USB-tilkoblinger (universal serial bus) brukes vanligvis til å koble enheter som mus, tastatur, skannere, skrivere, webkameraer, digitalkameraer, mobiltelefoner og eksterne harddisker til datamaskinen. Du gjenkjenner en USB-tilkobling via symbolet som vanligvis vises på koblingen.

Bilde av USB-tilkoblingssymbolet
Symbol for USB-tilkobling

Mange enheter må ha en USB-kabel koblet til dem før de kan kobles inn i en USB-port på datamaskinen. Andre USB-enheter, for eksempel eldre mus og tastatur, har en permanent USB-kabel festet på enheten. Og enkelte USB-enheter, som for eksempel USB flash-enheter, har en integrert USB-kobling som gjør at de kan kobles direkte inn i en USB-port på datamaskinen uten en kabel.

USB-enheter er noen av de enkleste enhetene du kan koble til datamaskinen. Første gangen du kobler til en enhet som plugges inn i en USB-port, identifiserer Windows automatisk enheten og installerer en driver for den enheten. Drivere gjør at datamaskinen kan kommunisere med maskinvareenheter. Uten driver vil ikke en USB-enhet du kobler til datamaskinen—for eksempel en mus eller et webkamera—fungere skikkelig.

Før du installerer en enhet

Kontroller instruksjonene som fulgte med enheten, for å se om du må installere en driver før du kobler til enheten. Selv om dette vanligvis gjøres automatisk i Windows når du kobler til en ny enhet, krever noen enheter at du installerer drivere manuelt. I disse tilfellene inkluderer enhetsprodusenten en programvareplate og instruksjoner om hvordan du installerer driveren før du kobler til enheten.

Hvis USB-enheten ble levert med programvare fra produsenten, kan du kontrollere om den er kompatibel med denne versjonen av Windows. Hvis den ikke er kompatibel, eller ikke viser hvilke versjoner av Windows den er utformet for, kan du prøve å koble til enheten først for å se om Windows kan finne en kompatibel driver.

Hvis dokumentasjonen som fulgte med enheten din, avviker fra informasjonen i dette emnet, følger du dokumentasjonen.

Koble til og slå på en enhet

Når du skal installere en USB-enhet, plugger du den bare i datamaskinen. Enkelte USB-enheter har strømbrytere du må slå på før du kobler dem til. Hvis enheten bruker en strømledning, kobler du enheten til en strømkilde. Slå den deretter på før du kobler den til.

Deretter må du bestemme hvilken USB-port du kobler enheten til. Hvis datamaskinen har USB-porter foran, kan det være en fordel å bruke en av dem hvis du har tenkt til å koble enheten ofte til og fra. (Du kan bruke en hvilken som helst port neste gang du kobler til enheten.)

Bilde av en vanlig USB-kabel og -port
En vanlig USB-kabel og -port

Koble enheten til USB-porten. Hvis Windows finner og installerer enhetsdriveren automatisk, får du melding om at enheten er klar for bruk. Ellers vil du bli bedt om sette inn en plate som inneholder driveren.

Bilde av en varslingsmelding om at en enhet er installert
Windows vil varsle deg når en enhet er installert.

Når installasjonen er fullført, må du kontrollere informasjonen som fulgte med enheten for å se om du må installere ekstra programvare.

Det kan hende at en USB-enhet ikke gjenkjennes av Windows og ikke leveres med en plate som inneholder en driver. I så tilfelle kan du prøve å finne en enhetsdriver på Internett. Start med å sjekke webområdet for enhetsprodusenten. Du kan ofte laste ned drivere fra Støtte-delen på slike områder. Hvis du vil ha mer informasjon, se Oppdatere en driver for maskinvare som ikke fungerer skikkelig.

Hvis du vil se en video, se Bilde av en Spill av-knappVideo: Connect devices to your computer.

Tips!

  • Forsikre deg om at enheten får tilstrekkelig med strøm. Hvis en enhet ikke fungerer skikkelig når den er koblet til en USB-hub, kan du forsøke å koble den direkte til en av USB-portene på datamaskinen. Enkelte porter på en USB-ub, skjerm eller annen enhet som er plugget i datamaskinen, gir kanskje ikke tilstrekkelig med strøm til å støtte enheten.

    Mindre enheter, for eksempel USB-flash-enheter og USB-mus, og enheter med egen nettkabel, for eksempel skrivere, fungerer vanligvis som de skal selv når de er koblet til en USB-hub uten strømforsyning. Enkelte enheter som bruker mer strøm, for eksempel skannere og webkameraer som er strømforsynt fra en USB-port, krever en hub med egen nettkabel for å fungere som de skal.

  • Pass på at enheten er plugget i riktig USB-port. Enheter som overfører store mengder informasjon, for eksempel eksterne harddisker, skannere og videokameraer, fungerer best når de er koblet til høyhastighets USB 2.0-porter. Enkelte eldre datamaskiner har kanskje bare USB 1.x-porter eller en kombinasjon av USB 1.x- og 2.0-porter. Hvis enheten krever en høyhastighetsport for å fungere som den skal, ser du i dokumentasjonen som fulgte med datamasinen for å kontrollere at porten du bruker, støtter USB 2.0. Hvis datamaskinen har bare USB 1.x-porter, kan du legge til USB 2.0-porter ved å installere et USB 2.0-kort på datamaskinen.

Koble fra en enhet

De fleste USB-enheter kan fjernes og kobles fra. Når du kobler fra en lagringsenhet, for eksempel en USB-flash-enhet, bør du kontrollere at datamaskinen er ferdig med å lagre informasjon på enheten, før du fjerner den. Hvis enheten har en lampe som viser at den arbeider, venter du noen sekunder etter at lampen har sluttet å blinke, før du kobler fra enheten.

Hvis du ser ikonet Trygg fjerning av maskinvare Bilde av ikonet Sikker fjerning av maskinvare i systemstatusfeltet lengst til høyre på oppgavelinjen kan du bruke dette til å kontrollere at enheten har avsluttet alle operasjoner som pågår, og er klar for å fjernes. Klikk ikonet for en liste med enheter. Klikk enheten du vil fjerne. Windows vil vise et varsel om at det er trygt å fjerne enheten.

Merk

  • Du kan også trygt fjerne enheter fra Datamaskinmappen. Klikk Start-knappen Bilde av Start-knappen, klikk Datamaskin, høyreklikk enheten du vil fjerne, og klikk deretter Løs ut.


Trenger du mer hjelp?