Hurtigtaster er kombinasjoner av to eller flere taster som du kan bruke til å utføre en oppgave som vanligvis ville krevet en mus eller en annen pekeenhet. Hurtigtaster kan gjøre det enklere å arbeide med PC-en, slik at du sparer tid og innsats når du arbeider med Windows og andre apper.

De fleste apper har også hurtigtaster som kan gjøre det enklere å arbeide med menyer og andre kommandoer. Se i appmenyene etter hurtigtaster. Hvis en bokstav i et ord er understreket i en meny, betyr det vanligvis at du kan trykke Alt-tasten sammen med den understrekede tasten i stedet for å klikke det aktuelle menyelementet. Når du bruker et berøringstastatur, kan du også se enkelte hurtigtaster når du trykker Ctrl-tasten.

Når du trykker Alt-tasten i noen apper, som Paint og WordPad, vises kommandoer merket med ekstra taster som du kan trykke for å bruke dem.

Obs!

Bruke Windows

Vis alle

Populære hurtigtaster

Tabellen nedenfor inneholder vanlige hurtigtaster for Windows 8.1 og Windows RT 8.1.

Trykk denne tasten
Hvis du vil

Ctrl+C (eller Ctrl+Insert)

Kopiere det merkede elementet

Ctrl+X

Klippe ut det merkede elementet

Ctrl+V (eller Skift+Insert)

Lime inn det merkede elementet

Ctrl+Z

Angre en handling

Alt+tabulatortasten

Bytte mellom åpne apper (unntatt skrivebordsapper)

Alt+F4

Lukke det aktive elementet eller avslutte den aktive appen

Windows-logotasten Windows-logotasten +L

Låse PC-en eller bytte personer

Windows-logotasten Windows-logotasten +D

Vise og skjule skrivebordet

Nye hurtigtaster

Tabellen nedenfor inneholder nye hurtigtaster du kan bruke i Windows.

Trykk denne tasten Hvis du vil
Trykk denne tasten
Windows-logotasten‌ Windows-logotastenog begynn å skrive
Hvis du vil

Søke på PC-en

Trykk denne tasten

Ctrl+pluss (+) eller Ctrl+minus (-)

Hvis du vil

Zoome inn eller ut av et stort antall elementer, for eksempel apper som er festet på startskjermen

Trykk denne tasten

Ctrl+rullehjulet

Hvis du vil

Zoome inn eller ut av et stort antall elementer, for eksempel apper som er festet på startskjermen

Trykk denne tasten
Windows-logotasten‌ Windows-logotasten+C
Hvis du vil

Åpne perlene

I en app åpner du kommandoene for appen

Trykk denne tasten
Windows-logotasten‌ Windows-logotasten+F
Hvis du vil

Åpne Søk-perlen for å søke etter filer

Trykk denne tasten
Windows-logotasten‌ Windows-logotasten+H
Hvis du vil

Åpne Del-perlen

Trykk denne tasten
Windows-logotasten‌ Windows-logotasten+I
Hvis du vil

Åpne Innstillinger-perlen

Trykk denne tasten
Windows-logotasten‌ Windows-logotasten+K
Hvis du vil

Åpne Enheter-perlen

Trykk denne tasten
Windows-logotasten‌ Windows-logotasten+O
Hvis du vil

Låse skjermretningen (stående eller liggende)

Trykk denne tasten
Windows-logotasten‌ Windows-logotasten+Q
Hvis du vil

Åpne Søk-perlen for å søke alle steder eller i en åpen app (hvis appen støtter appsøk)

Trykk denne tasten
Windows-logotasten Windows-logotasten +S
Hvis du vil

Åpne Søk-perlen for å søke i Windows og på nettet

Trykk denne tasten
Windows-logotasten‌ Windows-logotasten+W
Hvis du vil

Åpne Søk-perlen for å søke etter innstillinger

Trykk denne tasten
Windows-logotasten‌ Windows-logotasten+Z
Hvis du vil

Vise kommandoene som er tilgjengelige i appen

Obs!

  • Du kan også se noen innstillinger og alternativer ved å gå til Innstillinger-perlen når appen er åpen.

Trykk denne tasten
Windows-logotasten‌ Windows-logotasten+mellomromstasten
Hvis du vil

Bytte mellom inndataspråk og tastaturoppsett

Trykk denne tasten
Windows-logotasten‌ Windows-logotasten+Ctrl+mellomromstasten
Hvis du vil

Endre til tidligere merkede inndata

Trykk denne tasten
Windows-logotasten‌ Windows-logotasten+tabulatortasten
Hvis du vil

Veksle mellom nylig brukte apper (unntatt skrivebordsapper)

Trykk denne tasten
Windows-logotasten‌ Windows-logotasten+Ctrl+tabulatortasten
Hvis du vil

Veksle mellom nylig brukte apper (unntatt skrivebordsapper)

Trykk denne tasten
Windows-logotasten‌ Windows-logotasten+Skift+tabulatortasten
Hvis du vil

Veksle mellom nylig brukte apper (unntatt skrivebordsapper) i motsatt rekkefølge

Trykk denne tasten
Windows-logotasten‌ Windows-logotasten+Skift+punktum (.)
Hvis du vil

Forankre en app til venstre

Trykk denne tasten
Windows-logotasten‌ Windows-logotasten+punktum (.)
Hvis du vil

Veksle mellom åpne apper

Trykk denne tasten

Esc

Hvis du vil

Stoppe eller avslutte gjeldende oppgave

Generelle hurtigtaster

Tabellen nedenfor inneholder generelle hurtigtaster du kan bruke i Windows.

Trykk denne tasten Hvis du vil
Trykk denne tasten

F1

Hvis du vil

Vise Hjelp

Trykk denne tasten

F2

Hvis du vil

Gi nytt navn til det merkede elementet

Trykk denne tasten

F3

Hvis du vil

Søke etter filer eller mapper

Trykk denne tasten

F4

Hvis du vil

Vise adresselinjelisten i Filutforsker

Trykk denne tasten

F5

Hvis du vil

Oppdatere det aktive vinduet

Trykk denne tasten

F6

Hvis du vil

Bla gjennom skjermelementer i et vindu eller på skrivebordet

Trykk denne tasten

F10

Hvis du vil

Aktivere Meny-linjen i den aktive appen

Trykk denne tasten

Alt+F4

Hvis du vil

Lukke det aktive elementet eller avslutte den aktive appen

Trykk denne tasten

Alt+Esc

Hvis du vil

Bla gjennom elementer i den rekkefølgen de ble åpnet

Trykk denne tasten

Alt+understreket bokstav

Hvis du vil

Utføre kommandoen for den aktuelle bokstaven

Trykk denne tasten

Alt+Enter

Hvis du vil

Vise egenskaper for det merkede elementet

Trykk denne tasten

Alt+mellomromstasten

Hvis du vil

Åpne hurtigmenyen for det aktive vinduet

Trykk denne tasten

Alt+Pil venstre

Hvis du vil

Tilbake

Trykk denne tasten

Alt+Pil høyre

Hvis du vil

Fremover

Trykk denne tasten

Alt+Side opp

Hvis du vil

Flytt opp ett skjermbilde

Trykk denne tasten

Alt+Side ned

Hvis du vil

Flytt ned ett skjermbilde

Trykk denne tasten

Alt+tabulatortasten

Hvis du vil

Bytte mellom åpne apper (unntatt skrivebordsapper)

Trykk denne tasten

Ctrl+F4

Hvis du vil

Lukke det aktive dokumentet (i apper der du kan ha flere åpne dokumenter samtidig)

Trykk denne tasten

Ctrl+A

Hvis du vil

Merke alle elementer i et dokument eller vindu

Trykk denne tasten

Ctrl+C (eller Ctrl+Insert)

Hvis du vil

Kopiere det merkede elementet

Trykk denne tasten

Ctrl+D (eller Delete)

Hvis du vil

Slette det merkede elementet og flytte det til papirkurven

Trykk denne tasten

Ctrl+R (eller F5)

Hvis du vil

Oppdatere det aktive vinduet

Trykk denne tasten

Ctrl+V (eller Skift+Insert)

