Hvis du vil ha mange programmer åpen samtidig, er det lurt å forstå hvordan programvinduene er organisert på oppgavelinjen og hvordan du raskt kan bla gjennom dem. Hvis du lærer deg hvordan du behandler flere vinduer, blir det enklere å åpne et vindu raskt og ordne åpne vinduer på en måte som er logisk for deg.

Forhåndsvise vinduer ved hjelp av oppgavelinjen

Alle åpne vinduer representeres av knapper på oppgavelinjen. Hvis du har flere vinduer åpne (du åpner for eksempel flere filer i ett program, eller du åpner et program, som en webleser, flere ganger), vil Windows automatisk gruppere åpne vinduer fra det samme programmet i en enkelt oppgavelinjeknapp uten etikett. Du kan peke på en oppgavelinjeknapp for å se et miniatyrbilde av vinduet eller vinduene.

Forhåndsvise åpne vinduer med Aero-kikking

 1. Pek til en programknapp på oppgavelinjen.

 2. Pek på et miniatyrbilde. Alle andre åpne vinduer vil midlertidig fases bort for å vise det valgte vinduet.

 3. Pek musen til et annet miniatyrbilde for å forhåndsvise et annet vindu.

For å gjenopprette skrivebordet, peker du musen vekk fra miniatyrbildene.

Tips!

 • For å åpne vinduet du forhåndsviser, klikker du miniatyrbildet.

Hvis du ikke vil gruppere oppgavelinjeknapper, kan du slå av gruppering. Uten gruppering kan det hende du ikke du ikke ser alle knappene på oppgavelinjen samtidig.

Slik stopper du gruppering av lignende knapper på oppgavelinjen:

 1. Åpne Egenskaper for Oppgavelinje og Start-meny ved å klikke StartBilde av startknappen, klikke Kontrollpanel, klikke Utseende og personalisering og deretter klikke Oppgavelinje og Start-meny.

 2. I kategorien Oppgavelinje, under Oppgavelinjens utseende velger du Aldri kombiner i menyen Knapper på oppgavelinjen og klikker OK.

Hvis du vil ha mer informasjon om tilpasning av knapper på oppgavelinjen, se Endre hvordan knapper vises på oppgavelinjen.

Forhåndsvise åpne vinduer med Aero Flip 3D

Med Flip 3D kan du raskt forhåndsvise alle åpne vinduer (for eksempel åpne filer, mapper og dokumenter) uten å måtte klikke oppgavelinjen. Flip 3D viser de åpne vinduene i en stabel. På toppen av stabelen ser du et åpnet vindu. Bla gjennom stabelen for å vise andre vinduer.

Bilde av vinduer i Flip 3D-visning
Bytte mellom vinduer med Flip 3D

Slik bytter du mellom vinduer med Flip 3D:

 1. Trykk på Windows logo-tasten Bilde av Windows-logotasten +TAB for å åpne Flip 3D.
 2. Mens du holder Windows logo-tasten nede Bilde av Windows-logotasten, trykk flere ganger på TAB eller roter musehjulet for å bytte mellom åpne vinduer.
 3. Slipp Windows-tasten Bilde av Windows-logotasten for å vise det vinduet som er øverst i stabelen. Alternativt kan du klikke en hvilken som helst del av et vindu i stabelen for å vise det vinduet.
  Hvis du vil lukke Flip 3D, slipper du Windows logo-tasten Bilde av Windows-logotasten +TAB.

Tips!

 • En annen måte å bruke Flip 3D på er å trykke CTRL+Windows logo-tasten Bilde av Windows-logotasten+TAB for å holde Flip 3D åpen. Deretter kan du trykke på TAB for å bla gjennom vinduene. Du kan også trykke Pil høyre eller Pil ned for å gå ett vindu fremover eller Pil venstre eller Pil opp for å gå ett vindu bakover. Trykk ESC for å lukke Flip 3D.

Obs!

 • Flip 3D og forhåndsvisninger av vinduer på oppgavelinjen fungerer bare hvis datamaskinens skjermkort er kraftig nok til å vise de avanserte visuelle effektene i Windows. Søk i Hjelp og støtte etter "aero feilsøking" for mer informasjon om å ordne problemer med Aero skrivebordsopplevelsen.

