Holde datamaskiner på et nettverk oppdatert


Denne artikkelen inneholder informasjon som kan hjelpe deg med å håndtere oppdateringer på et nettverk. Det kan også hjelpe deg med å finne de rette oppdateringene for hver datamaskin på nettverket. Alle datamaskiner på et nettverk trenger oppdateringer som er utformet spesielt for Windows-versjonen den kjører. En datamaskin som for eksempel kjører Windows Vista, trenger ikke de samme oppdateringene som en datamaskin som kjører denne versjonen av Windows.

Slik oppdaterer du datamaskiner på et hjemmenettverk

Den enkleste måten å holde et hjemmenettverk oppdatert på, er å aktivere Windows automatisk oppdatering på hver datamaskin. Bruk den anbefalte innstillingen slik at Windows ser etter oppdateringer og installerer dem regelmessig uansett hvem som bruker datamaskinen. Hvis du vil ha mer informasjon, se Forstå automatiske oppdateringer i Windows. Du kan også velge at alle som bruker datamaskinen skal ha tillatelse til å installere valgfrie oppdateringer og programvare manuelt. Hvis du vil ha mer informasjon, se Endre hvordan Windows installerer eller varsler deg om oppdateringer.

Slik administrerer du oppdateringer for datamaskiner på kontornettverk

Hvis du er systemansvarlig for et nettverk, kan du bruke disse alternativene for å holde alle datamaskiner på nettverket oppdatert.

  • Kontroller at Windows automatisk oppdatering er aktivert med de innstillingene du ønsker at alle datamaskinene på nettverket skal bruke. Når du skal konfigurere Windows automatisk oppdatering for hver datamaskin, bruker du Gruppepolicy-innstillingene for Windows Update-tjenesten. Hvis du vil ha mer informasjon om Gruppepolicy, kan du gå til Microsoft TechNet og søke etter Gruppepolicy.

  • Du finner oppdateringer for flere versjoner av Windows ved å søke etter Windows Update-katalogen på Internett.

  • Hvis du vil lære mer om hvordan du oppdaterer Windows og andre Microsoft-produkter som kjøres innen bedriftens brannmur, kan du gå til nettstedet Windows Server Update Services (WSUS). Denne tjenesten hjelper systemansvarlig med å velge systemer for distribusjon av oppdateringer, definere hvordan brukere kan påvirke oppdateringer, planlegge hvor ofte oppdateringer skal foregå og hvilken prioritet de skal ha, med mer.

  • Hvis du vil lære hvordan du oppdaterer Microsoft Office, se Oppdatere Microsoft Office.Trenger du mer hjelp?