Windows Media Player-spilleliste: vanlige spørsmål


Her er noen svar på vanlige spørsmål om spillelister i Windows Media Player.

Vis alle

Hva er en spilleliste og hvorfor er det bra å bruke den?

En spilleliste i spilleren er en liste som inneholder en eller eller flere digitale mediefiler. Spillelister kan inneholde alle slags kombinasjoner av sanger, videoer eller bilder. Spillelister er en praktisk fremgangsmåte for å gruppere elementer som du ønsker å lytte til eller se på ofte. Hvis du for eksempel liker å lytte til bestemte sanger mens du slapper av om kvelden, kan du lage en spilleliste som bare inneholder disse sangene. Du kan også bruke spillelister til å gruppere elementer som du vil brenne på en CD eller synkronisere med en bærbar enhet. Du kan for eksempel lage en spilleliste av dine favorittjulesanger og deretter brenne denne spillelisten på en lyd-CD for å spille den når du er på fest.

Elementer i en spilleliste spilles som standard av i den rekkefølgen de er på listen. Du kan endre rekkefølgen av elementer ved å dra og slippe dem på listen, eller du kan spille av og gjenta elementene på listen i en tilfeldig rekkefølge. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du spiller av og gjentar elementer i en tilfeldig rekkefølge, se Spill av elementer i tilfeldig rekkefølge eller gjenta dem i Windows Media Player.

Hva er forskjellen mellom en vanlig spilleliste og en automatisk spilleliste?

Innholdet på en vanlig spilleliste endres ikke hvis du ikke manuelt legger til eller fjerner elementer fra spillelisten. Når du legger til, fjerner eller endrer elementer i Player-biblioteket, endres innholdet av en automatisk spilleliste automatisk, avhengig av vilkårene du har spesifisert. Du kan for eksempel lage en automatisk spilleliste av alle sangene i Player-biblioteket for alle sangene til din favorittsanger som du har klassifisert med fire stjerner eller mer. Innholdet i den automatiske spillelisten endres automatisk hvis du endrer klassifiseringen til en av sangene til sangeren, eller hvis du legger til eller fjerner en av sangene til sangeren.

Hvis du vil ha mer informasjon om vanlige spillelister, se Opprette eller endre en vanlig spilleliste i Windows Media Player. Hvis du vil ha mer informasjon om automatiske spillelister, se Opprette eller endre en automatisk spilleliste i Windows Media Player.

Hvor på datamaskinen lagres mine spillelistefiler?

Spillelister lagres som standard i mappen Spillelister, som ligger i den samme mappen som du ripper dine CDer til (vanligvis Min musikk-mappen).

Kan jeg lagre en spilleliste i et annet format?

Ja. Spilleren lagrer som standard spillelister med en .wpl-filtype, men du kan lagre spillelister med filtypene .m3u eller .asx i stedet for. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du lagrer en spilleliste med en annen filtype, se Opprette eller endre en vanlig spilleliste i Windows Media Player.

Hvorfor er noen av elementene i spillelisten min nedtonet?

Elementer i en spilleliste kan nedtones ved å hoppe over dem under avspilling. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan elementer kan nedtones ved å hoppe over dem, se Opprette eller endre en vanlig spilleliste i Windows Media Player.

Hvorfor kan jeg ikke utvide en spilleliste?

Hvis spillelisten finnes på en webserver, kan du ikke utvide den til å vise individuelle elementer. Du kan imidlertid gå gjennom elementer i spillelisten ved å klikke på Neste og Forrige-knappene.Trenger du mer hjelp?