk 106/109-tastatur, trykker du Ctrl+Alt+F1 for å komme i gang.

 • Hvis du vil bruke Caps Lock til å lage store bokstaver når du bruker Skjermleser, trykker du Caps Lock to ganger i rask rekkefølge.

Avslutte Skjermleser

Du kan også avslutte Skjermleser på flere måter. Nedenfor vises de to snarveiene som de fleste foretrekker:

 • Trykk Windows-logotasten Windows-logotasten + Enter på et tastatur.
 • Fra et nettbrett: Trykk Windows-logoknappen Windows-logotasten og Volum opp-knappen samtidig.

Nye berøringsbevegelser

Windows 8.1 og Windows RT 8.1 har nye handlinger og plasseringer for vanlige kommandoer. Her er noen viktige bevegelser du kan bruke for å komme i gang.

Bruk denne berøringsbevegelsen Hvis du vil
Bruk denne berøringsbevegelsen

Sveip inn fra høyre kant med én finger

Hvis du vil

Åpne perlene (Søk, Del, Start, Enheter og Innstillinger)

Bruk denne berøringsbevegelsen

Sveip inn fra venstre kant med én finger

Hvis du vil

Bytte apper, forankre dem til siden og lukke dem

Bruk denne berøringsbevegelsen

Sveip inn fra øvre eller nedre kant med én finger

Hvis du vil

Vise appkommandoer som Lagre, Rediger og Slett

Obs!  

 • Trykk-og-hold-inne-bevegelsen støttes ikke i Skjermleser.

Nye hurtigtaster

Windows 8.1 og Windows RT 8.1 har også fått nye hurtigtaster. Her er noen som kan være nyttige.

Bruk denne hurtigtasten Hvis du vil
Bruk denne hurtigtasten
Windows-logotasten Windows-logotasten + C
Hvis du vil

Åpne perlene (Søk, Del, Start, Enheter og Innstillinger)

Bruk denne hurtigtasten
Windows-logotasten Windows-logotasten + Z
Hvis du vil

Vise appkommandoer som Lagre, Rediger og Slett

Bruk denne hurtigtasten
Windows-logotasten Windows-logotasten + punktum
Hvis du vil

Forankre apper til siden

Bruk denne hurtigtasten
Windows-logotasten Windows-logotasten + Tab eller Alt+Tab
Hvis du vil

Bytte apper

Skjermleserinnstillinger

Du kan endre innstillingene for Skjermleser i PC-innstillinger. Slik finner du disse innstillingene:

 1. Sveip inn fra høyre kant av skjermen, trykk Innstillinger, og trykk deretter Endre PC-innstillinger.
  (Hvis du bruker en mus, peker du på høyre hjørne øverst på skjermen, flytter musepekeren nedover, klikker Innstillinger, og klikker deretter Endre PC-innstillinger.)

 2. Trykk eller klikk Hjelpemiddel, og endre deretter følgende innstillinger.

Hør hva som er på skjermen

 • Skjermleser. Bruk denne glidebryteren til å aktivere eller deaktivere Skjermleser.

 • Start Skjermleser automatisk. Bruk denne innstillingen hvis du vil at Skjermleser skal starte automatisk hver gang du logger på.

Tale

 • Velg en stemme. Du kan bruke denne rullegardinmenyen til velge ulike typer stemmer i Skjermleser, hvis de er tilgjengelige på ditt språk.

 • Hastighet. Du kan endre hastigheten på stemmen med denne glidebryteren.

 • Stemmeleie. Du kan endre stemmeleiet med denne glidebryteren.

Lyder du hører

 • Les tips for kontroller og knapper. Bruk denne innstillingen hvis du vil at Skjermleser skal lese tips om hvordan du bruker vanlige elementer, for eksempel knapper, koblinger, listeelementer og glidebrytere.

 • Tegn du skriver inn. Du kan velge om Skjermleser skal lese hvert tegn du skriver inn.

 • Ord du skriver inn. Velg om Skjermleser skal lese ordene du skriver inn.

 • Reduser volumet for andre apper når Skjermleser kjører. Dette alternativet reduserer volumet for andre apper, slik at det blir enklere å høre Skjermleser.

