Hva er forskjellen på huber, svitsjer, rutere og tilgangspunkt?


Huber, svitsjer, rutere og tilgangspunkt brukes alle til å koble datamaskiner sammen i et nettverk, men de har alle ulike egenskaper.

Huber

Huber gjør det mulig for datamaskiner på et nettverk å kommunisere med hverandre. Hver datamaskin kobles til huben med en Ethernet-kabel, og informasjonen som sendes fra en datamaskin til en annen, passerer gjennom huben. En hub kan ikke identifisere kilden eller målet for informasjonen den mottar, så den sender informasjonen til alle datamaskinene som er koblet til den, også til datamaskinen som sendte informasjonen. En hub kan sende eller motta informasjon, men den kan ikke gjøre begge deler samtidig. Dette gjør huber langsommere enn svitsjer. Huber er de enkleste og rimeligste av disse enhetene.

Bilde av et nettverk med en hub
Nettverk med en hub

Svitsjer

Svitsjer fungerer på samme måte som huber, men de kan identifisere målet for informasjonen de mottar, så de sender denne informasjonen bare til datamaskinene den er ment for. Svitsjer kan sende og motta informasjon samtidig, så de kan sende informasjon raskere enn det huber kan. Hvis hjemmenettverket ditt har fire eller flere datamaskiner, eller du vil bruke nettverket til aktiviteter som medfører at det sendes mye informasjon mellom datamaskinene (for eksempel spille nettverksspill eller dele musikk), bør du sannsynligvis bruke en svitsj istedenfor en hub. Svitsjer koster litt mer enn huber.

Rutere

Rutere gjør det mulig for datamaskiner å kommunisere med hverandre, og de kan sende informasjon mellom to nettverk, for eksempel mellom hjemmenettverket og internett. Det er denne muligheten for direkte nettverkstrafikk som har gitt ruteren navnet sitt. Rutere kan være kabelbaserte (bruke Ethernet-kabler) eller trådløse. Hvis du bare vil koble sammen datamaskinene, fungerer det godt med huber og svitsjer, men hvis du vil gi alle datamaskinene tilgang til Internett gjennom ett modem, bruker du en ruter eller et modem med en innebygd ruter. Rutere inneholder vanligvis også innebygd sikkerhet, som for eksempel en brannmur. Rutere er dyrere enn huber og svitsjer.

Bilde av et nettverk med en kabelbasert ruter
Nettverk med en kabelbasert ruter

Tilgangspunkter

Tilgangspunkter (kalles også basestasjoner) gir trådløs tilgang til et kabelbasert Ethernet-nettverk. Et tilgangspunkt kobles til en hub, svitsj eller kabelbasert ruter, og sender ut trådløse signaler. Dette gjør det mulig for datamaskiner og enheter å koble trådløst til et kabelbasert nettverk. Tilgangspunkter fungerer mye på samme måte som signalstasjoner for mobiltelefoner: Du kan flytte deg fra ett sted til et annet og fortsatt ha trådløs tilgang til et nettverk. Når du kobler trådløst til Internett via et offentlig trådløst nettverk på en flyplass, kafé eller et hotell, kobler du vanligvis til via et tilgangspunkt. Hvis du vil koble datamaskinene til trådløst og du har en ruter med mulighet for trådløs tilkobling, har du ikke bruk for et tilgangspunkt. Tilgangspunkter har ikke innebygd teknologi for deling av Internett-tilkoblinger. Hvis du vil dele en Internett-tilkobling, må du koble et tilgangspunkt til en ruter eller et modem med en innebygd ruter.

Bilde av et nettverk med kabelbasert ruter og tilgangspunkt
Nettverk med kabelbasert ruter og tilgangspunkt


Trenger du mer hjelp?