Windows Media Player-biblioteket: vanlige spørsmål


Her er noen svar på vanlige spørsmål om Windows Media Player-biblioteket.

Vis alle

Hva er Player-biblioteket og hvordan åpner jeg det?

Player-biblioteket er den delen av Player som viser all musikk, alle videoer og alle bilder på datamaskinen. Takket være biblioteket er det lett å finne og spille av filer fra digitale medier, samt velge innholdet som skal brennes på en CD eller synkroniseres til en bærbar spiller.

Du kan vise Player-biblioteket ved å klikke startknappenBilde av startknappen, klikke Alle programmer og deretter klikke Windows Media Player.
Hvis spilleren er åpen, og du er i avspillingsmodus, klikker du Bytt til bibliotekBilde av knappen Bytt til bibliotek øverst til høyre i spilleren.

Hvordan kan jeg se bildene, videoene eller TV-programmene i Player-biblioteket?

Når du Åpner kategorien Player-biblioteket, vises mediekategorien du sist viste (f.eks. kategorien Musikk). Du kan vise de andre medietypene ved å velge en annen mediekategori, for eksempel Bilder, Video eller TV-opptak.

Hvis du vil velge en annen kategori, klikker du navnet på kategorien i navigasjonsruten (for eksempel Bilder).

Hvordan kan jeg legge til innhold i Player-biblioteket?

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du legger til innhold i Player-biblioteket, kan du se Legge til elementer i Windows Media Player-biblioteket.

Hvordan er Player-biblioteket annerledes enn musikk-, video- og bildebibliotekene i Windows?

Musikk-, video- og bildebibliotekene i Windows peker mot mapper som inneholder de virkelige mediefilene på datamaskinen. Player-biblioteket inneholder derimot bare koblinger til mediefilene, men gir deg større kontroll over hvordan du organiserer og bruker digitalt medieinnhold enn Windows-mappene gjør.

Hvis du vil ha informasjon om biblioteker i Windows, kan du se Arbeide med biblioteker

Hvordan flytter jeg Player-biblioteket fra en datamaskin til en annen?

Player-biblioteket er en database med koblinger til filene fra digitale medier på din datamaskin. Du kan ikke flytte Player-biblioteket fra en datamaskin til en annen bl.a. fordi koblingene i databasen ikke lenger ville stemme.

Hvis du vil gjenopprette ditt nåværende Player-bibliotek på en annen datamaskin, må du kopiere dine digitale mediefiler til den datamaskinen. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du legger til innhold i Player-biblioteket, kan du se Legge til elementer i Windows Media Player-biblioteket.Trenger du mer hjelp?