 • Spill av lydindikatorer. Velg dette alternativet hvis du vil aktivere tilleggslydene Skjermleser spiller av når du utfører bestemte handlinger.

Markør og taster

 • Uthev markøren. Velg dette alternativet hvis du vil vise eller skjule boksen som uthever plasseringen til Skjermleser på skjermen.

 • Få innsettingspunktet til å følge Skjermleser. Velg dette alternativet hvis du vil vise eller skjule boksen som uthever plasseringen til Skjermleser på skjermen.

 • Aktiver taster på berøringstastaturet når jeg løfter fingeren av tastaturet. Hvis berøringsmodus er tilgjengelig, kan du aktivere denne innstillingen og skrive inn raskere med berøringstastaturet. Med denne innstillingen kan du dra for å søke etter elementet du leter etter, og løfte fingeren for å trykke tasten.

Tastaturkommandoer

Obs!  

 • Hvis du bruker et japansk 106/109-tastatur, kan du bruke Ctrl+Alt i stedet for Caps Lock i følgende tastaturkommandoer.

Bruk denne hurtigtasten Hvis du vil
Bruk denne hurtigtasten

Ctrl

Hvis du vil

Stoppe å lese

Bruk denne hurtigtasten
Windows-logotasten Windows-logotasten + Enter
Hvis du vil

Avslutte Skjermleser

Bruk denne hurtigtasten

Caps Lock+Mellomrom

Hvis du vil

Utføre den primære handlingen

Bruk denne hurtigtasten

Caps Lock+Pil høyre

Hvis du vil

Flytte til neste element

Bruk denne hurtigtasten

Caps Lock+Pil venstre

Hvis du vil

Gå til forrige element

Bruk denne hurtigtasten

Caps Lock+Pil opp

Hvis du vil

Endre visningen

Bruk denne hurtigtasten

Caps Lock+Pil ned

Hvis du vil

Endre visningen

Bruk denne hurtigtasten

Caps Lock + A

Hvis du vil

Endre detaljert modus

Bruk denne hurtigtasten

Caps Lock+F1

Hvis du vil

Vise kommandolisten

Bruk denne hurtigtasten

Caps Lock+F2

Hvis du vil

Vise kommandoer for gjeldende element

Bruk denne hurtigtasten

Caps Lock+F3

Hvis du vil

Hoppe til neste celle i raden

Bruk denne hurtigtasten

Caps Lock+Skift+F3

Hvis du vil

Hoppe til forrige celle i raden

Bruk denne hurtigtasten

Caps Lock+F4

Hvis du vil

Hoppe til neste celle i kolonnen

Bruk denne hurtigtasten

Caps Lock+Skift+F4

Hvis du vil

Hoppe til forrige celle i kolonnen

Bruk denne hurtigtasten

Caps Lock+F5

Hvis du vil

Lese hvilken rad og kolonne Skjermleser er i

Bruk denne hurtigtasten

Caps Lock+F6

Hvis du vil

Hoppe til tabellcelle

Bruk denne hurtigtasten

Caps Lock+F7

Hvis du vil

Lese gjeldende kolonne

Bruk denne hurtigtasten

Caps Lock+F8

Hvis du vil

Lese gjeldende rad

Bruk denne hurtigtasten

Caps Lock+F9

Hvis du vil

Lese gjeldende kolonneoverskrift

Bruk denne hurtigtasten

Caps Lock+F10

Hvis du vil

Lese gjeldende radoverskrift

Bruk denne hurtigtasten

Caps Lock+F11

Hvis du vil

Aktivere/deaktivere berøringsmodus

Bruk denne hurtigtasten

Caps Lock+F12

Hvis du vil

Aktivere/deaktivere tastetrykkmeldinger

Bruk denne hurtigtasten

Caps Lock+Z

Hvis du vil

Låse Skjermleser-tasten

Bruk denne hurtigtasten

Caps Lock+X

Hvis du vil

Sende tastetrykk til app

Bruk denne hurtigtasten

Caps Lock+V

Hvis du vil

Gjenta forrige frase

Bruk denne hurtigtasten

Caps Lock+Page Up

Hvis du vil

Øke stemmevolumet

Bruk denne hurtigtasten

Caps Lock+Page Down

Hvis du vil

Redusere stemmevolumet

Bruk denne hurtigtasten

Caps Lock+Pluss

Hvis du vil

Øke stemmehastigheten

Bruk denne hurtigtasten

Caps Lock+Minus

Hvis du vil

Redusere stemmehastigheten

Bruk denne hurtigtasten

Caps Lock+D

Hvis du vil

Lese elementet

Bruk denne hurtigtasten

Caps Lock+F

Hvis du vil

Lese elementet (avansert)