Hvis du vil

Lime inn det merkede elementet

Trykk denne tasten

Ctrl+X

Hvis du vil

Klippe ut det merkede elementet

Trykk denne tasten

Ctrl+Y

Hvis du vil

Gjøre om en handling

Trykk denne tasten

Ctrl+Z

Hvis du vil

Angre en handling

Trykk denne tasten

Ctrl+pluss (+) eller Ctrl+minus (-)

Hvis du vil

Zoome inn eller ut av et stort antall elementer, for eksempel apper som er festet på startskjermen

Trykk denne tasten

Ctrl+musehjulet

Hvis du vil

Endre størrelsen på skrivebordsikoner eller zoome inn eller ut av et stort antall elementer, for eksempel apper som er festet på startskjermen

Trykk denne tasten

Ctrl+Pil høyre

Hvis du vil

Flytte markøren til begynnelsen av det neste ordet

Trykk denne tasten

Ctrl+Pil venstre

Hvis du vil

Flytte markøren til begynnelsen av det forrige ordet

Trykk denne tasten

Ctrl+Pil ned

Hvis du vil

Flytte markøren til begynnelsen av det neste avsnittet

Trykk denne tasten

Ctrl+Pil opp

Hvis du vil

Flytte markøren til begynnelsen av det forrige avsnittet

Trykk denne tasten

Ctrl+Alt+tabulatortasten

Hvis du vil

Bruke piltastene til å bytte mellom alle åpne apper

Trykk denne tasten

Ctrl+piltast (for å flytte til et element)+mellomromstasten

Hvis du vil

Velge flere enkeltelementer i et vindu eller på skrivebordet

Trykk denne tasten

Ctrl+Skift med en piltast

Hvis du vil

Merke en tekstblokk

Trykk denne tasten

Ctrl+Esc

Hvis du vil

Åpne startskjermen

Trykk denne tasten

Ctrl+Skift+Esc

Hvis du vil

Åpne Oppgavebehandling

Trykk denne tasten

Ctrl+Skift

Hvis du vil

Skifte tastaturoppsettet når flere tastaturoppsett er tilgjengelige

Trykk denne tasten

Ctrl+mellomromstasten

Hvis du vil

Aktivere eller deaktivere kinesisk IME (Input Method Editor)

Trykk denne tasten

Skift+F10

Hvis du vil

Vise hurtigmenyen for det merkede elementet

Trykk denne tasten

Skift med en hvilken som helst piltast

Hvis du vil

Merke mer enn ett element i et vindu eller på skrivebordet, eller merke tekst i et dokument

Trykk denne tasten

Skift+Delete

Hvis du vil

Slette det merkede elementet uten å flytte det til papirkurven først

Trykk denne tasten

Pil høyre

Hvis du vil

Åpne neste meny til høyre, eller åpne en undermeny

Trykk denne tasten

Pil venstre

Hvis du vil

Åpne neste meny til venstre, eller lukke en undermeny

Trykk denne tasten

Esc

Hvis du vil

Stoppe eller avslutte gjeldende oppgave

Hurtigtaster for Windows-logotasten

Tabellen nedenfor inneholder hurtigtaster som bruker Windows-logotasten Windows-logotasten.
Trykk denne tasten Hvis du vil
Trykk denne tasten
Windows-logotasten Windows-logotasten +F1
Hvis du vil

Åpne Hjelp og støtte for Windows

Trykk denne tasten
Windows-logotasten Windows-logotasten
Hvis du vil

Vise eller skjule startskjermen

Trykk denne tasten
Windows-logotasten Windows-logotasten +B
Hvis du vil

Rette fokus mot systemstatusfeltet

Trykk denne tasten
Windows-logotasten Windows-logotasten +C
Hvis du vil

Åpne perlene

Trykk denne tasten
Windows-logotasten Windows-logotasten +D
Hvis du vil

Vise og skjule skrivebordet

Trykk denne tasten
Windows-logotasten Windows-logotasten +E
Hvis du vil

Åpne Filutforsker

Trykk denne tasten
Windows-logotasten Windows-logotasten +F
Hvis du vil

Åpne Søk-perlen og søke etter filer

Trykk denne tasten
Windows-logotasten Windows-logotasten +H
Hvis du vil

Åpne Del-perlen

Trykk denne tasten
Windows-logotasten Windows-logotasten +I
Hvis du vil

Åpne Innstillinger-perlen

Trykk denne tasten
Windows-logotasten Windows-logotasten +K
Hvis du vil

Åpne Enheter-perlen

Trykk denne tasten
Windows-logotasten Windows-logotasten +L
Hvis du vil

Låse PC-en eller bytte personer

Trykk denne tasten
Windows-logotasten Windows-logotasten +M
Hvis du vil

Minimere alle vinduer

Trykk denne tasten
Windows-logotasten Windows-logotasten +O
Hvis du vil

Låse enhetsretningen

Trykk denne tasten
Windows-logotasten Windows-logotasten +P
Hvis du vil

Velge en visningsmodus for presentasjon

Trykk denne tasten
Windows-logotasten Windows-logotasten +Q
Hvis du vil

Åpne Søk-perlen for å søke alle steder eller i den åpne appen (hvis appen støtter appsøk)

Trykk denne tasten
Windows-logotasten Windows-logotasten +R
Hvis du vil

Åpne dialogboksen Kjør

Trykk denne tasten
Windows-logotasten Windows-logotasten +S
Hvis du vil

Åpne Søk-perlen for å søke i Windows og på nettet

Trykk denne tasten
Windows-logotasten Windows-logotasten +T
Hvis du vil

Bla gjennom apper på oppgavelinjen

Trykk denne tasten
Windows-logotasten Windows-logotasten +U
Hvis du vil

Åpne Hjelpemiddelsenter

Trykk denne tasten
Windows-logotasten Windows-logotasten +V
Hvis du vil

Bla gjennom varsler

Trykk denne tasten
Windows-logotasten Windows-logotasten +Skift+V
Hvis du vil

Bla gjennom varsler i motsatt rekkefølge

Trykk denne tasten
Windows-logotasten Windows-logotasten +W
Hvis du vil

Åpne Søk-perlen og søke etter innstillinger

Trykk denne tasten
Windows-logotasten Windows-logotasten +X
Hvis du vil

Åpne Hurtigkobling-menyen

Trykk denne tasten
Windows-logotasten Windows-logotasten +Z
Hvis du vil

Vise kommandoene som er tilgjengelige i appen

Obs!

  • Du kan også se noen innstillinger og alternativer ved å gå til Innstillinger-perlen når appen er åpen.

Trykk denne tasten
Windows-logotasten Windows-logotasten +,
Hvis du vil

Kikke på skrivebordet midlertidig

Trykk denne tasten
Windows-logotasten Windows-logotasten +Stans midlertidig
Hvis du vil

Vise dialogboksen Systemegenskaper

Trykk denne tasten
Windows-logotasten Windows-logotasten +Ctrl+F
Hvis du vil

Søke etter PCer (hvis du er i et nettverk)

Trykk denne tasten
Windows-logotasten Windows-logotasten +Skift+M
Hvis du vil

Gjenopprette minimerte vinduer på skrivebordet

Trykk denne tasten
Windows-logotasten Windows-logotasten +tall
Hvis du vil

Åpne skrivebordet, og start appen som er festet til oppgavelinjen i den posisjonen som indikeres av tallet. Hvis appen allerede kjører, bytter du til den aktuelle appen.

