Lytte til radio i Windows Media Center


Du kan lytte til FM-radio i Windows Media Center og du kan opprette forhåndsinnstillinger for favorittradiostasjonene dine.

Bilde av FM-radioskjermen
Lytte til en FM-radiostasjon i Media Center

Hvis du vil lytte til FM-radio i Media Center, må du ha en FM-mottaker koblet til eller installert i datamaskinen, og en antenne som er koblet til mottakeren for å kunne motta et signal. FM-mottakere er veldig lik TV-mottakere. Faktisk så har mange TV-mottakerkort en innebygd FM-mottaker.

Hvis du vil ha mer informasjon om å lytte til FM-radio, inkludert hvordan du konfigurerer en FM-mottaker, kan du se Radio i Windows Media Center Vanlige spørsmål.

Vis alle

Slik finner og lytter du til en FM-radiostasjon:

 1. Klikk startknappenBilde av Start-knappen, klikk Alle programmer, og klikk deretter Windows Media Center.
 2. I oppstartsskjermbildet for Windows Media Center går du til Musikk, klikker Radio og klikker deretter FM-radio.

 3. Hvis du vil at Media Center skal finne en radiostasjon, klikker du Pluss-Bilde av Pluss-knappen eller MinusknappenBilde av Minus-knappenunder Søk eller Still inn for å finne tilgjengelige stasjoner. Hvis du vet frekvensen til stasjonen, kan du skrive inn tallene på tastaturet eller på Media Center-fjernkontrollen.
 4. Mens radioen spiller, beveg musen for å vise avspillingskontrollene, og gjør deretter ett av følgende:

  • Klikk Pause-knappen Bilde av pauseknappen for å stanse radiostasjonen midlertidig. Når du er klar til å fortsette der du avsluttet, klikker du Spill av‌-knappen Bilde av Spill av-knappen.
  • Klikk Hopp bakoverBilde av Hopp bakover-knappen-knappen for å gå tilbake noen få sekunder, og klikk Hopp fremoverBilde av Hopp fremover-knappen-knappen for å gå videre.
  • Klikk Høyere volumBilde av knappen for å øke volumet eller Lavere volumBilde av knappen for å redusere volumet for å øke eller redusere volumet, og klikk DempBilde av Demp-knappen for å slå lyden på eller av.
  • Klikk Reduser kanalBilde av Forrige kanal-knappen eller Øk kanalBilde av Neste kanal-knappen for å bla gjennom forhåndsinnstillingene dine.
 5. Når du er ferdig med å lytte til radioen, beveger du musen og klikker deretter Stopp-knappen‌ Bilde av Stopp-knappen.

Slik oppretter du forhåndsinnstillinger for FM-radiostasjoner:

 1. I skjermbildet FM-radio, finner du en radiostasjon som ennå ikke har en forhåndsinnstilling.

 2. Klikk Lagre som forhåndsinnstilling, gi et navn til radiostasjonen, og klikk deretter Lagre.

Slik redigerer eller sletter du en forhåndsinnstilling:

 1. Klikk forhåndsinnstillingerFM-radio-skjermen.

 2. Høyreklikk forhåndsinnstillingen du vil redigere, klikk Rediger og gjør deretter ett av følgende:

  • Hvis du vil endre navnet på stasjonen, skriv inn et nytt navn og klikk deretter Lagre.

  • Hvis du vil slette stasjonen, klikk Slett og klikk deretter Ja.

Slik finner og lytter du til Internett-radiostasjoner:

I tillegg til FM-radio kan du også lytte til radiostasjoner på Internett. Enkelte Internett-radiostasjoner er bare tilgjengelige gjennom abonnement.

 1. Klikk startknappenBilde av Start-knappen, klikk Alle programmer, og klikk deretter Windows Media Center.
 2. I oppstartsskjermbildet for Windows Media Center går du til Tillegg, og deretter klikker du Utforsk.

 3. Klikk Musikk + radio for å se en liste over tilgjengelige radiopartnere på Internett.

 4. Klikk Internett-radiostasjonen og følg instruksjonene.

  Obs!

  • Tilgjengeligheten av Internett-radio, inkludert hvilke stasjoner som vises på siden Utforsk, varierer avhengig av hvilket område eller land du befinner deg i.Trenger du mer hjelp?