Bruk denne hurtigtasten

Caps Lock+S

Hvis du vil

Les element som stavet eller les detaljert for japansk eller koreansk

Bruk denne hurtigtasten

Caps Lock+W

Hvis du vil

Lese vinduet

Bruk denne hurtigtasten

Caps Lock+R

Hvis du vil

Lese alle elementer i beholderområdet

Bruk denne hurtigtasten

Caps Lock+Q

Hvis du vil

Gå til siste element i beholderområdet

Bruk denne hurtigtasten

Caps Lock+G

Hvis du vil

Flytte Skjermleser-markøren til systemmarkøren

Bruk denne hurtigtasten

Caps Lock+T

Hvis du vil

Flytte Skjermleser-markøren til pekeren

Bruk denne hurtigtasten

Caps Lock+Tilde

Hvis du vil

Sette fokus på elementet

Bruk denne hurtigtasten

Caps Lock+Tilbake-tasten

Hvis du vil

Gå tilbake ett element

Bruk denne hurtigtasten

Caps Lock+Insert

Hvis du vil

Hoppe til koblet element

Bruk denne hurtigtasten

Caps Lock+M

Hvis du vil

Begynne å lese

Bruk denne hurtigtasten

Caps Lock+Høyre hakeparentes

Hvis du vil

Lese tekst fra start til markøren

Bruk denne hurtigtasten

Caps Lock+0 (null)