Trykk denne tasten
Windows-logotasten Windows-logotasten +Skift+tall
Hvis du vil

Åpne skrivebordet, og start en ny forekomst av appen som er festet til oppgavelinjen i den posisjonen som indikeres av tallet

Trykk denne tasten
Windows-logotasten Windows-logotasten +Ctrl+tall
Hvis du vil

Åpne skrivebordet, og bytt til det siste aktive vinduet til skrivebordsappen som er festet til oppgavelinjen i den posisjonen som indikeres av tallet

Trykk denne tasten
Windows-logotasten Windows-logotasten +Alt+tall
Hvis du vil

Åpne skrivebordet, og åpne hurtiglisten for appen som er festet til oppgavelinjen i den posisjonen som indikeres av tallet

Trykk denne tasten
Windows-logotasten Windows-logotasten +Ctrl+Skift+tall
Hvis du vil

Åpne skrivebordet, og åpne en ny forekomst av appen i den gitte posisjonen på oppgavelinjen som administrator

Trykk denne tasten
Windows-logotasten Windows-logotasten +tabulatortasten
Hvis du vil

Veksle mellom nylig brukte apper (unntatt skrivebordsapper)

Trykk denne tasten
Windows-logotasten Windows-logotasten +Ctrl+tabulatortasten
Hvis du vil

Veksle mellom nylig brukte apper (unntatt skrivebordsapper)

Trykk denne tasten
Windows-logotasten Windows-logotasten +Skift+tabulatortasten
Hvis du vil

Veksle mellom nylig brukte apper (unntatt skrivebordsapper) i motsatt rekkefølge

Trykk denne tasten
Windows-logotasten Windows-logotasten +Ctrl+B
Hvis du vil

Bytte til appen som viste en melding i systemstatusfeltet

Trykk denne tasten
Windows-logotasten Windows-logotasten +Pil opp
Hvis du vil

Maksimere vinduet

Trykk denne tasten
Windows-logotasten Windows-logotasten +Pil ned
Hvis du vil

Fjerne den gjeldende appen fra skjermen eller minimere skrivebordsvinduet

Trykk denne tasten
Windows-logotasten Windows-logotasten +Pil venstre
Hvis du vil

Maksimere appen eller skrivebordsvinduet til venstre side av skjermen

Trykk denne tasten
Windows-logotasten Windows-logotasten +Pil høyre
Hvis du vil

Maksimere appen eller skrivebordsvinduet på høyre side av skjermen

Trykk denne tasten
Windows-logotasten Windows-logotasten +Home
Hvis du vil

Minimere alle unntatt det aktive skrivebordsvinduet (gjenoppretter alle vinduer ved andre tastetrykk)

Trykk denne tasten
Windows-logotasten Windows-logotasten +Skift+Pil opp
Hvis du vil

Tilpasse skrivebordsvinduet til toppen og bunnen på skjermen

Trykk denne tasten
Windows-logotasten Windows-logotasten +Skift+Pil ned
Hvis du vil

Gjenopprette/minimere aktive skrivebordsvinduer loddrett, og beholde bredden

Trykk denne tasten
Windows-logotasten Windows-logotasten +Skift+Pil venstre eller Pil høyre
Hvis du vil

Flytte en app eller et vindu på skrivebordet fra én skjerm til en annen

Trykk denne tasten
Windows-logotasten Windows-logotasten +mellomromstasten
Hvis du vil

Bytte mellom inndataspråk og tastaturoppsett

Trykk denne tasten
Windows-logotasten Windows-logotasten +Ctrl+mellomromstasten
Hvis du vil

Endre til tidligere merkede inndata

Trykk denne tasten
Windows-logotasten Windows-logotasten +Enter
Hvis du vil

Åpne Skjermleser

Trykk denne tasten
Windows-logotasten Windows-logotasten +Skift+punktum (.)
Hvis du vil

Veksle mellom åpne apper

Trykk denne tasten
Windows-logotasten Windows-logotasten +punktum (.)
Hvis du vil

Veksle mellom åpne apper

Trykk denne tasten
Windows-logotasten Windows-logotasten +/
Hvis du vil

Starte ny IME-konvertering

Trykk denne tasten
Windows-logotasten Windows-logotasten +Alt+Enter
Hvis du vil

Åpne WindowsMedia Center

Trykk denne tasten
Windows-logotasten Windows-logotasten +pluss (+) eller minus (-)
Hvis du vil

Zoome inn eller ut ved å bruke forstørrelsesprogrammet

Trykk denne tasten
Windows-logotasten Windows-logotasten +Esc
Hvis du vil

Avslutte forstørrelsesprogrammet

Hurtigtaster i dialogbokser

Tabellen nedenfor inneholder hurtigtaster du kan bruke i dialogbokser.

Trykk denne tasten Hvis du vil
Trykk denne tasten

F1

Hvis du vil

Vise Hjelp

Trykk denne tasten

F4

Hvis du vil

Vise elementene i den aktive listen

Trykk denne tasten

Ctrl+tabulatortasten

Hvis du vil

Flytte fremover gjennom kategorier

Trykk denne tasten

Ctrl+Skift+tabulatortasten

Hvis du vil

Flytte bakover gjennom kategorier

Trykk denne tasten

Ctrl+tall (1-9)

Hvis du vil

Flytte til nte kategori

Trykk denne tasten

Tabulator

Hvis du vil

Flytte fremover gjennom alternativer

Trykk denne tasten

Skift+tabulatortasten

Hvis du vil

Flytte bakover gjennom alternativer

Trykk denne tasten

Alt+understreket bokstav

Hvis du vil

Utføre kommandoen (eller velge alternativet) som er tilordnet bokstaven

Trykk denne tasten

Mellomromstasten

Hvis du vil

Merke eller fjerne merket hvis det aktive alternativet er en avmerkingsboks

Trykk denne tasten

Tilbake

Hvis du vil

Åpne en mappe ett nivå opp hvis en mappe er merket i dialogboksen Lagre som eller Åpne

Trykk denne tasten

Piltaster

Hvis du vil

Merke en knapp hvis det aktive alternativet er en gruppe alternativknapper

Hurtigtaster i Filutforsker

Tabellen nedenfor inneholder hurtigtaster for arbeid med vinduer eller mapper i Filutforsker.

Trykk denne tasten Hvis du vil
Trykk denne tasten

Alt+D

Hvis du vil

Merke adresselinjen

Trykk denne tasten

Ctrl+E

Hvis du vil

Merke søkeboksen

Trykk denne tasten

Ctrl+F

Hvis du vil

Merke søkeboksen

Trykk denne tasten

Ctrl+N

Hvis du vil

Åpne et nytt vindu

Trykk denne tasten

Ctrl+W

Hvis du vil

Lukke gjeldende vindu

Trykk denne tasten

Ctrl+musehjulet

Hvis du vil

Endre størrelsen på og utseendet til filer og mappeikoner

Trykk denne tasten

Ctrl+Skift+E

Hvis du vil

Vise alle mappene over den merkede mappen

Trykk denne tasten

Ctrl+Skift+N

Hvis du vil

Opprette en ny mappe

Trykk denne tasten

Num Lock+stjerne (*)

Hvis du vil

Vise alle undermappene i den merkede mappen

Trykk denne tasten

Num Lock+pluss (+)

Hvis du vil

Vise innholdet i den merkede mappen

Trykk denne tasten

Num Lock+minus (-)

Hvis du vil

Skjule innholdet i den merkede mappen

Trykk denne tasten

Alt+P

Hvis du vil

Vise forhåndsvisningsruten

Trykk denne tasten

Alt+Enter

Hvis du vil

Åpne dialogboksen Egenskaper for det merkede elementet

Trykk denne tasten

Alt+Pil høyre

Hvis du vil

Vise neste mappe

Trykk denne tasten

Alt+Pil opp

Hvis du vil

Vise mappen som mappen var i

Trykk denne tasten

Alt+Pil venstre

Hvis du vil

Vise forrige mappe

Trykk denne tasten

Tilbake

Hvis du vil

Vise forrige mappe

Trykk denne tasten

Pil høyre

Hvis du vil

Utvide den merkede mappen (hvis innholdet er skjult), eller merke den første undermappen

Trykk denne tasten

Pil venstre

Hvis du vil

Skjule innholdet i den merkede mappen (hvis den er utvidet), eller merke mappen som mappen var i

Trykk denne tasten

End

Hvis du vil

Vise nederste del av det aktive vinduet

Trykk denne tasten

Home

Hvis du vil

Vise øverste del av det aktive vinduet

Trykk denne tasten

F11

Hvis du vil

Maksimere eller minimere det aktive vinduet

Hurtigtaster for verktøy på oppgavelinjen

Tabellen nedenfor inneholder hurtigtaster for arbeid med elementer på oppgavelinjen på skrivebordet.

