Tilgjengelighetsalternativer i Internet Explorer


Internet Explorer tilbyr mange tilgjengelighetsalternativer som kan bidra til bedre lesbarhet, og som fungerer bedre med hjelpefunksjoner. Her er svar på noen vanlige spørsmål om tilgjengelighetsalternativer i Internet Explorer.

Vis alle

Kan jeg bruke tastaturet for å surfe på weben?

Ja, du kan bruke tastaturet for å utforske weben. Trykk TAB for å gå forover mellom skjermelementer og SKIFT+TAB for å gå bakover. Ved å trykke TAB eller SKIFT+TAB kan du navigere gjennom følgende elementer på skjermen:

 • Koblinger som er tekst eller bilder

 • Aktiveringspunkter på bildekart

 • Adresselinjen

 • Fanelinjen

 • HTML-rammer

Du kan også trykke F7 for å bruke Synlig markør. Synlig markør gjør at du kan velge tekst og navigere på en webside ved å bruke standard navigasjonstaster på tastaturet: HOME, END, PAGE UP, PAGE DOWN, samt piltaster.

Hvis du vil ha mer informasjon om tastaturtilgang, se Hurtigtaster i Internet Explorer.

Kan jeg tilpasse skriftstørrelse, formatering og skjermfarger?

Du kan angi skrifttype og -størrelse samt for- og bakgrunnsfarger som brukes for å vise websider. Du kan også angi farge for koblinger på websider. Disse tilpasningene er nyttige hvis du har nedsatt syn, trenger større skrifttyper eller må ha høykontrastfarger. Hvis du vil ha mer informasjon, se Endre fargene og skriftene som brukes på websider. Du kan også zoome inn på en hvilken som helst webside for å forbedre lesbarheten. Hvis du vil ha mer informasjon, se Zoome inn på en webside.

Hvordan kan jeg få Internet Explorer til å fungere bedre sammen med programvare for skjermleser eller stemmegjenkjenning?

Internet Explorer-funksjoner som multimedia eller sideendringer kan føre til at skjermlesere gir forvirrende eller feilaktig informasjon. Følg fremgangsmåten nedenfor for å slå av funksjoner som kan forstyrre skjermlesere.

Slik får du Internet Explorer til å fungere bedre sammen med skjermlesere

 1. Åpne Internet Explorer ved å klikke StartBilde av startknappen. Skriv inn Internet Explorer i søkeboksen, og klikk deretter Internet Explorer i listen over resultater.

 2. Klikk Verktøy-knappen, og klikk deretter Alternativer for Internett.

 3. Klikk kategorien Avansert.

 4. Gjør én eller flere av følgende endringer:

  • Angi at markøren skal følge skjermfokuset

   Hvis du vil at skjermleseren eller Forstørrelsesprogram skal bruke markøren (også kalt innsettingspunktet eller system caret) for å avgjøre hvor den skal lese eller forstørre, gjør du følgende:

   Under Tilgjengelighet merker du av for alternativet Flytt innsettingspunktet ved endring av fokus/merking.

  • Vise tekst i stedet for bilder

   Under Tilgjengelighet merker du av for alternativet Vis alltid alternativ tekst for bilder. Under Multimedia fjerner du merket for alternativet Vis bilder.

  • Forhindre at sideendringer forårsaker feilfunksjon i skjermleser eller stemmegjenkjenning

   Under Visning fjerner du merkene for alternativene Aktiver sideendringer og Bruk jevn rulling.

   Under Multimedia fjerner du merkene for Vis bilder og Spill av animasjoner på websider.

  • Bidra til å forhindre at lyder fra websider forstyrrer skjermleseren.

   Under Multimedia fjerner du merket for Spill av lyder på webområder.

 5. Klikk OK.

Hvordan kan jeg forbedre lesbarheten når jeg skriver ut websider?

Hvis du vil ha bedre lesbarhet på utskrifter av websider, kan det være nyttig ikke å skrive ut bakgrunnsfarger og bilder. På den måten skiller teksten seg ut bedre.

Slik unngår du å skrive ut bakgrunnsfarger og bilder

 1. Åpne Internet Explorer ved å klikke StartBilde av startknappen. Skriv inn Internet Explorer i søkeboksen, og klikk deretter Internet Explorer i listen over resultater.

 2. Klikk pilen ved siden av Skriv ut-knappen Bilde av Skriv ut-knappen, og klikk deretter Utskriftsformat.
 3. I dialogboksen Utskriftsformat fjerner du avmerkingen for Skriv ut bakgrunnsfarger og bilder og klikker OK.Trenger du mer hjelp?