Hvis du vil

Lese tekstattributter

Bruk denne hurtigtasten

Caps Lock+H

Hvis du vil

Lese dokumentet

Bruk denne hurtigtasten

Caps Lock+U

Hvis du vil

Lese neste side

Bruk denne hurtigtasten

Caps Lock+Ctrl+U

Hvis du vil

Lese gjeldende side

Bruk denne hurtigtasten

Caps Lock+Skift+U

Hvis du vil

Lese forrige side

Bruk denne hurtigtasten

Caps Lock+I

Hvis du vil

Lese neste avsnitt

Bruk denne hurtigtasten

Caps Lock+Ctrl+I

Hvis du vil

Lese gjeldende avsnitt

Bruk denne hurtigtasten

Caps Lock+Skift+I

Hvis du vil

Lese forrige avsnitt

Bruk denne hurtigtasten

Caps Lock+O

Hvis du vil

Lese neste linje

Bruk denne hurtigtasten

Caps Lock+Ctrl+O

Hvis du vil

Lese gjeldende linje

Bruk denne hurtigtasten

Caps Lock+Skift+O

Hvis du vil

Lese forrige linje

Bruk denne hurtigtasten

Caps Lock+P

Hvis du vil

Lese neste ord

Bruk denne hurtigtasten

Caps Lock+Ctrl+P

Hvis du vil

Lese gjeldende ord

Bruk denne hurtigtasten

Caps Lock+Skift+P

Hvis du vil

Lese forrige ord

Bruk denne hurtigtasten

Caps Lock+Venstre hakeparentes

Hvis du vil

Lese neste tegn

Bruk denne hurtigtasten

Caps Lock+Ctrl+Venstre hakeparentes

Hvis du vil

Lese gjeldende tegn

Bruk denne hurtigtasten

Caps Lock+Skift+Venstre hakeparentes

Hvis du vil

Lese forrige tegn

Bruk denne hurtigtasten

Caps Lock+J

Hvis du vil

Hoppe til neste overskrift

Bruk denne hurtigtasten

Caps Lock+Skift+J

Hvis du vil

Hoppe til forrige overskrift

Bruk denne hurtigtasten

Caps Lock+K

Hvis du vil

Hoppe til neste tabell

Bruk denne hurtigtasten

Caps Lock+Skift+K

Hvis du vil

Hoppe til forrige tabell

Bruk denne hurtigtasten

Caps Lock+L

Hvis du vil

Hoppe til neste kobling

Bruk denne hurtigtasten

Caps Lock+Skift+L

Hvis du vil

Hoppe til forrige kobling

Bruk denne hurtigtasten

Caps Lock+Y

Hvis du vil

Flytte til begynnelsen av teksten

Bruk denne hurtigtasten

Caps Lock+B

Hvis du vil

Flytte til slutten av teksten

Bruk denne hurtigtasten

Caps Lock+C

Hvis du vil

Lese gjeldende dato/klokkeslett

Berøringskommandoer

Hvis du har en ny PC som støtter fire eller flere kontaktpunkter, kan du bruker berøringskommandoene til å styre PC-en.

Bruk denne berøringskommandoen Hvis du vil
Bruk denne berøringskommandoen

Sveip mot venstre/høyre med én finger

Hvis du vil

Flytte til neste eller forrige element

Bruk denne berøringskommandoen

Sveip opp/ned med én finger

Hvis du vil

Endre flytteintervallet

Bruk denne berøringskommandoen

Trykk eller dra med én finger

Hvis du vil

Lese det som befinner seg under fingeren

Bruk denne berøringskommandoen

Dobbelttrykk med én finger

Hvis du vil

Aktivere den primære handlingen

Bruk denne berøringskommandoen

Trippeltrykk med én finger

Hvis du vil

Aktivere den sekundære handlingen

Bruk denne berøringskommandoen

Sveip mot venstre, mot høyre, oppover eller nedover med to fingre

Hvis du vil

Rulle

Bruk denne berøringskommandoen

Trykk med to fingre

Hvis du vil

Stoppe lesingen til Skjermleser

Bruk denne berøringskommandoen

Dobbeltrykk med to fingre

Hvis du vil

Vis hurtigmeny

Bruk denne berøringskommandoen

Hold med én finger, og trykk med en annen

Hvis du vil

Aktivere den primære handlingen

Bruk denne berøringskommandoen

Hold med én finger, og dobbelttrykk med en annen

Hvis du vil

Aktivere den sekundære handlingen

Bruk denne berøringskommandoen

Sveip mot venstre eller høyre med tre fingre

Hvis du vil

Navigere fremover og bakover med tabulatortasten

Bruk denne berøringskommandoen

Sveip oppover med tre fingre

Hvis du vil

Lese gjeldende vindu

Bruk denne berøringskommandoen

Sveip nedover med tre fingre

Hvis du vil

Begynne å lese tekst som kan utforskes

Bruk denne berøringskommandoen

Trykk med tre fingre

Hvis du vil

Endre detaljert modus

Bruk denne berøringskommandoen

Dobbelttrykk med tre fingre

Hvis du vil

Lese tekstattributter

Bruk denne berøringskommandoen

Hold med én finger, og trykk med to andre fingre

Hvis du vil

Begynne å dra eller ekstra tastealternativer

Bruk denne berøringskommandoen

Sveip mot venstre/høyre med fire fingre

Hvis du vil

Flytt Skjermleser-markøren til starten/slutten av enheten

Bruk denne berøringskommandoen

Sveip oppover/nedover med fire fingre

Hvis du vil

Aktivere/deaktivere zoom

Bruk denne berøringskommandoen

Trykk med fire fingre

Hvis du vil

Vise kommandoer for gjeldende element

Bruk denne berøringskommandoen

Dobbelttrykk med fire fingre

Hvis du vil

Aktivere/deaktivere søkemodus

Bruk denne berøringskommandoen

Trykk tre ganger med fire fingre

Hvis du vil

Vise listen over Skjermleser-kommandoer

Obs!  

 • Skjermleser inneholder grunnleggende skjermlesingsfunksjonalitet, slik at du kan bruke Windows når du ikke har en mer avansert skjermleser. Skjermleser er ikke utviklet til å lese innhold i alle apper. Du finner mer informasjon om skjermlesere og andre hjelpeteknologier på Microsoft-nettstedet Tilgjengelighet .
Trenger du mer hjelp?