Trykk denne tasten Hvis du vil
Trykk denne tasten

Skift+klikk knappen på oppgavelinjen

Hvis du vil

Åpne en app eller raskt åpne en ny forekomst av en app

Trykk denne tasten

Ctrl+Skift+klikk knappen på oppgavelinjen

Hvis du vil

Åpne en app som administrator

Trykk denne tasten

Skift+høyreklikk knappen på oppgavelinjen

Hvis du vil

Vise vindusmenyen for appen

Trykk denne tasten

Skift+høyreklikk gruppeknappen på oppgavelinjen

Hvis du vil

Vise vindusmenyen for gruppen

Trykk denne tasten

Ctrl+klikk på gruppeknappen på oppgavelinjen

Hvis du vil

Bla gjennom gruppens vinduer

Hurtigtaster for enklere tilgang

Tabellen nedenfor inneholder hurtigtaster som kan bidra til å gjøre det enklere å bruke PC-en.

Trykk denne tasten Hvis du vil
Trykk denne tasten

Høyre Skift i åtte sekunder

Hvis du vil

Aktivere eller deaktivere Filtertaster

Trykk denne tasten

Venstre Alt+venstre Skift+Print Screen

Hvis du vil

Aktivere eller deaktivere Høykontrast

Trykk denne tasten

Venstre Alt+venstre Skift+Num Lock

Hvis du vil

Aktivere eller deaktivere Musetaster

Trykk denne tasten

Skift fem ganger

Hvis du vil

Aktivere eller deaktivere Trege taster

Trykk denne tasten

Num Lock i fem sekunder

Hvis du vil

Aktivere eller deaktivere Veksletaster

Trykk denne tasten
Windows-logotasten Windows-logotasten +U
Hvis du vil

Åpne Hjelpemiddelsenter

Hurtigtaster til Forstørrelsesprogram

Tabellen nedenfor inneholder hurtigtaster for arbeid med Forstørrelsesprogram.

Trykk denne tasten Hvis du vil
Trykk denne tasten
Windows-logotasten Windows-logotasten+pluss (+) eller minus (-)
Hvis du vil

Zoome inn eller ut

Trykk denne tasten

Ctrl+Alt+mellomromstasten

Hvis du vil

Forhåndsvise skrivebordet i fullskjermmodus

Trykk denne tasten

Ctrl+Alt+D

Hvis du vil

Bytte til forankret modus

Trykk denne tasten

Ctrl+Alt+F

Hvis du vil

Veksle til fullskjermmodus

Trykk denne tasten

Ctrl+Alt+I

Hvis du vil

Invertere farger

Trykk denne tasten

Ctrl+Alt+L

Hvis du vil

Bytte til linsemodus

Trykk denne tasten

Ctrl+Alt+R

Hvis du vil

Endre størrelse på linsen

Trykk denne tasten

Ctrl+Alt+piltaster

Hvis du vil

Panorere i samme retning som piltastene

Trykk denne tasten
Windows-logotasten Windows-logotasten+Esc
Hvis du vil

Avslutte forstørrelsesprogrammet

Hurtigtaster for Skjermleser

Tabellen nedenfor inneholder hurtigtaster for arbeid med Skjermleser.

Trykk denne tasten Hvis du vil
Trykk denne tasten

Mellomromstasten eller Enter

Hvis du vil

Aktivere gjeldende element

Trykk denne tasten

Tabulatortasten og piltastene

Hvis du vil

Flytte rundt på skjermen

Trykk denne tasten

Ctrl

Hvis du vil

Stoppe å lese

Trykk denne tasten

Caps Lock+D

Hvis du vil

Lese elementet

Trykk denne tasten

Caps Lock+M

Hvis du vil

Begynne å lese

Trykk denne tasten

Caps Lock+H

Hvis du vil

Lese dokumentet

Trykk denne tasten

Caps Lock+V

Hvis du vil

Gjenta et uttrykk

Trykk denne tasten

Caps Lock+W

Hvis du vil

Lese vinduet

Trykk denne tasten

Caps Lock+Side opp eller Side ned

Hvis du vil

Øke eller redusere volumet på stemmen

Trykk denne tasten

Caps Lock+pluss (+) eller minus (-)

Hvis du vil

Øke eller redusere hastigheten på stemmen

Trykk denne tasten

Caps Lock+mellomromstasten

Hvis du vil

Utføre standardhandlingen

Trykk denne tasten

Caps Lock+Pil venstre eller Pil Høyre

Hvis du vil

Flytte til forrige/neste element

Trykk denne tasten

Caps Lock+F2

Hvis du vil

Vise kommandoer for gjeldende element

Trykk denne tasten

Trykke Caps Lock to ganger i rask rekkefølge

Hvis du vil

Aktivere eller deaktivere Caps Lock

Trykk denne tasten

Caps+Esc

Hvis du vil

Avslutte Skjermleser

Hurtigtaster for berøringstastaturet på Skjermleser

Tabellen nedenfor inneholder hurtigtaster for arbeid med Skjermleser på en firepunkters tavle-PC.

Trykk denne tasten Hvis du vil
Trykk denne tasten

Trykk én gang med to fingre

Hvis du vil

Stoppe lesingen fra Skjermleser

Trykk denne tasten

Trykk tre ganger med fire fingre

Hvis du vil

Vise alle kommandoene i Skjermleser (inkludert kommandoene som ikke vises i denne listen)

Trykk denne tasten

Dobbelttrykk

Hvis du vil

Aktivere den primære handlingen

Trykk denne tasten

Trippeltrykk

Hvis du vil

Aktivere den sekundære handlingen

Trykk denne tasten

Berør eller dra én finger

Hvis du vil

Lese teksten under fingrene

Trykk denne tasten

Sveip mot venstre/høyre med én finger

Hvis du vil

Flytte til neste eller forrige element

Trykk denne tasten

Sveip mot venstre/høyre eller oppover/nedover med to fingre

Hvis du vil

Bla

Trykk denne tasten

Sveip nedover med tre fingre

Hvis du vil

Begynne å lese tekst som kan utforskes

Hurtigtaster for Tilkobling til eksternt skrivebord på skrivebordet

Tabellen nedenfor inneholder hurtigtaster for arbeid med Tilkobling til eksternt skrivebord på skrivebordet.

Trykk denne tasten Hvis du vil
Trykk denne tasten

Alt+Side opp

Hvis du vil

Bytte mellom apper fra venstre mot høyre

Trykk denne tasten

Alt+Side ned

Hvis du vil

Bytte mellom apper fra høyre mot venstre

Trykk denne tasten

Alt+Insert

Hvis du vil

Bytte mellom apper i den rekkefølgen de ble startet

Trykk denne tasten

Alt+Home

Hvis du vil

Vise startskjermen

Trykk denne tasten

Ctrl+Alt+Break

Hvis du vil

Bytte mellom et vindu og fullskjermmodus

Trykk denne tasten

Ctrl+Alt+End

Hvis du vil

Vis dialogboksen Windows-sikkerhet

Trykk denne tasten

Ctrl+Alt+Home

Hvis du vil

Aktivere tilkoblingslinjen i fullskjermmodus

Trykk denne tasten

Alt+Delete

Hvis du vil

Vise systemmenyen

Trykk denne tasten

Ctrl+Alt+minus (-) på det numeriske tastaturet

Hvis du vil

Plassere en kopi av det aktive vinduet i klienten på Terminal Server-utklippstavlen (fungerer på samme måte som å trykke Alt+PrtScn på en lokal PC)

Trykk denne tasten

Ctrl+Alt+pluss (+) på det numeriske tastaturet

Hvis du vil

Plassere en kopi av hele klientvinduområdet på Terminal Server-utklippstavlen (fungerer på samme måte som å trykke PrtScn på en lokal PC)

Trykk denne tasten

Ctrl+Alt+Pil høyre

Hvis du vil

Bruke tabulatortasten til å gå ut av kontrollene for Eksternt skrivebord, til en kontroll i vertsappen (for eksempel en knapp eller tekstboks). Nyttig når kontrollene for Eksternt skrivebord er innebygd i en annen (verts-)app.

Trykk denne tasten

Ctrl+Alt+Pil venstre

Hvis du vil

Bruke tabulatortasten til å gå ut av kontrollene for Eksternt skrivebord, til en kontroll i vertsappen (for eksempel en knapp eller tekstboks). Nyttig når kontrollene for Eksternt skrivebord er innebygd i en annen (verts-)app.

