Installere eller fjerne et lydkort


De fleste nye datamaskiner har et innebygd lydkort som du kan erstatte. Hvis det ikke er installert et lydkort på datamaskinen din, eller hvis du vil oppgradere datamaskinens lydavspillings- eller lydinnspillingsfunksjoner, bør du kanskje installere et lydkort. Hvis du har problemer med lyden på datamaskinen, se Tips for å fikse vanlige lydproblemer.

Obs!

 • Disse instruksjonene gjelder stasjonære datamaskiner. De fleste bærbare datamaskiner har innebygde lydbehandlingsbrikker (også kalt lydprosessorer), men ingen interne lydkort. Hvis du vil oppgradere lyden på en bærbar datamaskin, må du koble til en ekstern lydenhet i en USB-port eller et eksternt kortspor, men dette gjøres sjelden.

 • Lydprosessorer kan også bygges inn i stasjonære datamaskiner. Du kan ikke fjerne dem, men hvis du vil oppgradere lyden, kan du vanligvis installere et internt lydkort og slå av lydprosessoren.

Før du installerer et lydkort, må du se dokumentasjonen som fulgte med. Retningslinjene som er beskrevet her, er generelle, og dokumentasjonen til lydkortet kan inneholde spesifikk informasjon om hvordan du installerer kortet. Du må også se i dokumentasjonen som fulgte med datamaskinen, om det går ut over garantidekningen til datamaskinen hvis du åpner datamaskinen.

Før du installerer et lydkort, trenger du følgende:

 • Lydkortet du vil installere

 • Muligens en stjerneskrutrekker hvis du trenger å åpne datamaskinen

 • Et tomt PCI-spor inni datamaskinen, med mindre du planlegger å erstatte et eksisterende lydkort (du kan sette inn det nye kortet i sporet)

Hvis lydkortet ble levert med en CD eller DVD, eller et annet flyttbart medium, kan det inneholde en driver for lydkortet. Behold dette til Windows er ferdig med å søke etter og installere en driver. Windows gjør dette automatisk etter at du har installert lydkortet i datamaskinen og slår på datamaskinen på nytt. Hvis Windows ikke finner en god driver for lydkortet, kan du prøve å installere driveren som fulgte med lydkortet. Programvare fra produsenten kan også inkludere andre programmer for lydkortet.

Kontakter for et typisk lydkort
De fleste lydkort har minst én linje ut-kontakt for å koble til høyttalere og én linje inn-kontakt for å koble til en innenhet for lyd.
Vis alle

Slik åpner du datamaskindekslet:

Advarsel!

 • Slå av datamaskinen og trekk ut støpslet. Dette er veldig viktig. Hvis du installerer et kort i en datamaskin som er koblet til, kan det gi deg støt eller skade kortet og datamaskinen.

 1. Les informasjonen som fulgte med datamaskinen, for å lære hvordan du åpner datamaskindekslet. Hvis du ikke lenger har instruksjonene, ser du etter skruer eller hasper på datamaskinen (vanligvis på baksiden) som kan åpnes.

 2. Når du har åpnet dekslet, jorder du deg ved å ta på metalldekslet som omslutter kontakten der man kobler til nettkabelen. Dette kan beskytte deg mot støt, og det kan beskytte det nye kortet og eksisterende komponenter i datamaskinen mot statisk elektrisitet.

Slik fjerner du et eksisterende lydkort:

Hvis datamaskinen allerede har et internt lydkort, bør du fjerne det før du installerer det nye kortet. Hvis datamaskinen har en innbygd lydprosessor, kan du fortsette til delen Slik installerer du et nytt lydkort i dette emnet.

 1. Les informasjonen som fulgte med ditt nåværende lydkort, for å lære hvordan du fjerner det. Hvis du ikke lenger har instruksjonene, finner du lydkortet. Hvis du er usikker på hvilket kort som er lydkortet, følger du kablene fra høyttalerne til baksiden av kortet, og deretter merker du deg hvilket spor kortet sitter i.

 2. Koble fra høyttaler- og mikrofonkabler på baksiden av lydkortet.

 3. Hvis det er en ledning på innsiden av datamaskinen som kobler lydkortet til CD-stasjonen, kobler du fra den. Mange nyere datamaskiner har ikke denne ledningen, så hvis den ikke er der, kan du hoppe over dette trinnet.

 4. Fjern skruen eller haspen som lydkortet er festet med.

 5. Trekk lydkortet forsiktig og rett ut av sporet. Pass på at du ikke vrir eller bøyer kortet når du fjerner det.

 6. Hvis ikke du installerer et nytt lydkort, installerer du et spordeksel hvis du har et, og setter på plass skruen. Deretter lukker du datamaskindekslet og skrur på plass skruene du fjernet da du åpnet dekslet.

Obs!

 • Det kan være at du må vrikke forsiktig på kortet for å løsne det. Selv om du skal kaste det gamle lydkortet, må du være varsom når du fjerner det, så du ikke skader hovedkortet. Hvis det virker som det sitter fast, er det bedre å bruke noen ekstra minutter på å dra forsiktig i kortet enn å rive det ut for fort.

Slik installerer du et nytt lydkort:

 1. Les instruksjonene som fulgte med det nye lydkort, for å lære hvordan du installerer det. Hvis du ikke har instruksjonene, finner du et tomt utvidelsesspor på datamaskinen som passer for det nye lydkortet.

  Hvis datamaskinen ikke har et tomt spor, må du fjerne et annet kort før du kan installere det nye. Hvis du har fjernet et eksisterende lydkort, kan du bruke det samme sporet hvis det nye kortet bruker samme type utvidelsesspor. Se dokumentasjonen til datamaskinen hvis du trenger å finne ut hva slags utvidelsesspor som er tilgjengelig.

 2. Plasser lydkortet forsiktig på toppen av sporet. Juster pinnene på lydkortet etter sporet, og trykk deretter kortet forsiktig ned i sporet så det sitter. Pass på at kortet trykkes helt inn og at det er godt festet. Hvis ikke pinnene på kortet er justert helt riktig i forhold til utvidelsessporet, fungerer ikke kortet som det skal.

 3. Hvis datamaskinen har en ledning som kobler CD-stasjonen direkte til lydkortet, kobler du den til kortet. Se i dokumentasjonen som fulgte med lydkortet, for å finne ut hvor ledningen fra CD-stasjonen skal kobles til kortet. Moderne maskinvare for lyd trenger sjelden denne ledningen, og i de fleste tilfeller er det valgfritt å koble den til.

 4. Skru fast lydkortet til rammen. Ikke bøy lydkortet eller rammen når du strammer skruen. Det er bedre å stramme skruen bare litt mer enn du klarer å stramme med fingrene.

 5. Lukk datamaskindekslet og skru på plass skruene du fjernet når du åpnet dekslet. Koble høyttalere og eventuelt mikrofon til det nye lydkortet.

 6. Sett støpslet i kontakten, og slå på datamaskinen igjen.

  Windows installerer nødvendige drivere for det nye lydkortet. Hvis lydkortet ble levert med en plate som inneholder programvare, installerer du den nå. Se i dokumentasjonen som fulgte med lydkortet for installasjonsinstruksjoner.

  Hvis kortet ikke fungerer riktig, kan du se Windows Update for en nyere driver for lydkortet. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Oppdatere en driver for maskinvare som ikke fungerer skikkelig og Lydkort: ofte stilte spørsmålTrenger du mer hjelp?