Kontaktlisteadministrasjon i Outlook.com

Her er noen enkle instruksjoner for vanlige oppgaver i kontaktlisten.

I tillegg til kontakter du har lagt til eller importert til Personer, kan kontaktlisten også vise kontaktinformasjon fra sosiale nettverk som Facebook, Twitter, flickr og LinkedIn. Du kan legge til eller fjerne sosiale nettverk, men individuell informasjon fra sosiale nettverk kan ikke redigeres eller slettes i Outlook.com. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til Legge til venner fra Facebook og andre sosiale nettverk.

Hvis du får for mange fødselsdagspåminnelser fra sosiale nettverk og vil deaktivere dem, kan du gå til Legge til fødselsdager i Outlook.com-kalenderen.

Hvor er kontaktene mine?

Det kan være flere grunner til at du ikke ser alle kontaktene. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Hvor er kontaktene mine?.

Legge til en kontakt

Når du svarer på en e-postmelding som inneholder kontakter som ikke er på listen, blir du kanskje spurt om du vil legge dem til. Du kan også legge til kontakter manuelt.

 1. Klikk Ny under Personer.

 2. Legg til kontaktinformasjon. Hvis du vil legge til flere e-postadresser, telefonnumre og så videre, klikker du ikonet Plussikon i den aktuelle delen.
 3. Klikk Lagre.

Importere kontakter

Importere fra en annen Outlook.com-konto

 1. Logg på Outlook.com-kontoen du vil importere.

 2. I Personer klikker du Administrer, og deretter klikker du Eksporter.

 3. Lagre CSV-filen på harddisken.

 4. Logg deg på kontoen der du vil importere kontakter.

 5. Hvis Legg til personer i kontaktlisten ikke vises i Personer, klikker du Administrer og deretter Legg til personer. Ellers hopper du til trinn 6.

 6. Under Legg til personer i kontaktlisten klikker du Importer fra fil.

 7. Velg En annen Outlook.com-konto, og bla deretter til filen du lagret i trinn 3.

 8. Klikk Importer kontakter.

Importere fra Outlook-skrivebordsappen eller Windows Live Mail

 1. Eksporter kontaktene dine fra Outlook-skrivebordsappen eller Windows Live i CSV-filformatet (kommadelte verdier). Du finner Eksporter-kommandoen under Fil-menyen.

 2. Hvis Legg til personer i kontaktlisten ikke vises i Personer, klikker du Administrer og deretter Legg til personer. Ellers hopper du til trinn 3.

 3. I Legg til personer i kontaktlisten klikker du Importer fra fil.

 4. Velg Microsoft Outlook eller Windows Live Mail, og bla deretter til filen du lagret i trinn 1.

 5. Klikk Importer kontakter.

Importere fra Outlook Express

Hvis du bruker Outlook Express, kan du laste opp e-posten og kontaktene til Outlook.com. Installer tillegget Mail Migration, og følg instruksjonene.

Redigere eller slette en kontakt

Klikk en kontakt i Personer, og klikk deretter Rediger eller Slett.

Obs!  Informasjon om individuelle kontakter fra sosiale nettverk kan ikke redigeres eller slettes. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du legger til eller fjerner sosiale nettverk i Outlook.com-kontoen, kan du se Legge til venner fra Facebook og andre sosiale nettverk.

Gjenopprette slettede kontakter

Hvis du sletter eller mister kontakter ved en feiltakelse, kan du gjenopprette dem. Se Gjenopprette slettede kontakter.

Legge til eller fjerne kontakter i favorittene dine

Favoritter vises i Personer øverst i kontaktlisten. Hvis du vil legge til eller fjerne kontakter blant favorittene, klikker du kontakten og klikker deretter Legg til i Favoritter eller Fjern fra Favoritter.

Koble til og fra kontakter

Når Personer finner to kontakter med samme for- og etternavn, kobler den dem slik at de vises som én kontakt. Du kan også koble dem ved å bruke Rydd opp i kontakter, koble dem manuelt og koble dem fra.