Hurtigtaster for visningsprogrammet for Hjelp i Windows

Tabellen nedenfor inneholder hurtigtaster for arbeid med visningsprogrammet for Hjelp.

Trykk denne tasten Hvis du vil
Trykk denne tasten

F3

Hvis du vil

Bevege markøren til søkeboksen

Trykk denne tasten

F10

Hvis du vil

Vise Alternativer-menyen

Trykk denne tasten

Home

Hvis du vil

Flytte til begynnelsen av et emne

Trykk denne tasten

End

Hvis du vil

Flytte til slutten av et emne

Trykk denne tasten

Alt+Pil venstre

Hvis du vil

Flytte tilbake til det forrige emnet du viste

Trykk denne tasten

Alt+Pil høyre

Hvis du vil

Flytte frem til det neste (tidligere viste) emnet

Trykk denne tasten

Alt+Home

Hvis du vil

Vise startsiden for Hjelp og støtte

Trykk denne tasten

Alt+A

Hvis du vil

Vise kundestøttesiden

Trykk denne tasten

Alt+C

Hvis du vil

Vise innholdsfortegnelsen

Trykk denne tasten

Alt+N

Hvis du vil

Vise menyen Tilkoblingsinnstillinger

Trykk denne tasten

Ctrl+F

Hvis du vil

Søke i gjeldende emne

Trykk denne tasten

Ctrl+P

Hvis du vil

Skrive ut et emne

Hurtigtaster for omorganisering av apper

Tabellen nedenfor inneholder hurtigtaster for omorganisering av moderne apper.

Obs!

  • Hold Windows-logotasten Windows-logotasten nede mens du omorganiserer apper, helt fra du angir omorganiseringsmodus og videre gjennom alle de ulike kommandoene for omorganisering. Når du er ferdig med å omorganisere, løfter du fingeren fra Windows-logotastenWindows-logotastenfor å velge den gjeldende organiseringen.
Trykk denne tasten Hvis du vil
Trykk denne tasten
Windows-logotasten Windows-logotasten+. (punktum)
Hvis du vil

Skrive inn omorganiseringsmodus, og velge apper eller skillere på tvers av skjermer

Trykk denne tasten
Windows-logotasten Windows-logotasten+pil venstre
Hvis du vil

Flytte appskilleren til venstre

Trykk denne tasten
Windows-logotasten Windows-logotasten+pil høyre
Hvis du vil

Flytte appskilleren til høyre

Trykk denne tasten
Windows-logotasten Windows-logotasten+pil opp
Hvis du vil

Maksimere app

Trykk denne tasten
Windows-logotasten Windows-logotasten+pil ned
Hvis du vil

Lukke app

Trykk denne tasten
Windows-logotasten Windows-logotasten+Esc
Hvis du vil

Avslutte omorganiseringsmodus

Bruke apper

Vis alle

Hurtigtaster for Kalkulator

Tabellen nedenfor inneholder hurtigtaster for arbeid med Kalkulator.

Trykk denne tasten Hvis du vil
Trykk denne tasten

F1

Hvis du vil

Åpne Hjelp for Kalkulator

Trykk denne tasten

F2

Hvis du vil

Redigere beregningsloggen

Trykk denne tasten

Alt+1

Hvis du vil

Veksle til standardmodus

Trykk denne tasten

Alt+2

Hvis du vil

Veksle til vitenskapelig modus

Trykk denne tasten

Alt+3

Hvis du vil

Veksle til programmerermodus

Trykk denne tasten

Alt+4

Hvis du vil

Veksle til statistikkmodus

Trykk denne tasten

Alt+C

Hvis du vil

Regne ut eller løse datoregnestykker og regneark

Trykk denne tasten

Ctrl+E

Hvis du vil

Åpne datoberegninger

Trykk denne tasten

Ctrl+H

Hvis du vil

Aktivere eller deaktivere beregningslogg

Trykk denne tasten

Ctrl+L

Hvis du vil

Trykke på MC-knappen

Trykk denne tasten

Ctrl+M

Hvis du vil

Trykke på MS-knappen

Trykk denne tasten

Ctrl+P

Hvis du vil

Trykke på M+-knappen

Trykk denne tasten

Ctrl+Q

Hvis du vil

Trykke på M--knappen

Trykk denne tasten

Ctrl+R

Hvis du vil

Trykke på MR-knappen

Trykk denne tasten

Ctrl+U

Hvis du vil

Åpne enhetsomregning

Trykk denne tasten

Ctrl+Skift+D

Hvis du vil

Tømme beregningsloggen

Trykk denne tasten

F9

Hvis du vil

Trykke på +/–-knappen

Trykk denne tasten

R

Hvis du vil

Trykke på 1/×-knappen

Trykk denne tasten

@

Hvis du vil

Trykke kvadratrotknappen

Trykk denne tasten

Del

Hvis du vil

Trykke på CE-knappen

Trykk denne tasten

Pil opp

Hvis du vil

Gå oppover i beregningsloggen

Trykk denne tasten

Pil ned

Hvis du vil

Gå nedover i beregningsloggen

Trykk denne tasten

Esc

Hvis du vil

Trykke på C-knappen eller stoppe redigering av beregningsloggen

Trykk denne tasten

Enter

Hvis du vil

Beregne beregningsloggen på nytt etter redigering

Trykk denne tasten

F3

Hvis du vil

Velge Grader i vitenskapelig modus

Trykk denne tasten

F4

Hvis du vil

Velge Radianer i vitenskapelig modus

Trykk denne tasten

F5

Hvis du vil

Velge Gradianer i vitenskapelig modus

Trykk denne tasten

Ctrl+B

Hvis du vil

Trykke på 3√x-knappen i vitenskapelig modus

Trykk denne tasten

Ctrl+G

Hvis du vil

Trykke på 10x-knappen i vitenskapelig modus

Trykk denne tasten

Ctrl+O

Hvis du vil

Trykke på cosh-knappen i vitenskapelig modus

Trykk denne tasten

Ctrl+S

Hvis du vil

Trykke på sinh-knappen i vitenskapelig modus

Trykk denne tasten

Ctrl+T

Hvis du vil

Trykke på tanh-knappen i vitenskapelig modus

Trykk denne tasten

Ctrl+Y

Hvis du vil

Trykke på y√x-knappen i vitenskapelig modus

Trykk denne tasten

D

Hvis du vil

Trykke på Mod-knappen i vitenskapelig modus

Trykk denne tasten

I

Hvis du vil

Trykke på Inv-knappen i vitenskapelig modus

Trykk denne tasten

L

Hvis du vil

Trykke på log-knappen i vitenskapelig modus

Trykk denne tasten

M

Hvis du vil

Trykke på dms-knappen i vitenskapelig modus

Trykk denne tasten

N

Hvis du vil

Trykke på ln-knappen i vitenskapelig modus

Trykk denne tasten

O

Hvis du vil

Trykke på cos-knappen i vitenskapelig modus

Trykk denne tasten

P

Hvis du vil

Trykke på pi-knappen i vitenskapelig modus

Trykk denne tasten

Q

Hvis du vil

Trykke x^2-knappen i vitenskapelig modus

Trykk denne tasten

S

Hvis du vil

Trykke på sin-knappen i vitenskapelig modus

Trykk denne tasten

T

Hvis du vil

Trykke på tan-knappen i vitenskapelig modus

Trykk denne tasten

V

Hvis du vil

Trykke på F-E-knappen i vitenskapelig modus

Trykk denne tasten

X

Hvis du vil

Trykke på Exp-knappen i vitenskapelig modus

Trykk denne tasten

Y

Hvis du vil

Trykke på x^y-knappen i vitenskapelig modus

Trykk denne tasten

#

Hvis du vil

Trykke x^3-knappen i vitenskapelig modus

Trykk denne tasten

;

Hvis du vil

Trykke på Int-knappen i vitenskapelig modus

Trykk denne tasten

!

