Medieinformasjon i Windows Media Player: vanlige spørsmål


Her er noen svar på vanlige spørsmål om medieinformasjon i Media Player.

Vis alle

Hva er forholdet mellom albumcovergrafikk og medieinformasjon?

Albumgrafikk er en type medieinformasjon. Når du ripper en CD i spilleren, lastes albumgrafikken vanligvis ned fra Internett samtidig med annen medieinformasjon. Hvis du vil ha mer informasjon om albumgrafikk, kan du se Legge til eller endre albumgrafikk i Windows Media Player.

Støtter spilleren ID3-koder?

Ja. Spilleren leser og skriver medieinformasjon i ID3v2-formatet. Den kan også lese medieinformasjon i ID3v1-formatet.

ID3 er navnet på en standard som brukes til å legge til medieinformasjon i en digital mediefil. ID3v1 er den første versjonen av denne standarden. ID3v2 er den andre versjonen.

Hvordan gir jeg spilleren beskjed om å fikse medieinformasjonen i filene mine automatisk?

Spilleren kan automatisk skanne filene i ditt bibliotek og laste ned manglende medieinformasjon eller forsøke å fikse feilaktig medieinformasjon. Gjør følgende for å endre denne innstillingen:

 1. Klikk startknappenBilde av startknappen, klikk Alle programmer, og klikk deretter Windows Media Player.
  Hvis spilleren er åpen, og du er i avspillingsmodus, klikker du Bytt til bibliotekBilde av knappen Bytt til bibliotek øverst til høyre i spilleren.
 2. Klikk Organiser, klikk Alternativer, og klikk deretter kategorien Bibliotek.

 3. Gå til feltet Automatisk oppdatering av medieinformasjon for filer og sett kryss ved Hent mer informasjon fra Internett.

 4. Gjør ett av følgende:

  • Hvis du vil at spilleren bare skal legge til medieinformasjon som mangler i dine filer, klikker du Legg bare til manglende informasjon.

  • Hvis du vil at spilleren skal overskrive all medieinformasjon i dine filer, klikker du Skriv over all medieinformasjon.

   Vis varsomhet med dette alternativet. Hvis du manuelt endrer medieinformasjonen i dine filer, vil dette alternativet potensielt overskrive alle dine endringer.

Hvordan hindrer jeg spilleren i å overskrive medieinformasjonen i filene mine?

Alternativet Skriv over all medieinformasjon kan være valgt. Du må i stedet velge alternativet Legg bare til manglende informasjon. Hvis du vil ha mer informasjon, se spørsmålet om å få spilleren til å fikse medieinformasjonen automatisk, i dette emnet.

Når medieinformasjonen oppdateres i biblioteket, hvordan gir jeg spilleren beskjed om å oppdatere elementets filnavn?

Når spilleren ripper en CD, navngir den filene i samsvar med din preferanse (f.eks. "01-navn på prøvesang-Navn på prøveartist.WMA"). Du kan ha musikkfiler på din datamaskin som ble rippet av andre programmer og som har filnavn som ikke stemmer med din navngivningsreferanse.

Utfør følgende prosedyre hvis du vil at spilleren skal endre navnene på dine musikkfiler, slik at de matcher dine rippeinnstillinger.

 1. Klikk startknappenBilde av startknappen, klikk Alle programmer, og klikk deretter Windows Media Player.
  Hvis spilleren er åpen, og du er i avspillingsmodus, klikker du Bytt til bibliotekBilde av knappen Bytt til bibliotek øverst til høyre i spilleren.
 2. Klikk Organiser, klikk Alternativer, og klikk deretter kategorien Bibliotek.

 3. Gå til feltet Automatisk oppdatering av medieinformasjon for filer og sett kryss ved Gi nytt navn til musikkfiler ved hjelp av innstillinger for musikkripping.

  Dine filer får potensielt nytt navn når medieinformasjonen i filene oppdateres (manuelt av deg eller automatisk med spilleren).

Når medieinformasjonen oppdateres i biblioteket, hvordan gir jeg spilleren beskjed om å flytte til riktig artist- og albummappe på datamaskinen?

