Gjøre tastaturet enklere å bruke


Du kan bruke tastaturet til å kontrollere musen og gjøre det enklere å skrive inn enkelte tastekombinasjoner.

Du kan justere disse innstillingene på siden Gjør det enklere å bruke tastaturet i Hjelpemiddelsenter.

 1. Åpne siden Gjør det enklere å bruke tastaturet ved å klikke StartBilde av startknappen, klikke Kontrollpanel, klikke Hjelpemiddel, klikke Hjelpemiddelsenter og deretter klikke Gjør det enklere å bruke tastaturet.

 2. Velg alternativene du vil bruke:

  • Slå på musetaster. Dette alternativet gjør at Musetaster kjører når du logger deg på Windows. I stedet for å bruke musen kan du bruke piltastene på tastaturet eller det numeriske tastaturet til å bevege pekeren.

  • Slå på trege taster. Dette alternativet gjør at trege taster kjører når du logger deg på Windows. I stedet for at du må trykke tre taster samtidig (for eksempel når du må trykke Ctrl, Alt og Delete samtidig for å logge på Windows), kan du bruke én tast ved å slå på Trege taster og justere innstillingene. På denne måten kan du trykke en endringstast og la den være aktiv til du trykker en annen tast.

  • Slå på veksletaster. Dette alternativet gjør at Veksletaster kjører når du logger deg på Windows. Veksletaster kan spille av et varsel hver gang du trykker Caps Lock, Num Lock,eller Scroll Lock. Disse varslene kan bidra til at du unngår frustrasjonen ved å trykke på en tast ved et uhell uten å være klar over det.

  • Slå på filtertaster. Dette alternativet gjør at Filtertaster kjører når du logger deg på Windows. Du kan angi at Windows skal ignorere tastetrykk som følger raskt etter hverandre, eller tastetrykk som holdes nede i flere sekunder uten at dette er tiltenkt.

  • Understrek hurtigtaster og tilgangstaster. Dette alternativet gjør det enklere å bruke tastaturet i dialogbokser ved å understreke tilgangstaster for kontrollene i dem. Hvis du vil ha mer informasjon om hurtigtaster, se Tastesnarveier.

  • Hindre at vinduer automatisk ordnes når de flyttes til kanten av skjermen. Dette alternativet hindrer at størrelsen på vinduene endres automatisk og at de forankres langs kanten av skjermen når du flytter dem dit.Trenger du mer hjelp?