Hvis du vil

Trykke på n!-knappen i vitenskapelig modus

Trykk denne tasten

F2

Hvis du vil

Velge Dword i programmerermodus

Trykk denne tasten

F3

Hvis du vil

Velg Word i programmerermodus

Trykk denne tasten

F4

Hvis du vil

Velge Byte i programmerermodus

Trykk denne tasten

F5

Hvis du vil

Velge Hex i programmerermodus

Trykk denne tasten

F6

Hvis du vil

Velge Dec i programmerermodus

Trykk denne tasten

F7

Hvis du vil

Velge Oct i programmerermodus

Trykk denne tasten

F8

Hvis du vil

Velge Bin i programmerermodus

Trykk denne tasten

F12

Hvis du vil

Velge Qword i programmerermodus

Trykk denne tasten

A-F

Hvis du vil

Trykke på A-F-knappen i programmerermodus

Trykk denne tasten

J

Hvis du vil

Trykke på RoL-knappen i programmerermodus

Trykk denne tasten

K

Hvis du vil

Trykke på RoR-knappen i programmerermodus

Trykk denne tasten

<

Hvis du vil

Trykke på Lsh-knappen i programmerermodus

Trykk denne tasten

>

Hvis du vil

Trykke på Rsh-knappen i programmerermodus

Trykk denne tasten

%

Hvis du vil

Trykke på Mod-knappen i programmerermodus

Trykk denne tasten

|

Hvis du vil

Trykke på Or-knappen i programmerermodus

Trykk denne tasten

^

Hvis du vil

Trykke på Xor-knappen i programmerermodus

Trykk denne tasten

~

Hvis du vil

Trykke på Not-knappen i programmerermodus

Trykk denne tasten

&

Hvis du vil

Trykke på And-knappen i programmerermodus

Trykk denne tasten

Mellomromstasten

Hvis du vil

Bytte bitverdien i Programmerer-modus

Trykk denne tasten

A

Hvis du vil

Trykke på Average-knappen i programmerermodus

Trykk denne tasten

Ctrl+A

Hvis du vil

Trykke på Average Sq-knappen i programmerermodus

Trykk denne tasten

S

Hvis du vil

Trykke på Sum-knappen i programmerermodus

Trykk denne tasten

Ctrl+S

Hvis du vil

Trykke på Sum Sq-knappen i programmerermodus

Trykk denne tasten

T

Hvis du vil

Trykk på S.D.-knappen i programmerermodus

Trykk denne tasten

Ctrl+T

Hvis du vil

Trykke på Inv S.D.-knappen i programmerermodus

Trykk denne tasten

D

Hvis du vil

Trykke på CAD-knappen i programmerermodus

Hurtigtaster for Kalender

Tabellen nedenfor inneholder hurtigtaster for arbeid med Kalender-appen.

Trykk denne tasten Hvis du vil
Trykk denne tasten

Ctrl+1 eller Ctrl+D

Hvis du vil

Vise dagsvisningen

Trykk denne tasten

Ctrl+2 eller Ctrl+O

Hvis du vil

Vise arbeidsukevisningen

Trykk denne tasten

Ctrl+3 eller Ctrl+W

Hvis du vil

Vise ukevisningen

Trykk denne tasten

Ctrl+4 eller Ctrl+M

Hvis du vil

Vise månedsvisningen

Trykk denne tasten

Ctrl+T eller Home

Hvis du vil

Gå til i dag

Trykk denne tasten

Ctrl+N

Hvis du vil

Opprette en ny hendelse

Trykk denne tasten

Side opp

Hvis du vil

Gå til forrige måned i månedsvisningen

Gå til forrige uke i ukevisningen

Gå til de to forrige dagene i dagsvisningen

Trykk denne tasten

Ctrl+H

Hvis du vil

Gå til forrige måned i månedsvisningen

Gå til forrige uke i ukevisningen

Gå til de to forrige dagene i dagsvisningen

Trykk denne tasten

Side ned

Hvis du vil

Gå til neste måned i månedsvisningen

Gå til neste uke i ukevisningen

Gå til de to neste dagene i dagsvisningen

Trykk denne tasten

Ctrl+J

Hvis du vil

Gå til neste måned i månedsvisningen

Gå til neste uke i ukevisningen

Gå til de to neste dagene i dagsvisningen

Trykk denne tasten

Pil høyre

Hvis du vil

Gå til neste dag i en visning

Trykk denne tasten

Pil venstre

Hvis du vil

Gå til forrige dag i en visning

Trykk denne tasten

Pil ned

Hvis du vil

Gå til neste time i en visning

Trykk denne tasten

Pil opp

Hvis du vil

Gå til forrige time i en visning

Trykk denne tasten

Esc

Hvis du vil

Gå tilbake

Trykk denne tasten

Ctrl+S

Hvis du vil

Lagre eller sende hendelsen

Trykk denne tasten

Ctrl+P, bruk pil opp og pil ned for å merke

Hvis du vil

Svare på en hendelse

Trykk denne tasten

Ctrl+D

Hvis du vil

Slette en hendelse

Hurtigtaster for Mail

Tabellen nedenfor inneholder hurtigtaster for arbeid med Mail-appen.

Trykk denne tasten Hvis du vil
Trykk denne tasten

Ctrl+R

Hvis du vil

Svare

Trykk denne tasten

Ctrl+Skift+R

Hvis du vil

Svare alle

Trykk denne tasten

Ctrl+F

Hvis du vil

Videresende

Trykk denne tasten

Ctrl+M

Hvis du vil

Flytte et element til en annen mappe

Trykk denne tasten

Ctrl+J

Hvis du vil

Veksle mellom å markere en melding som søppel eller ikke

Trykk denne tasten

Ctrl+Skift+U

Hvis du vil

Vise bare uleste meldinger

Trykk denne tasten

Ctrl+Skift+A

Hvis du vil

Vise alle meldinger

Trykk denne tasten

Ctrl+Skift+E

Hvis du vil

Vise mappealternativer

Trykk denne tasten

Ctrl+U

Hvis du vil

Markere som ulest

Trykk denne tasten

Ctrl+Q

Hvis du vil

Markere som lest

Trykk denne tasten

Ctrl+A

Hvis du vil

Merke alle meldinger

Trykk denne tasten

Sette inn

Hvis du vil

Veksle mellom å flagge eller fjerne flagging av meldinger

Trykk denne tasten

Ctrl+N

Hvis du vil

Ny melding

Trykk denne tasten

F5

Hvis du vil

Synkronisere

Trykk denne tasten

Alt+B

Hvis du vil

Rette fokus mot Blindkopi-knappen

Trykk denne tasten

Alt+C

Hvis du vil

Rette fokus mot Kopi-knappen

Godta

Trykk denne tasten

Alt+D

Hvis du vil

Avvise

Trykk denne tasten

Alt+T

Hvis du vil

Rette fokus mot Til-knappen

Foreløpig

Trykk denne tasten

Alt+V

Hvis du vil

Åpne invitasjonen i Kalender

Trykk denne tasten

Alt+S

Hvis du vil

Sende e-post

Trykk denne tasten

Alt+i

Hvis du vil

Sette inn vedlegg

Trykk denne tasten

Ctrl+Skift+F

Hvis du vil

Merke en skrift

Trykk denne tasten

Ctrl+mellomromstasten

Hvis du vil

Fjerne formattering

Trykk denne tasten

Ctrl+Y

Hvis du vil

Gjøre om

Trykk denne tasten

F4

Hvis du vil

Gjøre om

Trykk denne tasten

Ctrl+[

Hvis du vil

Øke skriftstørrelsen med ett punkt

Trykk denne tasten

Ctrl+]

Hvis du vil

Redusere skriftstørrelsen med ett punkt

Trykk denne tasten

Ctrl+Skift+,

Hvis du vil

Redusere skriftstørrelsen

Trykk denne tasten

Ctrl+Skift+.