Hoppe til et vindu

En annen måte å raskt bytte mellom åpne vinduer på mens du jobber, er å trykke på ALT+TAB. Når du trykker på ALT+TAB, vises en liste over alle åpne filer.

Velg en fil ved å trykke og holde nede ALT og fortsette å trykke på TAB inntil filen du vil åpne, er markert. Slipp tastene for å åpne det valgte vinduet.

Bilde av forhåndsvisninger som vises når du trykker Alt+Tab
Bytte vinduer med Alt+Tab

Tips!

 • Du kan også trykke CTRL+ALT+TAB for å holde dialogboksen åpen. Deretter kan du trykke på TAB for å bla gjennom vinduene. Når du trykker på ENTER åpnes det valgte vinduet. Trykk på ESC for å lukke dialogboksen.

Ordne vinduene

Du kan ordne åpne vinduer på en av tre måter:

 • Overlappet, som legger vinduer i én stabel med faner slik at titlene på vinduene vises.

 • Stablet, som legger vinduer i en eller flere vertikale stabler avhengig av hvor mange vinduer som er åpen.

 • Side ved side, som plasserer hvert vindu - åpent men ikke maksimert - på skrivebordet slik at du kan se alle samtidig.

Bilde av vinduer ordnet som er overlappet, stablet loddrett og side ved side
Ordne vinduer overlappende (venstre), stablet loddrett (midten) eller side ved side (høyre)

Hvis du vil ordne åpne vinduer, høyreklikker du et tomt område på oppgavelinjen og klikker deretter Overlappende vinduer, Vis vinduer stablet eller Vis vinduer side ved side.

Tips!

 • Du kan også bruke Fest for å ordne to vinduer side ved side, hvis du bruker en enkelt skjerm. Dra et vindus tittellinje til venstre eller høyre side av skjermen til et omrisse av det utvidede vinduet vises. Slipp deretter museknappen for å utvide vinduet. Gjenta denne prosessen med et annet vindu for å ordne dem side ved side. (Hvis du bruker flere skjermer, festes vinduene helt til venstre eller helt til høyre i området som vises over begge skjermene.)

Endre størrelsen på vinduer ved hjelp av Fest

Du kan bruke Fest for å automatisk endre størrelsen på åpne vinduer og effektivt bruke noe eller all ledig plass på skrivebordet.

Utvide vinduer vertikalt på skrivebordet

 1. Pek på rammen på toppen eller bunnen av et åpent vindu til pekeren endrer seg til en dobbelt pil Bilde av en loddrett pil som angir at du kan endre høyden på vinduet.
 2. Dra vinduets ramme til toppen eller bunnen av skjermen for å utvide vinduet til hele skrivebordets høyde. Vinduets bredde beholdes.

For å endre vinduet tilbake til sin opprinnelige størrelse, drar du tittellinjen bort fra toppen av skrivebordet, eller drar den nederste rammen på vinduet bort fra bunnen av skrivebordet.

Maksimere et vindu for å fylle hele skrivebordet

 1. Dra vinduets tittellinje til toppen av skjermen. Vinduets omrisse utvides for å fylle skjermen.

 2. Slipp vinduet for å utvide det til hele skrivebordet.

For å endre vinduet tilbake til den opprinnelige størrelsen drar du tittellinjen på vinduet bort fra toppen av skjermen.

Minimere alle åpne vinduer og vise skrivebordet

Hvis du vil vise skrivebordet uten å lukke åpne vinduer, minimerer du alle vinduene samtidig ved å klikke knappen Vis skrivebord ved siden av systemstatusfeltet på oppgavelinjen.

Du kan også midlertidig forhåndsvise, eller "titte på" skrivebordet ved å peke musen til knappen Vis skrivebord. De åpne vinduene minimeres ikke, men de tones bort slik at du kan se skrivebordet. For å vise vinduene igjen flytter du bare musen bort fra knappen Vis skrivebord.

Bilde av vinduer på skrivebordet som er midlertidig minimert
Hurtig forhåndsvisning av skrivebordet ved hjelp av Aero-kikking

Tips!

 • For å bruke tastaturet til å minimere alle åpne vinduer trykker du Windows logo-tasten Bilde av Windows-logotasten +M. For å gjenopprette alle minimerte vinduer trykker du Windows logo-tasten Bilde av Windows-logotasten +SKIFT+M.


Trenger du mer hjelp?