Koble kontakter med Rydd opp i kontakter

 1. I Personer klikker du Administrer, og deretter klikker du Rydd opp i kontakter.

 2. Fjern merket ved siden av en kontakt i settet du ikke vil koble.

 3. Gjenta trinn 2 for alle kontaktsett, og klikk deretter Rydd opp.

Søke etter og koble manuelt

 1. I Personer-søkefeltet skriver du inn navnet på kontakten du leter etter.

 2. Velg kontaktene du vil koble, i søkeresultatet, og klikk deretter Koble til.

Fjerne koblingen av kontakter

Når du kobler til kontakter, opprettes en ny kombinert kontakt med all informasjon fra de opprinnelige kontaktene. De opprinnelige kontaktene slettes deretter. Hvis du ved et uhell kobler to eller flere kontakter som er forskjellige personer, kan du se nedenfor for å gjenopprette dem.

 1. Velg den kombinerte kontakten i Personer.

 2. Klikk Behandle på menylinjen, og klikk deretter Gjenopprett slettede kontakter.

 3. Velg kontaktene du vil gjenopprette, og klikk deretter Gjenopprett.

 4. Klikk den kombinerte kontakten som ikke skal brukes, klikk Slett og deretter Slett én gang til.

Se hvem som er i en gruppe

Grupper vises alfabetisk i kontaktlisten. Hvis du vil se hvem som er i gruppen, klikker du den.

Opprette en ny gruppe

 1. Klikk pilen ved siden av Ny, og klikk deretter Ny gruppe.

 2. Skriv inn et gruppenavn.

 3. Begynn å skrive inn et navn eller en e-postadresse under Legg til medlem. Når kontakten vises på listen, klikker du den.

 4. Klikk Lagre når du har lagt til alle medlemmene du vil ha.

Du kan også gjøre det på denne måten:

 1. Klikk i avmerkingsboksen ved siden av hver kontakt du vil legge til i en ny gruppe.

 2. Klikk Grupper og deretter Ny gruppe.

 3. Skriv inn et gruppenavn, og klikk deretter Lagre.

Legge til eller fjerne medlemmer i en gruppe

Grupper vises alfabetisk i kontaktlisten.

Legge til medlemmer i en gruppe

 1. Klikk navnet på gruppen du vil legge til medlemmer i, og klikk deretter Rediger.

 2. Begynn å skrive inn et navn eller en e-postadresse under Legg til medlem. Når kontakten vises på listen, klikker du den.

 3. Klikk Lagre når du har lagt til alle de nye medlemmene du vil ha.

Du kan også gjøre det på denne måten:

 1. Klikk i avmerkingsboksen ved siden av hver kontakt du vil legge til i gruppen.

 2. Klikk Grupper, velg gruppen der du vil legge dem til, og klikk deretter Bruk.

Fjerne medlemmer fra en gruppe

 1. Klikk navnet på gruppen du vil fjerne medlemmer fra, og klikk deretter Rediger.

 2. Klikk X under hvert medlem du vil fjerne, og klikk deretter Lagre.

Du kan også gjøre det på denne måten:

 1. Klikk i avmerkingsboksen ved siden av hver kontakt du vil fjerne fra gruppen.

 2. Klikk Grupper, fjern merket ved siden av gruppen du vil fjerne dem fra, og klikk deretter Bruk.

  Obs! Hvis du fjerner en kontakt fra en gruppe, slettes den ikke fra kontaktlisten.

Slette en gruppe

Grupper vises alfabetisk i kontaktlisten.

 1. Klikk gruppen du vil slette.

 2. Klikk Slett og klikk deretter Slett en gang til.

  Obs! Hvis du sletter en gruppe, slettes ikke kontaktene som var medlemmer i den.

Hvis du trenger mer hjelp med å legge til og administrere kontakter og grupper, kontakter du kundestøtte.

Gå til Outlook.com

Andre ressurser

Enkle instruksjoner for vanlige oppgaver.
Grunnleggende om Outlook.com

Ser du etter hjelp med Outlook-skrivebordsappen?
Søk i Office-støtten

Trenger du mer hjelp?
Still spørsmålet ditt i Community-foraene

Har du ideer til Outlook.com?
Gi oss tilbakemelding

Får du ikke tilgang til Outlook.com?
Kontroller tjenestestatus