Du kan bruke Windows til å holde rede på personer og organisasjoner ved å opprette kontakter for dem i Windows Kontakter. Hver kontakt inneholder informasjon om én person eller organisasjon.

Hvis du trenger å finne venners e-postadresser eller telefonnummer, kan du finne dem i Kontakter-mappen. Hvis du vil skrive merknader om en forretningskontakt, kan du lagre dem i Kontakter-mappen. Du kan også lagre bilder av kontakter i Kontakter-mappen.

Åpne Windows Kontakter ved å klikke StartBilde av startknappen og deretter klikke brukernavnet ditt. Skriv kontakter på adresselinjen, og trykk deretter Enter.

Hva finnes i en kontakt?

Du kan lagre så mye eller lite informasjon du ønsker om hver kontakt, inkludert følgende:

 • E-postadresser. Lagre så mange e-postadresser du ønsker for en kontakt, og angi én som den foretrukne adressen.

 • Et bilde. Det blir lettere å huske personen hvis du legger til et bilde av en kontakt.

 • Telefonnumre. Du kan lagre telefonnumre til hjemmetelefon, jobbtelefon, mobiltelefon eller faksmaskin for en kontakt.

 • Gateadresser. Du kan lagre gateadresser til bosted og arbeidssted for en kontakt.

 • Familieinformasjon. Her kan du lagre informasjon om en kontakts ektefelle eller partner, barn, kjønn, fødselsdag og jubileer.

 • Adresser til webområder. Du kan lagre webadresser til bosted og arbeidssted for en kontakt.

 • Notater. Bruk dette feltet til å skrive inn eventuell annen informasjon om en kontakt.

Legge til en kontakt

 1. Åpne Windows Kontakter ved å klikke StartBilde av startknappen og deretter klikke brukernavnet ditt. Skriv kontakter på adresselinjen, og trykk deretter Enter.

 2. Klikk Ny kontakt, skriv inn den ønskede informasjonen for kontakten i boksene i de tilgjengelige kategoriene, og klikk deretter OK. Du trenger ikke å fylle ut alle feltene. Bare skriv inn den kontaktinformasjonen du ønsker.

Obs!  

 • Hvis du legger til en e-postadresse til en ny kontakt, klikker du Legg til før du klikker OK.

Legge til informasjon for en kontakt

 1. Åpne Windows Kontakter ved å klikke StartBilde av startknappen og deretter klikke brukernavnet ditt. Skriv kontakter på adresselinjen, og trykk deretter Enter.

 2. Dobbeltklikk kontakten du vil endre.

 3. Klikk kategorien der du vil legge til informasjon, skriv i de tilgjengelige boksene, og klikk deretter OK.

Legge til eller endre bildet for en kontakt

Windows legger til et standardbilde for hver kontakt, men du kan endre det til et fotografi eller et annet bilde.

 1. Åpne Windows Kontakter ved å klikke StartBilde av startknappen og deretter klikke brukernavnet ditt. Skriv kontakter på adresselinjen, og trykk deretter Enter.

 2. Dobbeltklikk kontakten du vil endre bildet for.

 3. I kategorien Navn og e-post klikker du kontaktens bilde, og deretter gjør du ett av følgende:

  • Hvis du vil legge til et bilde, klikker du bildet, og deretter klikker du Endre bilde. Finn bildet du vil bruke, klikk det, klikk Angi, og klikk deretter OK.

  • Hvis du vil fjerne et eksisterende bilde, klikker du Fjern bilde, og deretter klikker du OK. Bildet vil endres til standardbildet for kontakter som brukes av Windows. (Du kan ikke fjerne standardbildet.)

Opprette kontaktgrupper (adresselister)

Du kan også opprette kontaktgrupper hvor flere enkeltkontakter samles i én enkelt gruppe med én e-postadresse. Hvis du sender en e-postmelding til en kontaktgruppe, vil den bli sendt til alle i gruppen. Det kan være mye lettere å sende e-post til en kontaktgruppe enn å legge til ett og ett navn i en e-postmelding, spesielt hvis du ofte sender meldinger til den samme gruppen av personer.

Hvis du vil ha mer informasjon, se Opprette kontaktgrupper (adresselister).

Sende kontakter til andre personer

I tillegg til å lagre kontaktinformasjon om personer og organisasjoner, kan du også sende kontakter til andre personer. Det er ikke nødvendig å skrive ned mange telefonnumre, adresser og annen kontaktinformasjon i en e-postmelding. Bare send dem en kontakt med informasjonen du ønsker å dele. Den vanligste måten å sende en kontakt på er å legge den ved en e-postmelding. (Hvilke trinn som brukes for å legge ved en fil avhenger av hvilket e-postprogram du bruker.)

Hvis du skal sende en kontakt til noen som ikke bruker denne versjonen av Windows, kan det hende at du først må eksportere kontakten til et annet format. Hvis du vil ha mer informasjon, se Importere, eksportere eller endre format for kontakter.Trenger du mer hjelp?