Windows Media Player DRM: vanlige spørsmål


Her er svar på enkelte vanlige spørsmål om DRM (Digital Rights Management), mediebruksrettigheter og beskyttede Windows mediefiler.

Vis alle

Hva er DRM?

DRM står for Digital Rights Management. DRM er en teknologi som brukes av innholdsleverandører, for eksempel nettbutikker, til å kontrollere hvordan de digitale musikk- og videofilene du anskaffer deg fra dem, brukes og distribueres. Noen nettbutikker selger og leier ut sanger og filmer med DRM. En fil som har DRM er en såkalt beskyttet fil.

Windows I likhet med de fleste nettbutikker og nye enheter støtter eller bruker Media Player en type DRM som heter Windows Media Digital Rights Management.

Hva er mediebruksrettigheter?

Mediebruksrettigheter er tillatelser til å bruke en beskyttet fil på en bestemt måte. Innholdsleverandører, for eksempel nettbutikker, kan angi hvordan du kan bruke de beskyttede filene du anskaffer deg fra dem. En innholdsleverandør kan for eksempel gi deg tillatelse til å spille av filen på datamaskinen (en spillerettighet), brenne den på en lyd-CD (en brennerettighet) eller synkronisere den til en bærbar enhet (en synkroniseringsrettighet).

Hver rettighet kan ha bestemte kvaliteter. Innholdsleverandøren kan for eksempel gi deg følgende bruksrettigheter:

 • Retten til å spille av en bestemt sang et ubegrenset antall ganger på datamaskinen

 • Retten til å synkronisere sangen til to bærbare enheter fem ganger i måneden

 • Retten til å brenne sangen to ganger til en lyd-CD

Mediebruksrettigheter kalles av og til lisenser.

Hvordan bruker spilleren mediebruksrettigheter?

Når du prøver å bruke en beskyttet fil i spilleren, kontrollerer spilleren om du har gyldige mediebruksrettigheter installert på datamaskinen. Hvis mediebruksrettighetene gir deg tillatelse til å utføre den ønskede handlingen (for eksempel synkronisere filen til en enhet), utføres denne handlingen.

Hvis spilleren ikke finner gyldige mediebruksrettigheter på datamaskinen, eller hvis rettighetene ikke gir deg tillatelse til å utføre den ønskede handlingen, utføres ikke denne handlingen. Vanligvis vises en feilmelding som angir hvorfor handlingen ikke kan utføres, eller så vises en Feil-knapp Bilde av Feil-knappen eller en Informasjon-knapp Bilde av Informasjon-knappen ved siden av den beskyttede filen, som du kan klikke eller peke på for å få mer informasjon.

Hvordan laster jeg ned mediebruksrettigheter?

I de fleste tilfeller trenger du ikke å bekymre deg om å laste ned mediebruksrettigheter. De lastes vanligvis ned automatisk ved behov.

Enkelte ganger kan det imidlertid hende at spilleren ikke kan laste ned mediebruksrettigheter for deg. I slike tilfeller vises det vanligvis en melding som oppgir hvilke alternativer du har. Følg instruksjonene.

Hvis du henvises til en nettbutikk, kan det være behov for å oppgi et kontonavn og passord for å kunne fortsette. Nettbutikken krever for eksempel kanskje at du oppdaterer betalingsinformasjonen, eller at du må betale et beløp for å kunne laste ned ekstra bruksrettigheter, for eksempel retten til å brenne en sang til en lyd-CD.

Spilleren ikke kan laste ned mediebruksrettigheter automatisk hvis alternativet Last ned bruksrettigheter automatisk når jeg spiller av eller synkroniserer en fil er deaktivert (som standard er dette alternativet aktivert). Hvis du vil kontrollere om du kan laste ned bruksrettigheter automatisk, gjør du følgende:

 1. Klikk startknappenBilde av startknappen, klikk Alle programmer, og klikk deretter Windows Media Player.
  Hvis spilleren er åpen, og du er i avspillingsmodus, klikker du Bytt til bibliotekBilde av knappen Bytt til bibliotek øverst til høyre i spilleren.
 2. I Player-biblioteket klikk Organiser, Alternativer og deretter Personvern-kategorien.

 3. Kontroller at det er merket av for Last ned bruksrettigheter automatisk når jeg spiller av eller synkroniserer en fil.

Hvis du abonnerer på en abonnementstjeneste for musikk eller videoer gjennom en nettbutikk, bør du kontrollere at det er merket av for alternativet Kontroller automatisk om beskyttede filer må oppdateres. Når dette alternativet er slått på, undersøker spilleren regelmessig om biblioteket inneholder kjøpte filer og abonnementsfiler som mangler mediebruksrettigheter, filer med utløpte rettigheter eller filer som har rettigheter som er i ferd med å utløpe. Spilleren prøver deretter å laste ned rettighetene fra Internett. Dette forbedrer avspilling, brenning og synkronisering av kjøpte filer og abonnementsfiler.

Hvis du vil ha mer informasjon om Player-biblioteket, se Endre visningen av elementer i Windows Media Player-biblioteket. Hvis du vil ha mer informasjon om Player-biblioteket, se Komme i gang med Windows Media Player.

Hvordan gjenoppretter jeg mediebruksrettigheter?

Hvis du får en feilmelding om at du mangler rettigheter for avspilling, brenning eller synkronisering for en fil, og du tidligere har hatt disse rettighetene, kan det være mulig å løse problemet ved å gjenopprette mediebruksrettighetene. Dette kan du gjøre på flere måter:

 • Hvis du fikk tak i filen gjennom en nettbutikk, kan det hende butikken kan tilby gjenoppretting av mediebruksrettigheter (lisens). (Enkelte butikker kaller denne prosedyren datamaskinaktivering, datamaskingodkjenning, bibliotekgjenoppretting eller lisenssynkronisering.)

  Fremgangsmåten for gjenoppretting av rettigheter varierer fra butikk til butikk. For noen butikker kan det hende du må klikke Søk i alle nettbutikker i det nedre, venstre hjørnet av Player, klikke butikken i listen, installere butikkprogramvaren og deretter klikke en kobling for kundestøtte eller kontobehandling på denne butikkens side.

  Butikken kan ha begrensninger på antallet ganger du kan gjenopprette rettighetene, eller begrense antallet datamaskiner som du kan bruke sangene eller videoene du har kjøpt hos dem på. Enkelte butikker tillater ikke at du gjenoppretter mediebruksrettigheter i det hele tatt. Hvis du vil ha mer informasjon, gå til butikkens koblinger for kundestøtte eller hjelp.

  Hvis du vil ha informasjon om hvordan du får tilgang til nettbutikker, se Handle på nettet i Windows Media Player.

 • Hvis filen er en sang du rippet fra en CD med alternativet Kopibeskytt musikk aktivert, kan det være mulig å gjenopprette bruksrettighetene ved å spille av filen. Du blir da bedt om å koble til en webside hos Microsoft som forklarer hvordan du gjenoppretter rettighetene et begrenset antall ganger.

  Hvis du vil ha mer informasjon om alternativet Kopibeskytt musikk, se Ripping av musikk: vanlige spørsmål.

Artikkel-ID: MSW700056Trenger du mer hjelp?