Du kan gjøre mye med programmene og funksjonene som følger med Windows, men det kan være du ønsker å installere andre programmer også.

Måten du legger til et program på, avhenger av hvor programmets installasjonsfiler er plassert. Vanligvis installeres programmer fra en CD eller DVD, fra Internett eller fra et nettverk. Hvis du vil avinstallere eller gjøre endringer i et program som allerede er installert på datamaskinen, kan du se Avinstallere eller endre et program.

Vis alle

Slik installerer du et program fra en CD eller DVD

 • Sett inn platen i datamaskinen, og følg instruksjonene på skjermen. Administratortillatelse kreves Hvis du blir bedt om å oppgi et administratorpassord eller en bekreftelse, skriver du inn passordet eller gir bekreftelse.

  Mange programmer som installeres fra CDer eller DVDer, starter automatisk en installasjonsveiviser for programmet. I så fall vises Autokjør-dialogboksen, og du kan velge å kjøre veiviseren. Hvis du vil ha mer informasjon, se Autokjør: vanlige spørsmål.

  Hvis installasjonen av et program ikke startes automatisk, leser du informasjonen som fulgte med programmet. I denne informasjonen vil du sannsynligvis finne instruksjoner for hvordan programmet kan installeres manuelt. Hvis du ikke finner informasjonen, kan du også søke på platen og åpne programmets installasjonsfil, vanligvis kalt Setup.exe eller Install.exe. Hvis programmet ble skrevet for en tidligere versjon av Windows, se Få eldre programmer til å kjøre i denne versjonen av Windows.

Slik installerer du et program fra Internett

 1. Klikk koblingen til programmet i webleseren.

 2. Gjør ett av følgende:

  • Hvis du vil installere programmet umiddelbart, klikker du Åpne eller Kjør, og følger instruksjonene på skjermen. Administratortillatelse kreves Hvis du blir bedt om å oppgi et administratorpassord eller en bekreftelse, skriver du inn passordet eller gir bekreftelse.

  • Hvis du vil installere programmet senere, klikker du Lagre og laster ned installasjonsfilen til datamaskinen. Når du er klar til å installere programmet, dobbeltklikker du filen og følger instruksjonene på skjermen. Dette er et sikrere alternativ fordi du kan skanne installasjonsfilen for virus før du fortsetter.

Obs!  

 • Når du laster ned og installerer programmer fra Internett, må du kontrollere at den som publiserer programmet, og at webområdet som tilbyr programmet, er til å stole på.

Slik installerer du et program fra et nettverk

Hvis du kobler datamaskinen til et domene (for eksempel et bedriftsinternt nettverk) med programmer du kan legge til, kan du installere programmer fra Kontrollpanel.

 1. Åpne Hent programmer ved å klikke Start-knappen Bilde av startknappen, Kontrollpanel, Programmer, Programmer og funksjoner, og deretter klikker du på Installer programmer fra nettverket i venstre rute.

 2. Klikk på et program i listen, og klikk deretter Installer.

 3. Følg instruksjonene på skjermen. Administratortillatelse kreves Hvis du blir bedt om å oppgi et administratorpassord eller en bekreftelse, skriver du inn passordet eller gir bekreftelse.