Språklinjen er en verktøylinje som vises automatisk på skrivebordet når du legger til teksttjenester, for eksempel inndataspråk, tastaturoppsett, håndskriftgjenkjenning, talegjenkjenning eller IME (Input Method Editor). Med språklinjen kan du raskt endre inndataspråk eller tastaturoppsett fra skrivebordet. Du kan flytte språklinjen hvor du vil på skjermen, minimere den til oppgavelinjen eller skjule den.

Hvilke knapper og alternativer som vises på språklinjen, avhenger av teksttjenestene som er installert samt programvaren som for øyeblikket er aktivert. WordPad har for eksempel støtte for talegjenkjenning, mens Notisblokk ikke har det. Hvis begge programmene kjører, vises taleknappene når WordPad er aktivert, mens de skjules når Notisblokk er det aktiverte programmet.

Bilde av språklinjen
Språklinjen

Slik viser du språklinjen

  • Høyreklikk oppgavelinjen, pek på Verktøylinjer, og klikk deretter Språklinje.

    Når språklinjen vises, kan du høyreklikke den for å vise alternativene for å endre innstillingene for den, inkludert å forankre den til oppgavelinjen eller vise den loddrett i stedet for vannrett.

Obs!  

  • Hvis språklinjen ikke står oppført på Verktøylinjer-menyen, har du ikke flere inndataspråk installert på datamaskinen. Du må legge til flere språk ved hjelp av Region og språk i Kontrollpanel. Hvis du vil ha mer informasjon, se Legge til eller endre inndataspråk.

Slik skjuler eller lukker du språklinjen

  • Høyreklikk språklinjen og gjør deretter ett av følgende:

    • Klikk Minimer for å redusere språklinjen til et ikon på oppgavelinjen.

    • Klikk Lukk språklinjen for å deaktivere språklinjen og fjerne den fra skrivebordet. Ingen teksttjenester fjernes selv om du lukker språklinjen.Trenger du mer hjelp?