Justere innstillinger for aktiv skripting i Internet Explorer

Windows-validering kjører kanskje ikke på riktig måte hvis webleseren ikke er konfigurert til å tillate aktiv skripting. Gjør følgende for å tillate aktiv skripting, slik at validering kan kjøre på riktig måte:

  1. Åpne Internet Explorer.

  2. Klikk Verktøy-menyen, og klikk deretter Alternativer for Internett.

  3. Klikk Egendefinert nivå i kategorien Sikkerhet.

  4. Bla nedover i listen over sikkerhetsinnstillinger til du ser Skript og Aktiv skripting.

  5. Klikk Aktiver, OK og klikk deretter OK på nytt.

Når du har fullført disse trinnene, gjentar du Windows-valideringen for å kjøre testen på nytt.