Hvis du vil

Øke skriftstørrelsen

Trykk denne tasten

Ctrl+K

Hvis du vil

Legge til en kobling

Trykk denne tasten

Ctrl+E

Hvis du vil

Midtstille

Trykk denne tasten

Ctrl+L

Hvis du vil

Venstre

Trykk denne tasten

Ctrl+R

Hvis du vil

Høyre

Trykk denne tasten

Ctrl+Skift+L

Hvis du vil

Punktmerking

Trykk denne tasten

Ctrl+M

Hvis du vil

Rykke inn når tekst er merket

Trykk denne tasten

Ctrl+Skift+M

Hvis du vil

Redusere innrykk

Trykk denne tasten

Tabulatortasten eller Skift+tabulatortasten

Hvis du vil

Rykke inn eller redusere innrykk når tekst merkes eller når fokuset er rettet mot en liste

Trykk denne tasten

Ctrl+'

Hvis du vil

Akutt aksent

Trykk denne tasten

Ctrl+,

Hvis du vil

Cédille-aksent

Trykk denne tasten

Ctrl+Skift+6

Hvis du vil

Cirkumfleks

Trykk denne tasten

Ctrl+Skift+;

Hvis du vil

Trema-aksent

Trykk denne tasten

Ctrl+`

Hvis du vil

Grav-aksent

Trykk denne tasten

Ctrl+Skift+7

Hvis du vil

Ligatur-aksent

Trykk denne tasten

Ctrl+Skift+2

Hvis du vil

Ringaksent

Trykk denne tasten

Ctrl+/

Hvis du vil

Skråstrek

Trykk denne tasten

Ctrl+Skift+`

Hvis du vil

Tilde-aksent

Trykk denne tasten

Alt+Ctrl+Skift+1

Hvis du vil

Omvendt utropstegn

Trykk denne tasten

Alt+Ctrl+Skift+/

Hvis du vil

Omvendt spørsmålstegn

Hurtigtaster for Personer.

Tabellen nedenfor inneholder hurtigtaster for arbeid med Personer-appen.

Trykk denne tasten Hvis du vil
Trykk denne tasten

Ctrl+N

Hvis du vil

Legge til en kontakt

Trykk denne tasten

Ctrl+S

Hvis du vil

Lagre endringer

Trykk denne tasten

Delete

Hvis du vil

Slette en kontakt

Trykk denne tasten

Ctrl+F

Hvis du vil

Gjøre en kontakt om til en favoritt

Trykk denne tasten

Ctrl+Skift+1

Hvis du vil

Feste en kontakt til Start

Trykk denne tasten

Esc

Hvis du vil

Gå tilbake

Trykk denne tasten

Home

Hvis du vil

Gå til begynnelsen av kontaktlisten

Trykk denne tasten

Side ned

Hvis du vil

Gå nedover i kontaktlisten

Trykk denne tasten

Side opp

Hvis du vil

Gå bakover i kontaktlisten

Trykk denne tasten

End

Hvis du vil

Gå til slutten av kontaktlisten

Hurtigtaster for Meldinger

Tabellen nedenfor inneholder hurtigtaster for arbeid med Meldinger-appen.

Trykk denne tasten Hvis du vil
Trykk denne tasten

Ctrl+N

Hvis du vil

Starte en ny samtale

Trykk denne tasten

Ctrl+N

Hvis du vil

Velge person

Trykk denne tasten

Ctrl+E

Hvis du vil

Velge et uttrykksikon

Trykk denne tasten

Ctrl+>

Hvis du vil

Neste samtale

Trykk denne tasten

Ctrl+<

Hvis du vil

Forrige samtale

Hurtigtaster i Paint

Tabellen nedenfor inneholder hurtigtaster for arbeid med Paint.

Trykk denne tasten Hvis du vil
Trykk denne tasten

F1

Hvis du vil

Åpne Hjelp for Paint

Trykk denne tasten

F11

Hvis du vil

Vise et bilde i fullskjermmodus

Trykk denne tasten

F12

Hvis du vil

Lagre et bilde som en ny fil

Trykk denne tasten

Ctrl+A

Hvis du vil

Merke hele bildet

Trykk denne tasten

Ctrl+B

Hvis du vil

Gjøre merket tekst fet

Trykk denne tasten

Ctrl+C

Hvis du vil

Kopiere et utvalg til utklippstavlen

Trykk denne tasten

Ctrl+E

Hvis du vil

Åpne dialogboksen Egenskaper

Trykk denne tasten

Ctrl+G

Hvis du vil

Vise eller skjule rutenett

Trykk denne tasten

Ctrl+I

Hvis du vil

Sette merket tekst i kursiv

Trykk denne tasten

Ctrl+N

Hvis du vil

Opprette et nytt bilde

Trykk denne tasten

Ctrl+O

Hvis du vil

Åpne et eksisterende bilde

Trykk denne tasten

Ctrl+P

Hvis du vil

Skrive ut et bilde

Trykk denne tasten

Ctrl+R

Hvis du vil

Vise eller skjule linjal

Trykk denne tasten

Ctrl+S

Hvis du vil

Lagre endringer i et bilde

Trykk denne tasten

Ctrl+U

Hvis du vil

Understreke merket tekst

Trykk denne tasten

Ctrl+V

Hvis du vil

Lime inn et utvalg fra utklippstavlen

Trykk denne tasten

Ctrl+W

Hvis du vil

Åpne dialogboksen Endre størrelse og forskyv bilde

Trykk denne tasten

Ctrl+X

Hvis du vil

Klippe ut et utvalg

Trykk denne tasten

Ctrl+Y

Hvis du vil

Gjøre om en endring

Trykk denne tasten

Ctrl+Z

Hvis du vil

Angre en endring

Trykk denne tasten

Ctrl+pluss (+)

Hvis du vil

Øke bredden på konturen rundt en pensel, linje eller form med én piksel

Trykk denne tasten

Ctrl+minus (-)

Hvis du vil

Redusere bredden på konturen rundt en pensel, linje eller form med én piksel

Trykk denne tasten

Ctrl+Side opp

Hvis du vil

Zoome inn

Trykk denne tasten

Ctrl+Side ned

Hvis du vil

Zoome ut

Trykk denne tasten

Alt (eller F10)

Hvis du vil

Vise tastetips

Trykk denne tasten

Alt+F4

Hvis du vil

Lukke et bilde og Paint-vinduet

Trykk denne tasten

Pil høyre

Hvis du vil

Bevege utvalget eller den aktive formen én piksel til høyre

Trykk denne tasten

Pil venstre

Hvis du vil

Bevege utvalget eller den aktive formen én piksel til venstre

Trykk denne tasten

Pil ned

Hvis du vil

Bevege utvalget eller den aktive formen én piksel ned

Trykk denne tasten

Pil opp

Hvis du vil

Bevege utvalget eller den aktive formen én piksel opp

Trykk denne tasten

Skift+F10

Hvis du vil

Vise den gjeldende hurtigmenyen

Hurtigtaster i Leser

Tabellen nedenfor inneholder hurtigtaster for arbeid med Leser-appen.

Trykk denne tasten Hvis du vil
Trykk denne tasten

F8

Hvis du vil

Bruke tosidig oppsett

Trykk denne tasten

Ctrl+R

Hvis du vil

Rotere filen 90 grader med klokken

Trykk denne tasten

Ctrl+F

Hvis du vil

Søke etter tekst i en fil

Trykk denne tasten

F7

Hvis du vil

Bruke markeringsmodus for tastatur

Trykk denne tasten

Ctrl+P

Hvis du vil

Skrive ut en fil

Trykk denne tasten

Ctrl+O

Hvis du vil

Åpne en fil

Trykk denne tasten

Ctrl+W

Hvis du vil

Lukke en fil

Trykk denne tasten

Ctrl+M

Hvis du vil

Startside for Leser-appen

Hurtigtaster for Tilkobling til eksternt skrivebord

Tabellen nedenfor inneholder hurtigtaster for arbeid med Tilkobling til eksternt skrivebord.

Trykk denne tasten Hvis du vil
Trykk denne tasten

Ctrl+Alt+Home

Hvis du vil

Veksle applinjer mellom den eksterne PC-en og PC-en foran deg

Trykk denne tasten

Ctrl+Alt+Pil venstre

Hvis du vil

Bytte visning til forrige økt (når du viser en økt)

Trykk denne tasten

Ctrl+Alt+Pil høyre

Hvis du vil

Bytte visning til neste økt (når du viser en økt)

Trykk denne tasten

Ctrl+Alt+Pil opp

Hvis du vil

Bytte visning til første økt (når du viser en økt)

Trykk denne tasten

Ctrl+Alt+Pil ned

Hvis du vil

Bytte visning til siste økt (når du viser en økt)

Hurtigtaster for OneDrive

Tabellen nedenfor inneholder hurtigtaster for arbeid med OneDrive.