Når spilleren ripper en CD, navngir den filene og lagrer dem deretter i undermapper basert på artist- og albumnavnene. Som standard, hvis medieinformasjonen for filene endres (f.eks. endres artistens eller albumets navn), vil filen forbli på samme fysiske sted.

Om ønskelig kan du be spilleren om å flytte dine filer automatisk til riktig artist- eller albummappe hvis medieinformasjonen i filene endres. Gjør følgende for å slå på denne innstillingen:

 1. Klikk startknappenBilde av startknappen, klikk Alle programmer, og klikk deretter Windows Media Player.
  Hvis spilleren er åpen, og du er i avspillingsmodus, klikker du Bytt til bibliotekBilde av knappen Bytt til bibliotek øverst til høyre i spilleren.
 2. Klikk Organiser, klikk Alternativer, og klikk deretter kategorien Bibliotek.

 3. Gå til feltet Automatisk oppdatering av medieinformasjon for filer og sett kryss ved Ordne musikk på nytt i Ripp musikk-mappen med innstillinger for musikkripping.

  Dine filer omorganiseres potensielt når medieinformasjonen i filene oppdateres (manuelt av deg eller automatisk med spilleren).

Hvordan kan jeg forsikre meg om at mine klassifiseringer ikke overskrives av andre personer som bruker min datamaskin?

Svaret på dette spørsmålet avhenger av hvordan brukerkontoer administeres på datamaskinen. Hvis noen logger på din datamaskin med en enkeltbrukerkonto, finnes det ingen fremgangsmåte for å hindre at andre personer overskriver dine brukerklassifiseringer hvis de også velger å klassifisere elementer i Player-biblioteket.

Hvis alle imidlertid har en separat brukerkonto på datamaskinen, kan du justere konfigurasjonene i Windows Media Player for å sørge for at det bare er dine brukerklassifiseringer som lagres i mediefilene. Andre brukere kan fremdeles konfigurere brukerklassifiseringer, men disse klassifiseringene vises bare i Player-biblioteket når de brukerne er pålogget. Gjør følgende for å sørge for at dine brukerklassifiseringer ikke overskrives:

 1. Logg på datamaskinen med brukerkontoen din.

 2. Klikk startknappenBilde av startknappen, klikk Alle programmer, og klikk deretter Windows Media Player.
  Hvis spilleren er åpen, og du er i avspillingsmodus, klikker du Bytt til bibliotekBilde av knappen Bytt til bibliotek øverst til høyre i spilleren.
 3. Klikk Organiser, klikk Alternativer, og klikk deretter kategorien Bibliotek.

 4. Gå til feltet Automatisk oppdatering av medieinformasjon for filer og sjekk at alternativet Oppretthold stjerneklassifiseringer som globale klassifiseringer i filer er valgt.

  Når denne innstillingen er valgt, lagres brukerklassifiseringene dine i de individuelle mediefilene i stedet for i bibliotekets databasefil. Selv om klassifiseringsinformasjonen er lagret på et annet filsted, vil klassifiseringene fortsatt vises i biblioteket som normalt.

 5. Logg av fra brukerkontoen din og logg på den andre personens brukerkonto (det kan være at denne personen må oppgi kontopassordet sitt).

 6. Klikk startknappenBilde av startknappen, klikk Alle programmer, og klikk deretter Windows Media Player.
  Hvis spilleren er åpen, og du er i avspillingsmodus, klikker du Bytt til bibliotekBilde av knappen Bytt til bibliotek øverst til høyre i spilleren.
 7. Klikk Organiser, klikk Alternativer, og klikk deretter kategorien Bibliotek.

 8. Gå til feltet Automatisk oppdatering av medieinformasjon for filer, og fjern merket for Oppretthold stjerneklassifiseringer som globale klassifiseringer i filer.

  Når denne avmerkingsboksen er tom, lagres brukerens klassifiseringer i databasefilen i brukerens bibliotek i stedet for i individuelle mediefiler.

 9. Gjenta trinn 4-6 for andre kontoer som finnes på datamaskinen.Trenger du mer hjelp?