Endre innstillinger for brenning av en CD eller DVD i Windows Media Player


Det finnes flere innstillinger som kan tilpasses, slik at brenning i Windows Media Player fungerer bedre for deg.

Se denne videoen for å lære hvordan du endrer innstillinger for brenning av en CD eller DVD (0.57)

Slik endrer du innstillinger for brenning av en CD eller DVD:

 1. Klikk StartknappenBilde av startknappen, klikk Alle programmer, og klikk deretter Windows Media Player.
  Hvis spilleren er åpen og du er i avspillingsmodus, klikker du Bytt til bibliotekBilde av knappen Bytt til bibliotek øverst til høyre i spilleren.
 2. Klikk kategorien Brenn i spillerbiblioteket.

 3. Klikk Alternativer for brenningBilde av Alternativ-knappen, og klikk deretter Alternativer for Internett.
 4. Gjør én eller flere av følgende endringer:

  • Brennehastighet: Det er vanligvis ikke nødvendig å justere brennehastigheten hvis du ikke har problemer med å brenne. Hvis det oppstår slike problemer, kan du kanskje løse disse ved å redusere brennehastigheten. Denne innstillingen gjelder for alle brennere som brukes med datamaskinen.

  • Løs ut platen automatisk etter brenning. Merk av for dette alternativet hvis du vil at CDer skal løses ut automatisk etter at de er brent.

  • Bruk volumutjevning mellom sporene. Hvis du brenner sanger som opprinnelig ble spilt inn med ulike volumnivåer, merker du av for dette alternativet for å minimere volumforskjellene mellom sangene på lyd-CDene du brenner. Da slipper du å måtte justere volumet for hver sang du spiller av.

  • Brenn CD uten opphold mellom sporene. Merk av for dette hvis du ikke vil ha opphold på to sekunder mellom sangene på lyd-CDen du brenner.

  • Legg til liste over alle brente filer på platen, på formatet: Når du brenner en dataplate, oppretter spilleren en spilleliste over filene som brennes, og legger deretter til spillelisten på platen. Hvis avspillingsenheten støtter spillelister, spilles elementene av i samme rekkefølge som de stod oppført i brennelisten. Spillelisten lagre som standard med filtypen WPL. Hvis du ønsker å spille av dataplatene i en enhet som ikke støtter denne filtypen, kan du bruke filtypen M3U i stedet.

  • Bruk medieinformasjon for å ordne filer i mapper på platen. Velg dette alternativet hvis du vil ordne filer som er brent på data-CDer eller DVDer i følgende mapper: Musikk\Artist\Album, TV, Video og Bilde. Hvis det mangler medieinformasjon, som album og albumartist, i filene, lagres de i mappene Ukjent artist\Ukjent album. Du kan forhindre dette ved å kontrollere at filene inneholder informasjon om album og albumartist før brenning. Hvis du vil ha mer informasjon om medieinformasjon, se Legge til eller endre medieinformasjon i Windows Media Player.

  Obs!

  • I denne versjonen av spilleren kan du ikke konvertere filer til en mindre størrelse før du brenner dem til en data-CD eller -DVD.

  • Hvis din CD- eller DVD-brenner ikke har støtte for brenning uten opphold, kan en fastvareoppdatering, hvis tilgjengelig, kanskje løse problemet. Ta kontakt med datamaskinprodusenten for mer informasjon.

Hvis du vil ha mer informasjon om brenning, se Brenne CDer eller DVDer i Windows Media Player.

Obs!

 • Uautorisert bruk og/eller kopiering av opphavsrettsbeskyttet materiale kan være brudd på lovgivningen om opphavsrett i USA og/eller andre land/regioner. Opphavsrettsbeskyttet materiale omfatter, men er ikke begrenset til, programvare, dokumentasjon, grafikk, tekster, fotografier, utklippsbilder, animasjoner, film og videoklipp, samt lyd og musikk (inkludert MP3-kodet materiale). Brudd på amerikanske og internasjonale lover om opphavsrett kan føre til og alvorlig sivil- og/eller strafferettslig forfølgelse.Trenger du mer hjelp?