Trykk denne tasten Hvis du vil
Trykk denne tasten

Ctrl+A

Hvis du vil

Merk alt

Trykk denne tasten

Ctrl+Alt+1

Hvis du vil

Endre visning (detaljer/miniatyrbilder)

Trykk denne tasten

Ctrl+U

Hvis du vil

Laste opp

Trykk denne tasten

Ctrl+Skift+N

Hvis du vil

Ny mappe

Trykk denne tasten

Esc

Hvis du vil

Fjerne utvalg

Trykk denne tasten

Ctrl+O

Hvis du vil

Åpne med

Trykk denne tasten

Ctrl+Alt+O

Hvis du vil

Vise mappe

Trykk denne tasten

Ctrl+Skift+V

Hvis du vil

Kopiere

Trykk denne tasten

Ctrl+Skift+Y

Hvis du vil

Flytte

Trykk denne tasten

Ctrl+S

Hvis du vil

Laste ned

Trykk denne tasten

Alt+Pil opp

Hvis du vil

Gå opp

Trykk denne tasten

F2

Hvis du vil

Gi nytt navn

Trykk denne tasten

F5

Hvis du vil

Oppdatere

Windows Hurtigtaster i Journal

Tabellen nedenfor inneholder hurtigtaster for arbeid med Windows Journal.

Trykk denne tasten Hvis du vil
Trykk denne tasten

F1

Hvis du vil

Åpne Hjelp for Journal

Trykk denne tasten

F5

Hvis du vil

Oppdatere notatlisten

Trykk denne tasten

F6

Hvis du vil

Veksle mellom en notatliste og et notat

Trykk denne tasten

F11

Hvis du vil

Vise et notat i fullskjermmodus

Trykk denne tasten

Ctrl+A

Hvis du vil

Merke alle elementer på en side

Trykk denne tasten

Ctrl+C

Hvis du vil

Kopiere et utvalg til utklippstavlen

Trykk denne tasten

Ctrl+F

Hvis du vil

Søke etter tekst i en fil

Trykk denne tasten

Ctrl+G

Hvis du vil

Gå til en side

Trykk denne tasten

Ctrl+N

Hvis du vil

Starte et nytt notat

Trykk denne tasten

Ctrl+O

Hvis du vil

Åpne et nylig brukt notat

Trykk denne tasten

Ctrl+P

Hvis du vil

Skrive ut et notat

Trykk denne tasten

Ctrl+S

Hvis du vil

Lagre endringer i et notat

Trykk denne tasten

Ctrl+V

Hvis du vil

Lime inn et utvalg fra utklippstavlen

Trykk denne tasten

Ctrl+X

Hvis du vil

Klippe ut et utvalg

Trykk denne tasten

Ctrl+Y

Hvis du vil

Gjøre om en endring

Trykk denne tasten

Ctrl+Z

Hvis du vil

Angre en endring

Trykk denne tasten

Alt+F4

Hvis du vil

Lukke et notat og Journal-vinduet

Trykk denne tasten

Ctrl+Skift+C

Hvis du vil

Vise en hurtigmeny for kolonneoverskrifter i en notatliste

Trykk denne tasten

Ctrl+Skift+V

Hvis du vil

Flytte et notat til en bestemt mappeWordPad-hurtigtaster

Tabellen nedenfor inneholder hurtigtaster for arbeid med WordPad.

Trykk denne tasten Hvis du vil
Trykk denne tasten

F1

Hvis du vil

Åpne Hjelp for WordPad

Trykk denne tasten

F3

Hvis du vil

Søke etter den neste forekomsten av teksten i dialogboksen Søk

Trykk denne tasten

F10

Hvis du vil

Vise tastetips

Trykk denne tasten

F12

Hvis du vil

Lagre dokumentet som en ny fil

Trykk denne tasten

Ctrl+1

Hvis du vil

Angi enkel linjeavstand

Trykk denne tasten

Ctrl+2

Hvis du vil

Angi dobbel linjeavstand

Trykk denne tasten

Ctrl+5

Hvis du vil

Angi linjeavstand til 1,5

Trykk denne tasten

Ctrl+A

Hvis du vil

Merke hele dokumentet

Trykk denne tasten

Ctrl+B

Hvis du vil

Gjøre den merkede teksten fet

Trykk denne tasten

Ctrl+C

Hvis du vil

Kopiere et utvalg til utklippstavlen

Trykk denne tasten

Ctrl+D

Hvis du vil

Sette inn en Microsoft Paint-tegning

Trykk denne tasten

Ctrl+E

Hvis du vil

Midtstille tekst

Trykk denne tasten

Ctrl+F

Hvis du vil

Søke etter tekst i et dokument

Trykk denne tasten

Ctrl+H

Hvis du vil

Erstatte tekst i et dokument

Trykk denne tasten

Ctrl+I

Hvis du vil

Sette merket tekst i kursiv

Trykk denne tasten

Ctrl+J

Hvis du vil

Blokkjustere tekst

Trykk denne tasten

Ctrl+L

Hvis du vil

Justere tekst mot venstre

Trykk denne tasten

Ctrl+N

Hvis du vil

Opprette et nytt dokument

Trykk denne tasten

Ctrl+O

Hvis du vil

Åpne et eksisterende dokument

Trykk denne tasten

Ctrl+P

Hvis du vil

Skrive ut et dokument

Trykk denne tasten

Ctrl+R

Hvis du vil

Justere tekst mot høyre

Trykk denne tasten

Ctrl+S

Hvis du vil

Lagre endringer i et dokument

Trykk denne tasten

Ctrl+U

Hvis du vil

Understreke merket tekst

Trykk denne tasten

Ctrl+V

Hvis du vil

Lime inn et utvalg fra utklippstavlen

Trykk denne tasten

Ctrl+X

Hvis du vil

Klippe ut et utvalg

Trykk denne tasten

Ctrl+Y

Hvis du vil

Gjøre om en endring

Trykk denne tasten

Ctrl+Z

Hvis du vil

Angre en endring

Trykk denne tasten

Ctrl+=

Hvis du vil

Senke den merkede teksten

Trykk denne tasten

Ctrl+Skift+=

Hvis du vil

Heve den merkede teksten

Trykk denne tasten

Ctrl+Skift+>

Hvis du vil

Øke skriftstørrelsen

Trykk denne tasten

Ctrl+Skift+<

Hvis du vil

Redusere skriftstørrelsen

Trykk denne tasten

Ctrl+Skift+A

Hvis du vil

Endre til store bokstaver

Trykk denne tasten

Ctrl+Skift+L

Hvis du vil

Endre punktstil

Trykk denne tasten

Ctrl+Pil venstre

Hvis du vil

Flytt markøren ett ord til venstre

Trykk denne tasten

Ctrl+Pil høyre

Hvis du vil

Flytt markøren ett ord til høyre

Trykk denne tasten

Ctrl+Pil opp

Hvis du vil

Flytte markøren til den forrige linjen

Trykk denne tasten

Ctrl+Pil ned

Hvis du vil

Flytt markøren til den neste linjen

Trykk denne tasten

Ctrl+Home

Hvis du vil

Flytte til begynnelsen av dokumentet

Trykk denne tasten

Ctrl+End

Hvis du vil

Flytte til slutten av dokumentet

Trykk denne tasten

Ctrl+Side opp

Hvis du vil

Flytte opp en side

Trykk denne tasten

Ctrl+Side ned

Hvis du vil

Flytte ned en side

Trykk denne tasten

Ctrl+Delete

Hvis du vil

Slette det neste ordet

Trykk denne tasten

Alt+F4

Hvis du vil

Lukke WordPad

Trykk denne tasten

Skift+F10

Hvis du vil

Vise den gjeldende hurtigmenyen


Hurtigtaster for Internet Explorer

Du finner hurtigtaster for Internet Explorer i Hurtigtaster for Internet Explorer.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du bruker hurtigtaster i Windows, kan du se opplæringen Bli kjent med PC-en.
Trenger du mer hjelp?