Hurtigtaster i Windows Media Center


Du kan få tilgang til alle funksjoner i Windows Media Center ved bruk av bare tastaturet. I tillegg tilbyr Media Center en rekke hurtigtaster, slik at det blir lettere å navigere ved hjelp av tastaturet.

Hvis du vil ha informasjon om hvordan du bruker Hjelpemiddel-funksjoner som Skjermleser og Forstørrelsesprogram, kan du se Bruke Hjelpemiddel-funksjoner i Windows Media Center.

Tabellene nedenfor viser de forskjellige hurtigtastene for Media Center. Hvis du se flere Windows-hurtigtaster, kan du lese Tastesnarveier.

Bruke hurtigtaster for grunnleggende navigasjon

Tabellen nedenfor viser hvordan du bruker hurtigtaster til grunnleggende navigasjon i Media Center.

Hvis du vil
Bruk denne tasten eller hurtigtasten

Åpne Media Center, eller gå tilbake til oppstartsskjermbildet i Media Center

Windows-logotasten Bilde av Windows-logotasten+Alt+Enter

Godta et valg

ENTER

Gå tilbake til forrige skjermbilde

Tilbake

Gå til første oppføring i en liste

Startside

Gå til siste oppføring i en liste

End

Flytt til venstre, høyre, opp eller ned

Piltaster

Gå inn og ut av fullskjermmodus

ALT+ENTER

Bruke hurtigtaster til å kontrollere lyd

Følgende tabell viser hvordan du bruker hurtigtaster til å kontrollere lyd.

Hvis du vil gjøre dette
Bruk denne tasten eller hurtigtasten

Dempe volum eller oppheve demping av volum

F8

Skru ned volumet

F9

Skru opp volumet

F10

Gå til Musikkbibliotek-siden

CTRL+M

Spille en sang

CTRL+SKIFT+P

Slutte å spille en sang

CTRL+SKIFT+S

Midlertidig stanse eller fortsette en sang

CTRL+P

Gå til begynnelsen av gjeldende sang

CTRL+B

Gå til neste sang

CTRL+F

Spole fremover i en sang

CTRL+SKIFT+F

Rippe en CD

CTRL+R

Vise hurtigmenyen

CTRL+D

Bruke hurtigtaster til å se på og spille inn TV-programmer

Tabellen nedenfor viser hvordan du bruker hurtigtaster for å se og spille inn TV-programmer.

Hvis du vil gjøre dette
Bruk denne tasten eller hurtigtasten

Gå til TV-opptak

CTRL+O

Gå til TV-guiden

CTRL+G

Gå til Live TV

CTRL+T

Endre størrelsesforholdet på skjermen (zoom)

CTRL+SKIFT+Z

Spille inn et TV-program

CTRL+R

Sette direktesendt TV eller et TV-opptak på pause eller fortsette avspilling

CTRL+P

Stoppe innspillingen eller avspillingen av et TV-program

CTRL+SKIFT+S

Fortsette å spille av TV-program

CTRL+SKIFT+P

Spole tilbake direktesendt TV eller et TV-opptak

CTRL+SKIFT+B

Spole fremover i direktesendt TV eller et TV-opptak

CTRL+SKIFT+F

Gå tilbake

CTRL+B

Gå fremover

CTRL+F

Vise hurtigmenyen

Ctrl+D

Gå til neste kanal

Side opp

Gå til forrige kanal

Side ned

Bruke hurtigtaster til å vise bilder

Følgende tabell viser hvordan du bruker hurtigtaster til å vise bilder.

Hvis du vil gjøre dette
Bruk denne tasten eller hurtigtasten

Gå til bilder

CTRL+I

Zoome inn på et bilde

Enter

Spille av en lysbildefremvisning

CTRL+SKIFT+P

Stoppe en lysbildefremvisning

CTRL+SKIFT+S

Midlertidig stanse eller forsette en lysbildefremvisning

CTRL+P

Gå tilbake til forrige bilde

PIL OPP eller PIL VENSTRE

Gå fremover til neste bilde

PIL NED eller PIL HØYRE

Vise hurtigmenyen

Ctrl+D

Bruke hurtigtaster til å spille av videoer

Følgende tabell viser hvordan du bruker hurtigtaster til å spille av videoer.

Hvis du vil gjøre dette
Bruk denne hurtigtasten

Gå til videoer

CTRL+E

Spille av en vide

CTRL+SKIFT+P

Midlertidig stanse eller fortsette en video

CTRL+P

Stoppe en video

CTRL+SKIFT+S

Spole en video tilbake

CTRL+SKIFT+B

Spole fremover i en video

CTRL+SKIFT+F

Gå tilbake

CTRL+B

Gå fremover

CTRL+F

Endre størrelsesforholdet på skjermen (zoom)

CTRL+SKIFT+Z

Bruke hurtigtaster til å spille av DVDer

Tabellen nedenfor viser hvordan du bruker hurtigtaster mens du spiller av DVDer.

Hvis du vil gjøre dette
Bruk denne tasten eller hurtigtasten

Gå til DVD-menyen

CTRL+SKIFT+M

Spille av en DVD

CTRL+SKIFT+P

Midlertidig stanse eller fortsette en DVD

CTRL+P

Stoppe en DVD

CTRL+SKIFT+S

Spole en DVD tilbake

CTRL+SKIFT+B

Spole fremover i en DVD

CTRL+SKIFT+F

Gå til forrige kapittel

CTRL+B

Gå til neste kapittel

CTRL+F

Endre størrelsesforholdet på skjermen (zoom)

CTRL+SKIFT+Z

Endre DVD-lydvalget

CTRL+SKIFT+A

Obs!

  • Det er ikke sikkert av noen av hurtigtastene som vises her, er tilgjengelige, avhengig av maskinvaren på datamaskinen eller medietypen du spiller av. Du kan for eksempel ikke vise TV-guiden hvis du ikke har konfigurert en TV-mottaker.Trenger du mer hjelp?